Racionální principy klavírní techniky podle Alfreda Cortota

Kurz pořádá společnost: CHECK POINT ART, o.p.s.

kurz na míru

kurz na míru Kurz je možné organizovat pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.
Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.
Doporučený rozsah 25 hodin

Další údaje o kurzu

Kontaktní údaje na organizátora Maly
tel: +420 220 563 320
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Zařazení kurzu do kategorií
Cílová skupina, pro kterou je kurz určen

Učitelé MŠ, učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, pedagogové volného času, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů, speciální pedagogové, veřejnost

Hlavní cíl kurzu

Specializovaný workshop nabízí náhled do problematiky klavírní techniky, do funkce hracího aparátu a jeho co nejefektivnějšího využití v klavírní praxi. Cílem je správné využití fyziologických a fyzikálních zákonitostí klavírní hry. Individuální přístup výuky je určen výhradně pro klavíristy na minimální úrovni studentů Konzervatoře. Je hlavně možností pro pedagogy v oboru hry na klavír k rozšíření vědomostí správné práce se svalovo-neurologickou strukturou těla studenta – klavíristy.

Podrobný popis obsahové náplně
  1. Jeden z nejdůležitějších momentů při hraní je nalezení rovnováhy mezi uvolněným (pasivním) stavem ruky a rukou aktivní, vykonávající jistou činnost. Problém každého klavíristy je získat kontrolu nad svým „hracím aparátem“, respektovat jeho fyziologické a anatomické zákonitosti, udržovat ho v neustálé pozornosti a bdělosti, zároveň ale nalézt chvíle pro odpočinek při hraní. A. Cortot již na začátku svého velkého díla „Racionální principy klavírní techniky“ klade důraz na navození stavu psycho-fyzické rovnováhy a koncentraci před cvičením nebo i přímo před hraním. Je to série cviků, rozdělených do 3 skupin (gymnastika mimo klavír, na klavír a na víko klavíru), které jsou pro klavíristy důležité, jako rozcvičení pro sportovce a tanečníka. Je to nalezení a nabuzení stavu „slyšící ruky“, vnitřního klidu a bdělé pozornosti, tak potřebné při hraní.
  2. V tomto bloku se pracuje na pětiprstové poloze, ve které se seznámíme se třemi druhy prstové artikulace – podle Cortota je to jednoduše malá, střední a velká artikulace. Rozdělení této kapitoly do třech bloků (série A, B a C) vypracuje dlaň a prstovou techniku na nejvyšší možnou úroveň, počínaje cvičením na osamostatnění práce všech prstů, přes jejich vyrovnanému úhozu, pohyblivosti a posílení, až k použití prstové techniky v praxi: substituce, repetice (technika opakovaných tónů), hra natrilů a mordentů včetně trilků, různě rytmizovaných a trilků s vedením melodického hlasu neboli dvojitých a trojitých trilků.
  3. Velký objev tohoto mistra klavírní hry, doložený na historických faktech vývoje klavírní hry, počínaje Purcellem a Couperinem, přes J. S. Bacha, Ch.-Ph.- Emm. Bacha až po nepřekonatelný pianismus velkých romantiků: Clementi, Chopin, Liszt, Thalberg a mnoho dalších, je palec! Dle mého názoru, palec je mostem mezi drobnou (prstovou) a velkou (paže a celé ruce) technikou, je klíčem k řešení všech(!) problémů týkajících se blokace ruky a ztuhlosti při hraní a nepříjemných bolestí svalů a hlavně šlach. Je bránou k dosažení vlastního Mistrovství při hraní. Ne nadarmo, tento velky klavírista, A. Cortot, věnuje jednu celou kapitolu své práce této tematice. Kromě pochopení horizontální a vertikalní práci palce, je zde hra stupnic, rozložených a „zlomených“ akordů a hra palcem v kompozičním melodickém pohybu.
  4. Dvojhmatová technika prohlubuje problematiku vyrovnanosti prstů, jak ve vertikálním, tak v horizontálním pohybu, je zaměřená na paralelní pohyb dvojhmatů jednou rukou (od secund po septimy), kde oba hlasy mají stejný směr pohybu. Je zde nabídka nekonečného množství prstokladů pro dvojité tercie a sexty, diatonické i chromatické a také prstoklady pro výše uvedené intervaly.Hra polyfonie je zaměřená na hru dvojhmatů jednou rukou v protipohybu se stejným rytmem, s oddělením melodie jednotlivých hlasů, dvojhmatů s odlišnou rytmizací, barevné rozlišení jednotlivých hlasů polyfonie, která je základem pro dokonalé pochopení problematiky hry polyfonie, což znamená horizontální způsob přemýšlení při hře polyfonie. Extenze ruky je zaměřená na rozpětí mezi prsty a poukazuje na problémy „malé“ ruky a navyšuje pružnost dlaně a zápěstí při hře. Cvičení zde jsou rozdělena na cvičení pro „malou“ a „velkou“ ruku, a pokračují v přípravě velké techniky klavírní hry.
  5. Je to velmi obsáhlá kapitola, která dokonale propojuje prstovou techniku s technikou zápěstí, lokte, ramene t.j. celé ruky v horizontálním a vertikálním pohybu přes celou klaviaturu. Zde se seznámíme s hrou glissand, dvojitých glissand, skoků, překřížením rukou, arpegiami směrem nahoru a dolů, vertikálními repeticemi dvojhmatů, s toccatovou technikou, s horizontálními pohyby celé ruky po klaviatuře, s tremoly „zlomených“ akordů a celkovým náhledem oktávové techniky. Součastí závěru této lekce je praktická zkouška.
Podmínky přijetí

Studium k rozšíření odborné kvalifikace.

Typ a platnost osvědčení Osvědčení
Lektor Ema Jedlička Gogova

Informace o organizátorovi kurzu

Společnost CHECK POINT ART, o.p.s.
Adresa sídla společnosti Osadní 799/26, 17000, Praha 7 - Holešovice
Kontaktní údaje tel: +420 220 563 320
e-mail: ruzemala@email.cz
web: www.checkpointart.eu
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Popis činnosti

CHECK POINT ART, o.p.s. /CPA/ – Art Education Institute je nevládní nezisková vzdělávací instituce v oborech umění, akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Prioritou CPA je dlouhodobé profesní vzdělávání v uměleckých oborech (tanec, hudba, divadlo, pohybové umění) v rámci Certifikačního Programu Akreditovaného vzdělávání (CPA vzdělávání). CPA vzdělávání je systematické studium v oboru pod vedením profesionálního týmu lektorů a je dostupné pro všechny sociální skupiny ve všech regionech ČR. CPA jde transparetní decentralizaci vzdělávání v umění.

Zaujal Vás tento kurz?

 
 

Další aktivity společnosti:

CHECK POINT ART, o.p.s.

0 Kč
2. Interakce tanečních technik a hudební spolupráce
CHECK POINT ART, o.p.s.
Česko
0 Kč
3. Tanec – Hudba –Divadlo– Pohyb
CHECK POINT ART, o.p.s.
Česko
0 Kč
4. Lidové umění v současné taneční tvorbě
CHECK POINT ART, o.p.s.
Česko
4 687 Kč
5. Pohyb s předmětem a loutkou v práci s dětským tanečním souborem
CHECK POINT ART, o.p.s.
otvírá se podle zájmu
Jihlava

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozposlaná všem vzdělávacím společnostem na stránkách www.kurzy-vyuka.cz.

Zadejte poptávku >>>
© 2019 Všechna práva vyhrazena, 0.106s
design: widegrafik.