Lektor dalšího vzdělávání – rekvalifikační kurz

Kurz pořádá společnost: Zřetel, s.r.o.

Kurz pro veřejnost

Cena (neplátce DPH) 16 500 Kč
Místo konání kurzu Zvonařka 14, Brno

Další údaje o kurzu

Kontaktní údaje na organizátora Mgr. et Mgr. Tomáš Franko
mobil: +420732768115
e-mail: info@zretel.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Zařazení kurzu do kategorií
Cílová skupina, pro kterou je kurz určen

Kurz je určen všem, kteří chtějí získat či rozvinout profesní kompetence nezbytné pro práci lektora v oblasti dalšího vzdělávání, ale také interního školitele pro soukromou sféru, či osoby, které poskytují poradenskou, či vzdělávací činnost.

Účastníci kurzu budou schopni školit a vzdělávat skupiny dospělých osob, mimo jiné umět sestavit obsah, časový harmonogram a strukturu kurzu, projektovat vzdělávací program dalšího vzdělávání, prezentovat učivo s využitím interaktivních přístupů a moderních metod výuky, zadávat a hodnotit práce účastníků kurzu, ovládat techniky hodnocení výuky a to vše s ohledem na psychologické a sociální aspekty dalšího vzdělávání.

Hlavní cíl kurzu

Kurz je akreditován MŠMT ČR od č.j. MSMT-6875/2014–1/273 a je vhodný pro přípravu osob k získání profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání v souladu s Národní soustavou kvalifikací.

Podrobný popis obsahové náplně
 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí
 • Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky
 • Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu
 • Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek
 • Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou
 • Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí

Účastníci kurzu vypracují závěrečnou práci s návrhem vzdělávacího kurzu podle své odbornosti. Závěrečná ústní zkouška se skládá z obhajoby závěrečné práce účastníka.

Závěrečná zkouška je součástí rekvalifikačního kurzu, nenahrazuje však absolvování odborné zkoušky profesní kvalifikace.

Rozsah kurzu:

101 vyučovacích hodin; kurz proběhne formou 4 třídenních a 1 dvoudenního workshopu. Přesný rozpis obdrží účastníci po naplnění kapacity kurzu.

Požadavky k přijetí do kurzu:

 • minimální věk 18 let
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • zaslání vyplněné přihlášky
 • zaplacení poplatku za kurz
Odkaz na www stránku www.zretel.cz/skoleni/lektor-dalsiho-vzdelavani-rekvalifikacni-kurz/

Informace o organizátorovi kurzu

Společnost Zřetel, s.r.o.
Člen AIVD ČR
Adresa sídla společnosti Zvonařka 14, 61700, Brno
Kontaktní údaje tel: +420730684908
e-mail: info@zretel.cz
web: www.zretel.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Popis činnosti

Jsme vzdělávací společnost působící v oblastech:

 • další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifikační vzdělání pracovníků v sociálních službách
 • průběžné vzdělávání pro úředníky
 • školení pro veřejnou správu
 • firemní vzdělávání
 • kurzy pro veřejnost

Zaujal Vás tento kurz?

 
 

Další aktivity společnosti:

Zřetel, s.r.o.

7 139 Kč
1. Prezentační dovednosti
Zřetel, s.r.o.
otvírá se podle zájmu
Plzeň
7 139 Kč
2. Interní komunikace
Zřetel, s.r.o.
otvírá se podle zájmu
Praha
1 815 Kč
4. Rovné příležitosti žen a mužů v organizacích
Zřetel, s.r.o.
otvírá se podle zájmu
Brno
4 719 Kč
5. Zkouška profesní kvalifikace – Lektor dalšího vzdělávání
Zřetel, s.r.o.
otvírá se podle zájmu
Brno

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozposlaná všem vzdělávacím společnostem na stránkách www.kurzy-vyuka.cz.

Zadejte poptávku >>>
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.038s
design: widegrafik.