Odborné kurzy a školení pro veřejnost

Kurzy pro veřejnost Kurzy na míru
string(16) "list ids with br" 398731,
404823,
399010,
399015,
402989,
380329,
398820,
159151,
401152,
398902,
399081,
399018,
398804,
398827,
278950,
398938,
73285,
160278,
46964,
399011,
256120,
72390,
55447,
336117,
26830,
403364,
385476,
373886,
404983,
398906,
278951,
157521,
336066,
360558,
46967,
78969,
398881,
401151,
390527,
403396,
399016,
398972,
103893,
398730,
74247,
398724,
160276,
405138,
398751,
116931,
46962,
398990,
398759,
398733,
388597,
398750,
26829,
398985,
46959,
398983,
398981,
405523,
111799,
81959,
405362,
398905,
399012,
278949,
380921,
397516,
398924,
399063,
398723,
398879,
404982,
74253,
79236,
403325,
257070,
398749,
399007,
403894,
273498,
164641,
389980,
389978,
384978,
75628,
69530,
405796,
75964,
194491,
401076,
398819,
404827,
398937,
403326,
117583,
26861,
398801,
305349,
74249,
398821,
372502,
46963,
405512,
405025,
398815,
405072,
404980,
26831,
405219,
106656,
80034,
46958,
405360,
399014,
398748,
336095,
398828,
399082,
404981,
399037,
398984,
149752,
398812,
399008,
405659,
401150,
398880,
46965,
403366,
55483,
398923,
55484,
398991,
211893,
336094,
398838,
398814,
398794,
398939,
398922,
398803,
398823,
399038,
399620,
31248,
398793,
404820,
398839,
384918,
46960,
398980,
398925,
405824,
73282,
29903,
405801,
404961,
400087,
398973,
399005,
71071,
398818,
398868,
399001,
73293,
94227,
46961,
373841,
390077,
398837,
264744,
398955,
398725,
55461,
78979,
77545,
126578,
74124,
379902,
404159,
109710,
28520,
77575,
117262,
347657,
37585,
267457,
117893,
102265,
398648,
44600,
208586,
402824,
114263,
402347,
392042,
404158,
381295,
106022,
87111,
400919,
268768,
108600,
52942,
48812,
280181,
33057,
31767,
109181,
126570,
211901,
53220,
19148,
32727,
110158,
118873,
41287,
403346,
77538,
54983,
74128,
117301,
117317,
52943,
273784,
79886,
392051,
51940,
115880,
147237,
56795,
19140,
264864,
71096,
89677,
313086,
88617,
123327,
122355,
124155,
28527,
73797,
70411,
361240,
126577,
31360,
273782,
112311,
41286,
77553,
19272,
208581,
114264,
118872,
150731,
402380,
46784,
31295,
38140,
14077,
55960,
19031,
29617,
226618,
385037,
292164,
55212,
401161,
78977,
313084,
77761,
148354,
280180,
403102,
385149,
165733,
76493,
42995,
20805,
31361,
402823,
62079,
392050,
379906,
170750,
76502,
62076,
27077,
77635,
23663,
211903,
388596,
392043,
54981,
403347,
36831,
114873,
61954,
137777,
51883,
118871,
170550,
51937,
267128,
21919,
19577,
37863,
404878,
76568,
74244,
111034,
400947,
267465,
59865,
19273,
116002,
105728,
117898,
54857,
77548,
403349,
68248,
331567,
77549,
54915,
47510,
54819,
164298,
77882,
29133,
165270,
117300,
33059,
62269,
37586,
59995,
28819,
34852,
108876,
274546,
59957,
37587,
77552,
105730,
115435,
51844,
45702,
117900,
34571,
59932,
112333,
19268,
70516,
170548,
84330,
32844,
54917,
273781,
29997,
57186,
117315,
115433,
47564,
30589,
112525,
62268,
164290,
404861,
117288,
29454,
76086,
77547,
82087,
62999,
222353,
274542,
55232,
117250,
36830,
74129,
83098,
116004,
393242,
156552,
107756,
385152,
36833,
400924,
273779,
147238,
47074,
273785,
122259,
404870,
46721,
20800,
24151,
178336,
148357,
107757,
211900,
74125,
72148,
115980,
392046,
288994,
