Základy choreografie

Kurz pořádá společnost: CHECK POINT ART, o.p.s.

kurz na míru

kurz na míru Kurz je možné organizovat pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.
Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.
Doporučený rozsah 25 hodin

Další údaje o kurzu

Kontaktní údaje na organizátora Maly
tel: +420 220 563 320
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Zařazení kurzu do kategorií
Cílová skupina, pro kterou je kurz určen

Učitelé MŠ, učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, pedagogové volného času, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů, speciální pedagogové, veřejnost

Hlavní cíl kurzu

Workshop se zaměřuje na metodu taneční improvizace, která pracuje s prostorovou představou. Během jednotlivých setkání se studenti seznámí se cvičeními, která vycházejí z Labanovy choreutiky rozvinuté americkým choreografem Wiliamem Forsythem do systému pohybových principů, které následně lze použít pro „okamžitou kompozici“ během improvizace. Improvizační cvičení postupují od sólové improvizace, přes duety ke skupinové improvizaci.

Podrobný popis obsahové náplně

1. Pohybové elementy

  • prostor, čas, dynamika, rytmus – klíčové pojmy: vnitřní a vnější prostor, prostorová dráha, silné body a silné směry jeviště, síla a dynamika pohybu, čas kompozice – čas jevištní – čas divácký, rytmus vnitřní – vnější, frázování, vrchol dynamický, významový, emocionální.

2. Od improvizace ke kompozici

  • klíčové pojmy: zadání, struktura, omezení, pravidla, pohybová pamět, emotivní prožitek, stylizace civilního pohybu.

3. Kompozice a forma

  • klíčové pojmy: kotrast, jednota, stylovost, ekvivalent hudebních forem – písňová, rondo, sonátová forma, variace, koláž.

4. Kompozice sóla, dueta, tria

  • klíčové pojmy: prostorové vztahy, kontrast a vyvážení, příběh, výstavba, dramaturgie.

5. Kompozice a práce s hudbou

  • klíčové pojmy: motiv hudební a motiv pohybový, vztah k hudbě rytmický-dynamický-emotivní, vhodnost volby hudební předlohy, hudební dramaturgie.
Podmínky přijetí

Studium k rozšíření odborné kvalifikace

Typ a platnost osvědčení Osvědčení
Lektor Bohumíra Eliášová

Informace o organizátorovi kurzu

Společnost CHECK POINT ART, o.p.s.
Adresa sídla společnosti Osadní 799/26, 17000, Praha 7 - Holešovice
Kontaktní údaje tel: +420 220 563 320
e-mail: ruzemala@email.cz
web: www.checkpointart.eu
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Popis činnosti

CHECK POINT ART, o.p.s. /CPA/ – Art Education Institute je nevládní nezisková vzdělávací instituce v oborech umění, akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Prioritou CPA je dlouhodobé profesní vzdělávání v uměleckých oborech (tanec, hudba, divadlo, pohybové umění) v rámci Certifikačního Programu Akreditovaného vzdělávání (CPA vzdělávání). CPA vzdělávání je systematické studium v oboru pod vedením profesionálního týmu lektorů a je dostupné pro všechny sociální skupiny ve všech regionech ČR. CPA jde transparetní decentralizaci vzdělávání v umění.

Zaujal Vás tento kurz?

 
 

Další aktivity společnosti:

CHECK POINT ART, o.p.s.

0 Kč
2. Interakce tanečních technik a hudební spolupráce
CHECK POINT ART, o.p.s.
Česko
0 Kč
3. Tanec – Hudba –Divadlo– Pohyb
CHECK POINT ART, o.p.s.
Česko
0 Kč
4. Lidové umění v současné taneční tvorbě
CHECK POINT ART, o.p.s.
Česko
4 687 Kč
5. Pohyb s předmětem a loutkou v práci s dětským tanečním souborem
CHECK POINT ART, o.p.s.
otvírá se podle zájmu
Jihlava

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozposlaná všem vzdělávacím společnostem na stránkách www.kurzy-vyuka.cz.

Zadejte poptávku >>>
© 2019 Všechna práva vyhrazena, 0.078s
design: widegrafik.