Kurzy a školení - vyhledávací portál pro veřejnost

Kurzy pro veřejnost Kurzy na míru
string(16) "list ids with br" 405220,
79590,
405658,
380329,
405290,
401152,
405338,
404767,
336477,
389659,
278950,
400867,
340298,
405832,
73285,
404004,
380321,
160278,
373840,
384504,
389644,
73287,
389651,
395352,
399990,
405102,
405021,
405305,
389694,
404853,
278951,
405296,
399980,
111771,
111772,
400002,
405154,
405992,
78969,
390031,
400007,
401151,
405799,
74247,
160276,
405100,
281391,
403800,
400966,
281389,
404012,
405509,
391801,
402586,
395351,
405879,
405523,
405152,
111799,
81959,
401899,
405295,
389656,
278949,
399168,
405286,
405116,
373833,
405835,
389646,
74253,
79236,
257070,
335554,
405797,
74248,
273498,
257245,
405337,
384495,
389980,
336172,
404841,
389978,
405285,
75628,
194491,
404781,
400967,
405308,
405289,
401776,
405804,
400003,
405287,
108574,
402585,
74249,
399635,
405291,
399638,
405101,
403330,
331546,
405043,
405512,
395353,
180096,
404013,
405840,
405991,
106656,
80034,
380327,
400951,
388826,
405974,
389641,
401150,
405698,
35407,
404656,
405297,
383558,
162860,
376332,
389630,
403402,
211893,
405293,
64681,
380544,
399620,
373831,
389638,
400950,
361231,
373828,
405458,
403456,
384506,
404791,
404115,
380331,
373821,
405155,
405824,
403454,
379779,
335556,
340252,
404654,
404652,
73286,
391265,
71071,
373837,
395631,
405315,
389648,
79595,
405339,
384499,
73293,
94227,
405294,
398609,
405306,
390077,
399545,
389629,
389655,
370796,
404787,
404725,
405795,
405805,
167397,
108103,
117934,
153013,
126578,
74124,
22431,
178379,
257248,
360296,
105738,
105743,
117262,
85575,
117268,
37585,
167398,
52992,
117320,
159900,
117271,
169884,
105298,
105843,
117273,
329348,
100518,
22429,
117307,
106022,
69978,
54832,
117286,
62294,
108133,
63199,
117279,
52942,
85593,
43869,
19545,
280181,
105840,
105820,
19148,
34269,
32727,
85587,
57187,
167399,
74080,
350894,
77538,
54983,
74070,
117301,
159897,
52943,
85578,
25691,
79886,
117916,
117945,
55714,
69977,
51840,
79884,
67847,
167408,
389440,
167395,
54827,
89677,
28272,
123327,
265473,
124155,
27979,
77754,
85583,
126577,
55372,
108564,
104761,
39514,
117942,
167391,
78999,
117238,
391228,
150770,
175855,
40863,
70521,
33455,
74102,
167604,
79006,
105823,
40692,
362846,
105732,
156039,
59918,
34331,
55051,
335558,
22428,
22430,
106967,
70392,
62079,
105847,
20327,
43945,
62076,
54843,
77635,
102530,
25502,
388596,
108844,
41275,
35587,
54834,
171251,
331475,
117914,
117768,
19253,
170550,
89678,
28486,
54823,
19577,
52860,
84475,
167393,
105841,
67008,
74244,
111034,
117282,
29313,
85360,
267465,
117267,
105821,
257251,
105728,
51831,
117898,
99960,
21742,
257250,
105349,
52991,
117659,
99248,
85591,
29133,
150771,
117300,
117292,
37586,
257244,
361284,
55085,
59995,
34852,
108134,
383643,
37680,
55093,
84476,
37587,
79009,
105730,
54836,
51844,
117900,
83341,
70468,
106966,
40810,
52799,
24384,
70516,
170548,
54824,
47158,
27916,
167390,
105626,
117274,
107670,
117935,
57186,
117889,
112525,
117288,
153819,
70085,
78995,
175927,
54826,
80264,
105844,
40861,
74129,
167400,
27427,
47094,
47018,
54848,
79459,
107756,
28273,
81547,
55370,
142395,
47074,
120563,
105742,
51833,
55082,
30665,
106020,
70256,
89675,
55348,
46721,
389625,
77442,
105819,
119231,
47159,
105009,
24151,
70080,
106014,
117269,
88476,
103605,
19254,
167411,
340299,
19544,
160449,
85594,
112420,
180628,
106243,
67783,
70332,
