Autorský zákon a duševní vlastnictví a jeho ochrana ve světle Nového občanského zákoníku

Kurz pořádá společnost: OTIDEA vzdělávání, s.r.o.

Kurz pro veřejnost

Cena bez DPH 2 645 Kč
Cena s 21% DPH 3 201 Kč
Místo konání kurzu Václavské náměstí 11, 110 00, Praha

kurz na míru

kurz na míru Kurz je možné organizovat pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.
Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.
Doporučený rozsah 1 den

Další údaje o kurzu

Kontaktní údaje na organizátora Mgr. Markéta Lukešová
tel: 240 200 124
mobil: 604 204 666
e-mail: marketa.lukesova@otidea.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Zařazení kurzu do kategorií
Cílová skupina, pro kterou je kurz určen

Určeno pro všechny, kteří se chtějí s danou problematikou seznámit.

Hlavní cíl kurzu

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou autorského práva a práv duševního vlastnictví a dopady nové úpravy do teorie autorského práva a jeho praxe, zejména v oblasti smluvní a v oblasti nároků z deliktů v případě neoprávněných zásahů do práv duševního vlastnictví, včetně vazby na právo nekalé soutěže. Pozornost bude věnována i licenční smlouvě a kontraktaci v oblasti práv duševního vlastnictví, se zohledněním novinek podle nové právní úpravy občanského práva.

Podrobný popis obsahové náplně

Tématem semináře je pojetí duševního vlastnictví a autorského práva ve světle nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.), který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2014. V rámci výkladu budou porovnány zásady platné v oblasti práv duševního vlastnictví ve vztahu k základům nového občanského práva. Budou vysvětleny základní pojmy autorského práva a provedeno jejich hodnocení ve světle nové občanskoprávní úpravy. Samostatná kapitola bude věnována prolnutí práv duševního vlastnictví a práva na ochranu proti nekalé soutěži.

 • Úvod do problematiky autorského práva a práva duševního vlastnictví – přehled a systematické třídění
 • Obsah autorského práva – osobnostní a majetková práva
 • Pojetí práv a věcí podle Nového občanského zákoníku
 • Omezení práva autorského – volné užití, zákonné licence
 • Smluvní vztahy v oblasti práv duševního vlastnictví – smlouva o dílo, licenční smlouva a převodní/kupní smlouvy podle NOZ
 • Zaměstnanecká díla a soutěžní díla
 • Nároky z deliktů s přihlédnutím k úpravě NOZ
 • Prolnutí práv duševního vlastnictví a nekalé soutěže podle NOZ
 • Dotazy, diskuse
Odkaz na www stránku www.otideavzdelavani.cz/kurz/autorsky-zakon-a-dusevni-vlastnictvi-a-jeho-ochrana-ve-svetle-noveho…
Lektor JUDr. Zuzana Císařová (Advokátka se specializací na právo duševního vlastnictví, mediální právo a reklamu, pracovní právo, soudní spory a rozhodčí řízení)

Informace o organizátorovi kurzu

Společnost OTIDEA vzdělávání, s.r.o.
Adresa sídla společnosti Budova Meteor C (3. patro), Thámova 681/32, 18600, Praha 8
Kontaktní údaje tel: 295565126
e-mail: lucie.galuskova@otidea.cz
web: www.otideavzdelavani.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Popis činnosti

Poradenská a vzdělávací společnost se sídlem na Václavském náměstí 11. Organizujeme konference, V.I.P. akce, pracovní snídaně a školení pro řadu významných klientů.

Oblasti vzdělávání:

 • Veřejné zakázky
 • Elektronizace
 • Právo
 • Projekty a granty
 • Finance a ekonomika
 • Rozvoj manažerů
 • Rozvoj osobnosti
 • Personalistika a mzdy
 • HR management

Oblasti poradenství:

 • Veřejné zakázky
 • Elektronizace
 • Právo

Zaujal Vás tento kurz?

 
 

Další aktivity společnosti:

OTIDEA vzdělávání, s.r.o.

3 025 Kč
1. Vliv nového občanského zákoníku a technické novely na uchazeče…
OTIDEA vzdělávání, s.r.o.
otvírá se podle zájmu
Praha
3 872 Kč
2. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Životní cyklus dokumentů s novou spisovou vyhláškou
OTIDEA vzdělávání, s.r.o.
otevírá se pololetně
Praha
3 751 Kč
3. Výběrové řízení a adaptační proces
OTIDEA vzdělávání, s.r.o.
otvírá se podle zájmu
Praha
3 993 Kč
4. Novinky v daních a účetnictví pro rok 2016
OTIDEA vzdělávání, s.r.o.
otvírá se podle zájmu
Praha 8
2 904 Kč
5. Jak řešit VÍCEPRÁCE? JŘBU vs. VZMR
OTIDEA vzdělávání, s.r.o.
otvírá se podle zájmu
Praha

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozposlaná všem vzdělávacím společnostem na stránkách www.kurzy-vyuka.cz.

Zadejte poptávku >>>
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.042s
design: widegrafik.