Kurzy marketingu, školení marketingu pro veřejnost

Kurzy pro veřejnost Kurzy na míru
string(16) "list ids with br" 398836,
398882,
398835,
405555,
403495,
398884,
31760,
242948,
398798,
405615,
387647,
388157,
404341,
398615,
398872,
398789,
404323,
404343,
26822,
404753,
398996,
398784,
404998,
404392,
404501,
403339,
401125,
271954,
404849,
398833,
404754,
404279,
51195,
404759,
385410,
404751,
405791,
404395,
398799,
398888,
404835,
403808,
404308,
404764,
403403,
398613,
385485,
403492,
398834,
404344,
404747,
398890,
404409,
398883,
398870,
405011,
404761,
404272,
399423,
404763,
398892,
29909,
398997,
405566,
404832,
404155,
404765,
398933,
404008,
51206,
26860,
398786,
399060,
399046,
398886,
398790,
399739,
405793,
398873,
51203,
404352,
399059,
405568,
404788,
405554,
405310,
398976,
404741,
403449,
55471,
398871,
404310,
26834,
405878,
404153,
404375,
404391,
404307,
404795,
398608,
387296,
31253,
404346,
404750,
404508,
398887,
404296,
398770,
403371,
29908,
398869,
399033,
405560,
51204,
26820,
404302,
404842,
398995,
389032,
119009,
404549,
388215,
119008,
384855,
404790,
398898,
405790,
398885,
398891,
404851,
405557,
398769,
388680,
405549,
404852,
404746,
398824,
74009,
111561,
20028,
372249,
116003,
87577,
143555,
120055,
25603,
88888,
32889,
208586,
405930,
108817,
405950,
30459,
55314,
153825,
281935,
154199,
67541,
164296,
399486,
219206,
115674,
108600,
108567,
120370,
73769,
115999,
4539,
55282,
108558,
109769,
114125,
25720,
272577,
164292,
211901,
36798,
77665,
18658,
25454,
77841,
117494,
72150,
114124,
167399,
110019,
110319,
174465,
112358,
114217,
175651,
47153,
55259,
73784,
400656,
74100,
42973,
114126,
57451,
117990,
20314,
43965,
53211,
26194,
405915,
29146,
36792,
76056,
182535,
21623,
32312,
19549,
114271,
108564,
108423,
35659,
111732,
23257,
176331,
115993,
208581,
405931,
117911,
405927,
35299,
52806,
37997,
110320,
32886,
21781,
36791,
369632,
160938,
143556,
32875,
114512,
32309,
14077,
36793,
110016,
109777,
28514,
44141,
119417,
118260,
69246,
67536,
36818,
43720,
21122,
53207,
250082,
271641,
190622,
88884,
76455,
224893,
399216,
182465,
48799,
67548,
75366,
53210,
45083,
211903,
88345,
143133,
17429,
68252,
405945,
60470,
18883,
108421,
36297,
47560,
118218,
70462,
76454,
76456,
29184,
62511,
174463,
44142,
294409,
273158,
131983,
222351,
69241,
181557,
62568,
48802,
72151,
28624,
153871,
40874,
76085,
17321,
20333,
80335,
19480,
405925,
67546,
105620,
108480,
105619,
36294,
55379,
47559,
108803,
405948,
229816,
43884,
29703,
116376,
55383,
62567,
55294,
40370,
94878,
64102,
20313,
403628,
32310,
27880,
19559,
44571,
109799,
109956,
69239,
73679,
114401,
26193,
121616,
288387,
272571,
405952,
167403,
105626,
226636,
29169,
47478,
143554,
2668,
44804,
29439,
67798,
164289,
47310,
274542,
405929,
98215,
181054,
47490,
167400,
82092,
43033,
23879,
19647,
109978,
117630,
66699,
64104,
92272,
32215,
40897,
30489,
110413,
66389,
32885,
80888,
17696,
25718,
109979,
73632,
77838,
199983,
29990,
405926,
389443,
237834,
83080,
149770,
211900,
24432,
120365,
115980,
55378,
47440,