29405,
257255,
105852,
124571,
28274,
117293,
54829,
76503,
32728,
59919,
47075,
79887,
54830,
106237,
257252,
54844,
55077,
362847,
74018,
85586,
106021,
69946,
61947,
143152,
399871,
74071,
167406,
117275,
117240,
62740,
89676,
117278,
99961,
57188,
85579,
102525,
54839,
115799,
117261,
156032,
117265,
117308,
54849,
22433,
105347,
106011,
52861,
18641,
150220,
70388,
89674,
167389,
22424,
52789,
372714,
278895,
114204,
105838,
55086,
70083,
117940,
21745,
21417,
54846,
281224,
54837,
25280,
99246,
137778,
106010,
43868,
107703,
55075,
31743,
105350,
79002,
111773,
159149,
105828,
62970,
54841,
51836,
117305,
81884,
20328,
55091,
70032,
117264,
55088,
117289,
121468,
241380,
47143,
51837,
122260,
22369,
117631,
117890,
119209,
44375,
159899,
117915,
74017,
106017,
54828,
103882,
77402,
54845,
105845,
34513,
105849,
106015,
117936,
59137,
22432,
361362,
372721,
107704,
159898,
24152,
29131,
71883,
112513,
117960,
21394,
47152,
54873,
228883,
112306,
278952,
54838,
105739,
29479,
47019,
105853,
335823,
32724,
55087,
105741,
54821,
99959,
105731,
105729,
167603,
105826,
55090,
112524,
37584,
62998,
81276,
35221,
315973,
24654,
47080,
55084,
51832,
117272,
77427,
105848,
22434,
78998,
117281,
55081,
106026,
117303,
112417,
40862,
332094,
57190,
105622,
117291,
117290,
106016,
52862,
102527,
176329,
52865,
117912,
84479,
147926,
33516,
362848,
47960,
55079,
23126,
70193,
85577,
108563,
167396,
54833,
83340,
70078,
57310,
372717,
51835,
372719,
79885,
175758,
106388,
168743,
24153,
142396,
119816,
117901,
22947,
121862,
117287,
60983,
40787,
105839,
105829,
150773,
260851,
34853,
47157,
117263,
51882,
33514,
24846,
70390,
22856,
79264,
112511,
84477,
117266,
79596,
167392,
117891,
271876,
76885,
170553,
267456,
27915,
107491,
117230,
30890,
25707,
70397,
85576,
24156,
112512,
39719,
117284,
77836,
70454,
34951,
47081,
30891,
372768,
47077,
105817,
110243,
33515,
54847,
84478,
24154,
54918,
55092,
105846,
52788,
47024,
167405,
106013,
47078,
79001,
117946,
55076,
107695,
178380,
55078,
329211,
99800,
105346,
147927,
79263,
26075,
22946,
102526,
44864,
106018,
85595,
117321,
70253,
20326,
61194,
59916,
117774,
45038,
342552,
31544,
85359,
67785,
51941,
105851,
55219,
85596,
170547,
79888,
82765,
102529,
62057,
117938,
117913,
150774,
117270,
57176,
106012,
52863,
55089,
29527,
80307,
40864,
117917,
105825,
31636,
24842,
399867,
54825,
112419,
181494,
25515,
371444,
107758,
31755,
117285,
167409,
105824,
106456,
368442,
105740,
389438,
45613,
67780,
67786,
153702,
81885,
51993,
117304,
40771,
51932,
109815,
389432,
117661,
55764,
70091,
167407,
70031,
170177,
22371,
150335,
83762,
117943,
105850,
52794,
150772,
24179,
74126,
118925,
47020,
117941,
117306,
67787,
51841,
110233,
55080,
29044,
361283,
105348,
105818,
54903,
178338,
166592,
372718,
55083,
117336,
105842,
388595,
37679,
180603,
99247,
57175,
105816,
51834,
32725,
20325,
167602,
106025,
28803,
167394,
117322,
117280,
105041,
40699,
29525,
38759,
107700,
85592,
47099,
329206,
70030,
105822,
54835,
85580,
67777,
108621,
22370,
106396,
54914,
62083,
32726,
34950,
36832,
216781,
74069,
167410,
57189,
108424,
402497,
18603,
47076,
105815,
105830,
71097,
top
3 500 Kč
2. PŘÍPRAVA AUTORIZOVANÝCH OSOB PODLE ZÁKONA 179/2006 Sb. O OVĚŘOVÁNÍ A…
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.
otevírá se čtvrtletně
Praha 2
top
1 800 Kč
3. IT technologie v účetnictví, daních a komunikaci neziskových…
NOVATIS s.r.o.
