Lektor dalšího vzdělávání – rekvalifikační kurz

Kurz pořádá společnost: Zřetel, s.r.o.

Kurz pro veřejnost

Cena (neplátce DPH) 16 500 Kč
Místo konání kurzu Zvonařka 14, Brno

Další údaje o kurzu

Kontaktní údaje na organizátora Mgr. et Mgr. Tomáš Franko
mobil: +420732768115
e-mail: info@zretel.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Zařazení kurzu do kategorií
Cílová skupina, pro kterou je kurz určen

Kurz je určen všem, kteří chtějí získat či rozvinout profesní kompetence nezbytné pro práci lektora v oblasti dalšího vzdělávání, ale také interního školitele pro soukromou sféru, či osoby, které poskytují poradenskou, či vzdělávací činnost.

Účastníci kurzu budou schopni školit a vzdělávat skupiny dospělých osob, mimo jiné umět sestavit obsah, časový harmonogram a strukturu kurzu, projektovat vzdělávací program dalšího vzdělávání, prezentovat učivo s využitím interaktivních přístupů a moderních metod výuky, zadávat a hodnotit práce účastníků kurzu, ovládat techniky hodnocení výuky a to vše s ohledem na psychologické a sociální aspekty dalšího vzdělávání.

Hlavní cíl kurzu

Kurz je akreditován MŠMT ČR od č.j. MSMT-6875/2014–1/273 a je vhodný pro přípravu osob k získání profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání v souladu s Národní soustavou kvalifikací.

Podrobný popis obsahové náplně
 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
 • Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí
 • Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky
 • Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu
 • Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek
 • Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou
 • Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí

Účastníci kurzu vypracují závěrečnou práci s návrhem vzdělávacího kurzu podle své odbornosti. Závěrečná ústní zkouška se skládá z obhajoby závěrečné práce účastníka.

Závěrečná zkouška je součástí rekvalifikačního kurzu, nenahrazuje však absolvování odborné zkoušky profesní kvalifikace.

Rozsah kurzu:

101 vyučovacích hodin; kurz proběhne formou 4 třídenních a 1 dvoudenního workshopu. Přesný rozpis obdrží účastníci po naplnění kapacity kurzu.

Požadavky k přijetí do kurzu:

 • minimální věk 18 let
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • zaslání vyplněné přihlášky
 • zaplacení poplatku za kurz
Odkaz na www stránku www.zretel.cz/skoleni/lektor-dalsiho-vzdelavani-rekvalifikacni-kurz/

Informace o organizátorovi kurzu

Společnost Zřetel, s.r.o.
Člen AIVD ČR
Adresa sídla společnosti Zvonařka 14, 61700, Brno
Kontaktní údaje tel: +420730684908
e-mail: info@zretel.cz
web: www.zretel.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Popis činnosti

Jsme vzdělávací společnost působící v oblastech:

 • další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifikační vzdělání pracovníků v sociálních službách
 • průběžné vzdělávání pro úředníky
 • školení pro veřejnou správu
 • firemní vzdělávání
 • kurzy pro veřejnost

Zaujal Vás tento kurz?

 
 

Další aktivity společnosti:

Zřetel, s.r.o.

7 139 Kč
1. Zavádění a řízení změn
Zřetel, s.r.o.
otvírá se podle zájmu
Brno
1 815 Kč
2. Administrátor projektu
Zřetel, s.r.o.
otvírá se podle zájmu
Ostrava
7 139 Kč
3. Interní komunikace
Zřetel, s.r.o.
otvírá se podle zájmu
Praha
7 139 Kč
4. Nově na manažerské pozici
Zřetel, s.r.o.
otvírá se podle zájmu
Brno
7 139 Kč
5. Prezentační dovednosti
Zřetel, s.r.o.
otvírá se podle zájmu
Plzeň

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozposlaná všem vzdělávacím společnostem na stránkách www.kurzy-vyuka.cz.

Zadejte poptávku >>>
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.043s
design: widegrafik.