Sport, hobby, zdraví, krása - kurzy, školení pro veřejnost

Kurzy pro veřejnost Kurzy na míru
string(16) "list ids with br" 159151,
107127,
405094,
405096,
104703,
157521,
74247,
405139,
398394,
385625,
104705,
257070,
107126,
370468,
305349,
104704,
180096,
149752,
104702,
404115,
370469,
405095,
113813,
167397,
403012,
77545,
59122,
402755,
153013,
405864,
119914,
69993,
402736,
379965,
44818,
31470,
77575,
37585,
167398,
29315,
59910,
402759,
59936,
115997,
44816,
405851,
402129,
30674,
401551,
403881,
403794,
402747,
100518,
29046,
44820,
71801,
37702,
369734,
44814,
402776,
402127,
402926,
402852,
63199,
402844,
115999,
401498,
405784,
41365,
401544,
403258,
41364,
405852,
63018,
119913,
44808,
402783,
402834,
32727,
402646,
117958,
402899,
403358,
77538,
74128,
26646,
402750,
392101,
404727,
405919,
115880,
70240,
119916,
405859,
167408,
389849,
119814,
389440,
402765,
167395,
153010,
119813,
28272,
403032,
122355,
27574,
403052,
402729,
119912,
41366,
402862,
405786,
405866,
31467,
402740,
104761,
402746,
402754,
77553,
167391,
405854,
78999,
281938,
115993,
402758,
402869,
405849,
402726,
402867,
402769,
150770,
44811,
117957,
63017,
402727,
40863,
119812,
402734,
70464,
104762,
122354,
402882,
167604,
403507,
116371,
79006,
30675,
401550,
402857,
36809,
403023,
34153,
403024,
37930,
28590,
70089,
63004,
403356,
153009,
403026,
29095,
401014,
36449,
77515,
20327,
402737,
43945,
402898,
77635,
31257,
52835,
119815,
403010,
44813,
61954,
403008,
405787,
31628,
402742,
19253,
63016,
70239,
402757,
402784,
403014,
44817,
63013,
19577,
24234,
167393,
37863,
28592,
405865,
74244,
402763,
402839,
402128,
403005,
402766,
27575,
403013,
77548,
77549,
402645,
150771,
37586,
405853,
37858,
119909,
116376,
402865,
119808,
254389,
37680,
62611,
37587,
77552,
79009,
119820,
45702,
404806,
402838,
63706,
19996,
63006,
70468,
402897,
402735,
59932,
40810,
52799,
402855,
57458,
167390,
402728,
402868,
63051,
119821,
31650,
36348,
27401,
402871,
402881,
44812,
63705,
403883,
47088,
78995,
77547,
402840,
403025,
40861,
401565,
36232,
83098,
47094,
402126,
403015,
401494,
402650,
28273,
402872,
402861,
26643,
405858,
402859,
63007,
74127,
122259,
17337,
28487,
63005,
403009,
47098,
62969,
37929,
403812,
119231,
63021,
105009,
88476,
62524,
116368,
107757,
19254,
402772,
73762,
402770,
74125,
31654,
41367,
115980,
167411,
403502,
73733,
402644,
402773,
405847,
288994,
106243,
29316,
75607,
405921,
402835,
402920,
402919,
77576,
405922,
38521,
69470,
47090,
40264,
32728,
47075,
47091,
402752,
44819,
26842,
402732,
62971,
71799,
267461,
69997,
405860,
74018,
63020,
61947,
267462,
47390,
167406,
27573,
267466,
62740,
399870,
62968,
389840,
73160,
37860,
115799,
69923,
37861,
405785,
119910,
69921,
167389,
77546,
59898,
402761,
31473,
70420,
63012,
402733,
31626,
69995,
107703,
31743,
79002,
33387,
70329,
119911,
77550,
402779,
119826,
20043,
402781,
107726,
402771,
52840,
20328,
171269,
403357,
404884,
26671,
69060,
402863,
405655,
27403,
402745,
117631,
405920,
404807,
62523,
59903,
63009,
74017,
28584,
402652,
403022,
401500,
34513,
403007,
19997,
77574,
402875,
107704,
402777,
69924,
405857,
31646,
63048,
392111,
31625,
117960,
69922,
403884,
62628,
36071,
41368,
405917,
401545,
402884,
81543,
237842,
77555,
59929,
403031,
108425,
44183,
32724,
402828,
399869,
44809,
402780,
167603,
403506,
37584,
402649,
402856,
59179,
119823,
19994,
32024,
117632,
78998,
402647,
40862,
44815,
402778,
116372,
63015,
164300,
402730,
402756,
403480,
20315,
119905,
52810,
69998,
402833,
70193,
115992,
63014,
117593,
20269,
405848,
167396,
20046,
405788,
175758,
65011,
115994,
403882,
116375,
405850,
401552,
37555,
178722,
402124,
31471,
150773,
260851,
41324,
402760,
392109,
119822,
403029,
402741,
112511,
402782,
116374,
63049,
124150,
167392,
61955,
403259,
402837,
59176,
402845,
69469,
402751,
31627,
79784,
402842,
119810,
20266,
39719,
402870,
70470,
29526,
55748,
37931,
79570,
47077,
77551,
119906,
402764,
44805,
402768,
405789,
167405,
114071,
40741,
47078,
79001,
20267,
107695,
403355,