11.9.2019
Pardubice, T-STRING a.s.
top
1 790 Kč
4. Katastr nemovitostí ve vazbě na nový občanský zákoník - nová…
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
15.10.2019
Brno
top
1 850 Kč
5. Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb
TSM, spol. s r.o.
31.10.2019
OSTRAVA
top
2 500 Kč
6. Kultura řeči a umění jednat s lidmi
Středisko vzdělávání s.r.o.
19.9 - 24.10.2019
Ostrava - Mariánské Hory
top
1 850 Kč
7. Hygienické minimum pro provozovatelea pracovníky pracující v…
TSM, spol. s r.o.
23.10.2019
OSTRAVA
top
4 707 Kč
8. LinkedIn a profesionální prezentace firmy navenek
1. VOX a.s.
8.11.2019
PRAHA 1 - Nové Město
top
690 Kč
9. Terénní práce v sociálně vyloučených lokalitách, seminář
Středisko vzdělávání s.r.o.
25.9.2019
Ostrava
top
1 790 Kč
10. Time management - manažerem svého času
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
5.9.2019
Olomouc
top
5 330 Kč
11. Znakový jazyk pro pokročilé (III. modul)
Středisko vzdělávání s.r.o.
2.9.2019 - 3.2.2020 (3)
Ostrava
top
4 000 Kč
12. CENOVĚ ZVÝHODNĚNÝ BALÍČEK: Arteterapie
Středisko vzdělávání s.r.o.
21.9 - 19.10.2019
Ostrava
top
750 Kč
13. Náměty pro práci s dětmi v oblasti výtvarného a pracovního tvoření
Středisko vzdělávání s.r.o.
otvírá se podle zájmu
Ostrava - Mariánské Hory
top
3 690 Kč
14. MISTR - manažer mezi dvěma mlýnskými kameny • příprava pro vedoucí…
ANAG, spol. s r.o.
8.10.2019 (2)
Ostrava, Mariánské Hory
top
2 700 Kč
15. Biologie, přípravný kurz na VŠ
Středisko vzdělávání s.r.o.
18.10 - 22.11.2019 (4)
Ostrava
top
4 586 Kč
16. Vizitka písemné komunikace – jak se prezentovat působivě, bez chyb a…
1. VOX a.s.
23.9.2019
PRAHA 1 - Nové Město
top
1 790 Kč
17. Time management - manažerem svého času
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
15.10.2019
Brno
top
3 999 Kč
18. Matematika, přípravný kurz ke státní maturitě
Středisko vzdělávání s.r.o.
6.1 - 6.4.2020
Ostrava
top
1 790 Kč
19. Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších…
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
17.9.2019
Olomouc
top
1 790 Kč
20. GDPR a zákon o ochraně osobních údajů versus zákon o svobodném…
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
16.10.2019
Zlín
top
1 700 Kč
21. Konflikty a jejich zvládání
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
24.9.2019
Olomouc
top
2 700 Kč
22. Fyzika , přípravný kurz na VŠ
Středisko vzdělávání s.r.o.
18.1 - 7.3.2020 (2)
Ostrava
top
1 850 Kč
23. Kontrola, terénní šetření a navazující správní řízení o ukládání…
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
15.10.2019
Brno-město
top
9 700 Kč
24. Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (rekvalifikace…
Středisko vzdělávání s.r.o.
9.9 - 29.11.2019 (5)
Karviná
top
1 850 Kč
25. Úvod do problematiky zákona o pomoci v hmotné nouzi - aktuální…
Ludmila Novotná, vzdělávací agentura PROFESIM
1.10.2019
Olomouc
« predchádzajúca 1 2 3 4 10 18 27 35 nasledujúca »

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozposlaná všem vzdělávacím společnostem na stránkách www.kurzy-vyuka.cz.

Zadejte poptávku >>>
© 2019 Všechna práva vyhrazena, 0.287s
design: widegrafik.