160449,
56797,
106243,
29316,
79728,
77576,
114256,
393240,
55229,
124571,
400925,
76503,
32728,
47075,
283567,
106548,
59116,
62971,
70296,
55241,
267461,
389948,
74018,
33063,
106021,
69946,
61947,
109178,
267462,
47390,
211897,
46723,
46807,
312975,
401675,
29999,
117240,
267466,
274547,
112422,
393239,
30140,
84329,
99961,
57188,
55233,
153518,
385039,
117261,
283566,
20801,
55218,
371037,
20799,
26220,
77546,
291422,
34354,
52789,
273780,
147239,
18634,
278895,
44015,
70414,
19151,
264865,
264743,
273645,
400921,
211892,
389436,
33058,
295208,
76567,
389434,
26217,
159149,
101375,
55248,
77550,
117426,
62970,
180602,
385040,
117305,
82729,
381302,
392048,
74047,
117722,
403103,
117441,
76393,
41285,
22890,
117289,
30633,
403283,
46998,
26671,
121468,
402963,
400920,
103884,
274539,
392047,
19150,
216782,
274544,
31768,
33502,
29616,
117895,
29045,
54868,
77574,
29131,
342568,
21394,
47152,
82730,
402383,
41227,
29614,
278952,
211894,
81935,
21917,
385038,
274541,
77555,
108425,
208588,
32724,
258114,
389435,
381298,
105729,
112524,
117318,
389972,
117316,
106463,
117948,
47080,
72145,
109179,
110043,
211891,
55789,
106026,
117303,
402822,
26219,
389433,
332094,
60795,
57190,
105622,
84328,
164300,
147926,
222397,
82728,
110057,
48814,
400945,
361237,
402381,
83340,
57310,
79885,
137780,
264863,
47427,
281217,
402349,
114209,
258115,
389942,
115813,
51933,
273783,
117901,
389944,
402556,
22947,
40787,
226624,
35005,
226622,
389713,
260085,
150530,
112057,
393241,
22856,
79264,
59118,
61955,
216783,
282534,
403284,
170553,
21898,
58831,
267456,
208587,
111029,
38101,
385035,
117230,
54982,
398645,
70470,
117949,
29526,
29661,
70393,
112330,
208589,
47081,
54959,
47077,
32199,
36239,
402348,
77551,
119193,
117249,
110243,
34012,
400942,
117319,
312974,
344139,
403348,
47024,
105628,
41289,
404863,
29281,
148355,
168451,
361238,
400923,
109180,
400993,
107753,
129410,
147927,
165727,
19152,
77554,
79263,
83765,
22946,
59113,
19274,
35004,
405536,
21929,
19271,
211889,
119789,
28526,
68030,
22897,
70253,
392045,
280184,
29672,
61744,
117247,
45038,
342552,
29673,
51941,
29189,
51944,
55219,
68251,
400943,
79727,
82765,
400944,
57176,
35462,
29527,
119083,
47563,
32834,
33061,
33388,
400946,
167139,
400922,
77539,
39632,
118966,
150532,
29615,
70472,
55256,
175888,
41290,
381301,
47540,
289120,
126572,
55238,
389438,
164839,
342565,
55961,
117950,
51993,
117304,
51932,
164297,
392044,
114255,
74123,
404011,
55764,
70091,
398649,
361239,
273644,
267458,
312977,
52794,
105624,
78978,
34164,
264742,
392052,
70092,
51894,
52733,
74126,
118925,
28480,
274543,
379977,
398639,
281330,
304934,
55703,
117306,
402382,
110233,
37862,
117894,
222394,
395942,
55962,
76089,
62195,
330554,
44972,
404160,
178338,
77883,
403350,
27086,
35439,
211887,
105627,
388595,
29318,
392049,
389938,
180603,
112418,
57175,
69228,
211899,
281392,
389943,
32725,
389937,
167602,
106025,
118874,
44013,
211886,
381304,
400068,
403282,
59114,
32841,
41530,
61279,
59225,
85580,
21910,
117896,
405532,
106547,
274545,
106396,
402821,
222393,
29976,
62083,
56046,
32726,
77577,
289012,
55963,
21918,
57189,
108424,
216784,
29261,
62056,
47076,
41288,
top
9 075 Kč
1. Doprava a logistika
Gradua-CEGOS, s.r.o.