107753,
401497,
402836,
44810,
402866,
77554,
30123,
402921,
63141,
47347,
47095,
26075,
44864,
28310,
402748,
70253,
402883,
280184,
20326,
402873,
402880,
59916,
39721,
402774,
405856,
31544,
44802,
133849,
119915,
402853,
69061,
117529,
369735,
150774,
405861,
29527,
402900,
63002,
62610,
40864,
31636,
405855,
403359,
402744,
44806,
47092,
33388,
57457,
181494,
371443,
119907,
77539,
39632,
31243,
371444,
119817,
59943,
403006,
402843,
31755,
402927,
54858,
167409,
31652,
119825,
28677,
402731,
403028,
45613,
119811,
402753,
402918,
70242,
47089,
40771,
402829,
405656,
33386,
403027,
74123,
62619,
167407,
402860,
405862,
70243,
402125,
402743,
63050,
27402,
402648,
26069,
402749,
150772,
24179,
402775,
402767,
402738,
401501,
401564,
119827,
405647,
117530,
402879,
403354,
401549,
37862,
402651,
29044,
44807,
403011,
118850,
63008,
31756,
63019,
402901,
118069,
405863,
59952,
36228,
403793,
63010,
38520,
120559,
37701,
36716,
29318,
37679,
403030,
401499,
402841,
31244,
32725,
44821,
20325,
167602,
402854,
403503,
44803,
167394,
401496,
59958,
117959,
27404,
119908,
29525,
108426,
56084,
62609,
402858,
38759,
405918,
107700,
402739,
47093,
33520,
20271,
57459,
33580,
32726,
77577,
70298,
402917,
167410,
30673,
392107,
108424,
44184,
402874,
401495,
top
690 Kč
1. Sestavování jídelních lístků dle zásad zdravé výživy
Středisko vzdělávání s.r.o.
16.9.2019 (2)
Ostrava
top
17 900 Kč
2. Holičské a kadeřnické práce
BEAUTY SCHOOL - Izabela Sýkorová
9.9 - 14.11.2019 (3)
Praha 2
top
690 Kč
3. Vliv syrové (raw) stravy na zdraví člověka
Středisko vzdělávání s.r.o.
17.10.2019 (2)
Ostrava
top
690 Kč
4. Redukční režimy
Středisko vzdělávání s.r.o.
4.11.2019
Ostrava
top
2 990 Kč
5. Prodlužování vlasú metodou KERATIN – základní kurz
BEAUTY SCHOOL - Izabela Sýkorová
otvírá se podle zájmu
Praha 2
top
2 200 Kč
7. Úvod do arteterapie
Středisko vzdělávání s.r.o.
12.9 - 26.9.2019 (2)
Ostrava
top
2 420 Kč
8. Úvod do patchworku
bfz o.p.s.
26.9.2019
Karlovy Vary
top
750 Kč
9. Přírodní kosmetika, seminář
Středisko vzdělávání s.r.o.
5.9.2019 (2)
Ostrava
top
8 990 Kč
10. Profesionální asistent/ka (rekvalifikace MŠMT ČR)
Středisko vzdělávání s.r.o.
10.9 - 12.11.2019 (4)
Ostrava
top
1 500 Kč
11. Masáž očního okolí
BEAUTY SCHOOL - Izabela Sýkorová
otvírá se podle zájmu
Praha 2
top
2 200 Kč
12. Arteterapie - rozšiřující profesní kurz
Středisko vzdělávání s.r.o.
12.10 - 19.10.2019
Ostrava
top
13 000 Kč
13. Kosmetička
BEAUTY SCHOOL - Izabela Sýkorová
9.9 - 29.10.2019 (2)
Praha 2
top
6 000 Kč
14. Prodlužování řas metodou řasa na řasu
BEAUTY SCHOOL - Izabela Sýkorová
otvírá se měsíčně
Česko
top
2 790 Kč
15. Zakládání a údržba zeleně - odborný kurz zahradník
Mgr. Miroslava Komárková
23.9 - 24.9.2019
Praha
top
5 990 Kč
16. Prodlužování vlasú metodou KERATIN - rozšířený kurz
BEAUTY SCHOOL - Izabela Sýkorová
otvírá se podle zájmu
Praha 2
top
3 600 Kč
17. Základy vinařství
Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v…
4.9 - 5.9.2019
Brno
top
690 Kč
18. Výživa v dětství a její specifika
Středisko vzdělávání s.r.o.
26.9.2019 (2)
Ostrava
top
10 000 Kč
19. Doškolovací kurzy pro kadeřnice: Kadeřník - specialista
BEAUTY SCHOOL - Izabela Sýkorová
otvírá se měsíčně
Praha 2
top
799 Kč
20. Efektivní komunikace s dětmi
bfz o.p.s.
15.11.2019
Karlovy Vary
top
6 000 Kč
21. Prodlužování řas metodou Volume
BEAUTY SCHOOL - Izabela Sýkorová
otvírá se měsíčně
Praha 2
top
690 Kč
22. Výživa při potravinových alergiích a intolerancích
Středisko vzdělávání s.r.o.
24.10.2019 (2)
Ostrava
top
5 000 Kč
23. Vizážistika
BEAUTY SCHOOL - Izabela Sýkorová
otevírá se čtvrtletně
Praha 2
17 000 Kč
24. Rekvalifikační kurz STYLISTA - BASIC + PROFI [10 dnů]
Pei Academy
otevírá se pololetně
Praha 5
1 924 Kč
25. Zoner Photo Studio – základní kurz
NICOM, a.s.
1.11.2019
Praha
« predchádzajúca 1 2 3 4 8 15 21 28 nasledujúca »

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozposlaná všem vzdělávacím společnostem na stránkách www.kurzy-vyuka.cz.

Zadejte poptávku >>>
© 2019 Všechna práva vyhrazena, 0.352s
design: widegrafik.