108569,
403630,
25234,
109905,
110461,
257111,
36794,
80322,
112381,
114257,
114279,
76391,
53206,
108816,
30456,
109834,
36298,
36800,
22753,
47479,
119096,
19682,
108805,
88878,
405946,
70143,
47488,
80879,
143155,
81109,
211897,
32966,
12676,
20332,
55200,
63124,
272575,
34475,
211898,
21651,
112380,
27322,
143154,
76054,
48849,
167401,
273159,
82090,
26906,
279710,
74104,
114276,
136297,
104029,
28001,
30168,
25530,
18653,
21745,
143131,
114237,
272576,
18902,
110452,
80334,
51855,
69169,
139646,
137778,
211892,
53213,
42974,
47311,
59913,
272572,
77760,
114410,
405947,
88881,
114400,
405942,
137050,
154200,
117722,
60728,
43882,
151413,
110484,
144249,
143552,
38210,
114131,
27945,
164293,
29100,
26671,
115675,
110630,
405944,
47491,
188102,
182534,
119082,
36797,
55296,
405928,
36795,
108422,
20336,
29263,
399481,
88880,
32888,
117777,
43883,
399491,
53141,
76457,
27141,
176313,
57450,
20984,
34121,
79726,
88886,
399469,
211894,
405941,
237842,
274541,
19557,
69902,
391226,
79811,
60849,
272573,
208588,
32887,
37611,
38263,
48855,
53337,
55167,
114404,
29182,
19558,
181053,
53209,
55239,
43914,
28626,
30173,
88885,
53142,
52803,
170433,
294412,
211891,
53208,
47492,
112375,
73530,
108565,
119190,
24892,
67532,
55125,
79740,
180712,
281211,
44831,
57456,
176329,
153524,
47162,
29438,
119091,
119191,
110438,
21755,
29145,
23126,
110063,
115992,
64099,
288393,
76820,
12674,
108563,
114260,
19474,
62661,
105618,
271639,
389437,
64572,
57448,
55275,
186394,
399499,
45591,
17399,
55295,
114225,
94877,
31875,
48800,
294410,
115994,
38232,
116375,
12675,
47245,
281939,
77705,
27946,
76055,
69855,
29171,
55297,
83123,
109910,
372248,
47477,
174462,
105616,
147232,
48810,
55255,
116374,
19191,
105996,
117988,
29144,
47489,
176333,
36799,
36295,
59176,
38233,
201886,
53140,
208587,
204301,
52869,
103749,
111784,
20027,
57535,
197874,
29526,
237837,
88883,
264759,
20978,
34642,
55242,
208589,
19026,
405949,
143156,
119194,
106302,
120549,
244003,
114226,
112378,
63700,
164288,
64100,
121943,
82704,
22472,
109977,
57452,
108566,
88332,
78439,
55283,
43802,
25963,
211889,
69248,
78257,
112351,
405943,
67785,
38534,
21776,
79739,
20029,
170547,
89395,
69898,
118156,
79859,
105997,
117987,
405923,
20047,
29187,
281209,
112348,
63931,
55341,
54794,
112419,
69511,
403629,
29989,
281928,
88882,
20335,
79898,
110024,
55276,
110633,
118611,
26198,
88331,
19419,
119469,
282550,
182616,
67786,
114270,
36296,
74054,
52745,
19453,
405951,
62662,
34328,
272579,
107459,
20026,
60487,
37957,
114403,
92901,
38533,
121853,
57575,
72153,
181052,
67538,
114407,
294413,
116367,
108568,
26876,
147217,
112374,
72152,
25455,
69147,
64101,
63208,
18660,
143132,
80880,
108503,
36344,
53267,
105613,
222350,
211887,
168444,
109786,
119090,
291366,
174464,
211899,
405924,
66387,
84933,
143153,
47004,
114402,
110020,
44013,
211886,
29980,
78268,
53212,
29525,
173174,
29437,
55279,
67777,
108621,
405916,
246366,
37996,
35270,
25722,
73778,
114272,
32311,
30462,
105998,
75424,
112366,
42971,
top
38 720 Kč
1. Marketing CIMA-B
Gradua-CEGOS, s.r.o.