28.11 - 29.11.2019
Praha
top
2 771 Kč
2. INTRASTAT v roce 2019
1. VOX a.s.
7.10.2019
PRAHA 1 - Nové Město
top
9 075 Kč
3. Štíhlá výroba
Gradua-CEGOS, s.r.o.
Brno
top
11 858 Kč
4. Technologie plastů pro netechnology
Gradua-CEGOS, s.r.o.
27.8 - 29.8.2019
Brno
top
4 586 Kč
5. Bioprodukce a biopotraviny
Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.
5.11.2019
Praha 1
top
1 790 Kč
6. Katastr nemovitostí ve vazbě na nový občanský zákoník - nová…
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
15.10.2019
Brno
top
8 954 Kč
7. Logistika skladování
Gradua-CEGOS, s.r.o.
19.11 - 20.11.2019
Brno
top
690 Kč
8. Sestavování jídelních lístků dle zásad zdravé výživy
Středisko vzdělávání s.r.o.
16.9.2019 (2)
Ostrava
top
2 500 Kč
9. Kultura řeči a umění jednat s lidmi
Středisko vzdělávání s.r.o.
19.9 - 24.10.2019
Ostrava - Mariánské Hory
top
8 954 Kč
10. Plánování a řízení projektů v logistice
Gradua-CEGOS, s.r.o.
25.11 - 26.11.2019
Praha
top
3 993 Kč
11. Značení ocelí, neželezných kovů a jejich slitin
Gradua-CEGOS, s.r.o.
Praha 2
top
6 050 Kč
12. Technologie vstřikování plastů
Gradua-CEGOS, s.r.o.
23.10 - 24.10.2019
Praha
top
9 075 Kč
13. Kvalita v logistice v praxi
Gradua-CEGOS, s.r.o.
4.11 - 5.11.2019
Praha
top
33 880 Kč
14. Manažer logistiky
Gradua-CEGOS, s.r.o.
Praha
top
5 330 Kč
15. Znakový jazyk pro pokročilé (III. modul)
Středisko vzdělávání s.r.o.
2.9.2019 - 3.2.2020 (3)
Ostrava
top
9 196 Kč
16. Produktivita výroby
Gradua-CEGOS, s.r.o.
29.10 - 30.10.2019
Praha
top
2 700 Kč
17. Biologie, přípravný kurz na VŠ
Středisko vzdělávání s.r.o.
18.10 - 22.11.2019 (4)
Ostrava
top
3 999 Kč
18. Matematika, přípravný kurz ke státní maturitě
Středisko vzdělávání s.r.o.
6.1 - 6.4.2020
Ostrava
top
3 872 Kč
19. Ochrana ovzduší
C.Q.M., spol. s r. o.
otvírá se podle zájmu
Praha
top
9 075 Kč
20. Štíhlá výroba
Gradua-CEGOS, s.r.o.
23.9 - 24.9.2019
Plzeň
top
3 207 Kč
21. Závazné povinnosti v environmentálním systému
NQA CZ s.r.o.
otevírá se pololetně
Jihlava
top
3 300 Kč
22. Základy sommeliérství
Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v…
3.10 - 4.10.2019
Brno
top
5 929 Kč
23. Interní auditor EMS I
Agentura ÁMOS
24.10 - 25.10.2019 (2)
Pardubice
top
4 586 Kč
24. Alergeny v potravinovém průmyslu
Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.
24.9.2019
Praha 1
top
15 972 Kč
25. Mistr - úroveň II
Gradua-CEGOS, s.r.o.
18.11 - 10.12.2019
Praha
« predchádzajúca 1 2 3 4 9 18 26 34 nasledujúca »

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozposlaná všem vzdělávacím společnostem na stránkách www.kurzy-vyuka.cz.

Zadejte poptávku >>>
© 2019 Všechna práva vyhrazena, 0.313s
design: widegrafik.