Praha
top
8 591 Kč
2. Obchodní dovednosti I - Základy úspěšného prodeje
Gradua-CEGOS, s.r.o.
Praha
top
33 880 Kč
3. Marketing CIMA-A
Gradua-CEGOS, s.r.o.
17.10 - 7.12.2019
Praha
top
8 337 Kč
4. Začínáme s obchodem aneb proč není obchodník jako obchodník
1. VOX a.s.
29.10 - 30.10.2019
PRAHA 1 - Nové Město
top
3 618 Kč
5. Prodej jako hra
1. VOX a.s.
10.10.2019
PRAHA 1 - Nové Město
top
8 591 Kč
6. Obchodní dovednosti II - Náročné situace v prodeji
Gradua-CEGOS, s.r.o.
Praha
top
4 356 Kč
7. Celní preference a původ zboží ve vztazích se třetími zeměmi 2019 v…
Gradua-CEGOS, s.r.o.
19.11.2019
Praha
top
3 618 Kč
8. Linkedin a Facebook chytře? Další sociální sítě a jak na ně?
PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací…
otevírá se čtvrtletně
Hradec Králové
top
7 986 Kč
9. Kreativní tvorba reklamních tiskovin a inzerce
Gradua-CEGOS, s.r.o.
Praha
top
3 600 Kč
10. Marketing pro obchodníky
TIMING Praha
28.8.2019
Praha 1
top
4 780 Kč
11. Školení online marketingu
GOPAS, a.s.
22.8.2019 (5)
Praha
top
4 780 Kč
12. Školení sociálních sítí
GOPAS, a.s.
14.8.2019 (3)
Praha
top
5 203 Kč
13. SPECIFIKA TELEFONICKÉHO A E-MAILOVÉHO vyjednávání se zákazníky
Studio W s.r.o.
30.9.2019
Praha 2
top
4 707 Kč
14. Krizové PR firmy a komunikace s médii
1. VOX a.s.
14.8.2019
PRAHA 1 - Nové Město
top
10 164 Kč
15. Nákupní jednání
Gradua-CEGOS, s.r.o.
28.8 - 29.8.2019
Hradec Králové
top
8 954 Kč
16. Key Account Management
Gradua-CEGOS, s.r.o.
Praha
top
10 406 Kč
17. TRÉNINK VYJEDNÁVÁNÍ pro obchodníky - 2denní
Studio W s.r.o.
18.9 - 19.9.2019
Praha 2
top
9 438 Kč
18. VYJEDNÁVÁNÍ VE SPECIFICKÝCH SITUACÍCH - 2denní
Studio W s.r.o.
1.10 - 2.10.2019
Praha 2
top
10 164 Kč
19. Nákupní jednání
Gradua-CEGOS, s.r.o.
23.9 - 24.9.2019
České Budějovice
top
4 586 Kč
20. Nejčastější chyby personalistů na sociálních sítích
1. VOX a.s.
17.10.2019
PRAHA 1 - Nové Město
top
5 808 Kč
21. Strategie a strategické nástroje v nákupu
Gradua-CEGOS, s.r.o.
7.10.2019
Praha
top
4 598 Kč
22. Jak zkrotit ve firmě sociální sítě - prakticky
Gradua-CEGOS, s.r.o.
Praha
top
4 719 Kč
23. Marketingové myšlení v profesním i osobním životě
Gradua-CEGOS, s.r.o.
20.8.2019
Praha 2
top
9 438 Kč
24. VYJEDNÁVÁNÍ VE SPECIFICKÝCH SITUACÍCH pro nákupčí - 2denní
Studio W s.r.o.
6.11 - 7.11.2019
Praha 2
« predchádzajúca 1 2 3 4 9 17 24 32 nasledujúca »

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozposlaná všem vzdělávacím společnostem na stránkách www.kurzy-vyuka.cz.

Zadejte poptávku >>>
© 2019 Všechna práva vyhrazena, 0.500s
design: widegrafik.