Principy současné taneční techniky

Kurz pořádá společnost: CHECK POINT ART, o.p.s.

kurz na míru

kurz na míru Kurz je možné organizovat pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.
Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.
Doporučený rozsah 25 hodin

Další údaje o kurzu

Kontaktní údaje na organizátora Maly
tel: +420 220 563 320
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Zařazení kurzu do kategorií
Cílová skupina, pro kterou je kurz určen

Učitelé MŠ, učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, pedagogové volného času, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů, speciální pedagogové, veřejnost

Hlavní cíl kurzu

Hlavním cílem celého workshopu je objevit způsob práce pro zdokonalení svého těla a posílení technické zdatnosti v rámci rozvoje přirozeného pohybového vyjádření pro další práci interpretační nebo pedagogickou. Workshop dále nabídne účastníkům pochopení, že rozvoj vlastní kreativity pohybu je možné chápat ruku v ruce se zdokonalením technické úrovně pohybu.

Podrobný popis obsahové náplně
  1. Vědomí fyzického a psychického rozpoložení jako výchozí stav pro koncentrovanou fyzickou práci, uzemnění, funkční otevření kloubů, integrace periferií se středem těla, diferenciace pohybu, posloupnost pohybu, iniciace pohybu, organický (plynulý) pohyb.
  2. Pružné vzpřímené držení těla, prodloužení a rozpohybování těla v ose i mimo osu, vědomé řízení pohybu, opozice, hledání a nacházení rotace v rámci vlastní osy, v jednotlivých částech i mimo osu, funkční půchodnost gravitace kosterní soustavou, změny úrovní pohybu a jejich vzájemné prostupování.
  3. Spirála jako zásadní tvořivý princip pohybu, koordinace pohybu, těžiště a jeho posun

v prostoru, objevení pulzace pro dobré zvládnutí skoků ve vertikále i pro horizontální posun těžiště, objevování vnitřního a vnějšího prostoru.

4. Svoboda vlastního pohybového projevu, vědomí o těle, které člověk pouze „nemá“, ale kterým „je“, dialog mysli a těla, eliminace přílišné snahy a „chtění“, klid a koncentrace na vlastní pohyb.

5. Schopnost číst konkrétní zadaný pohyb a zůstat ve „svém středu“, vstřebání objevených principů a jejich další využití v konkrétním pohybovém materiálu, otevření smyslů pro práci s prostorem, zvukem, časem a pohybem ostatních.

Podmínky přijetí

Studium k rozšíření odborné kvalifikace.

Typ a platnost osvědčení Osvědčení
Lektor MgA. Veronika Rinowski

Informace o organizátorovi kurzu

Společnost CHECK POINT ART, o.p.s.
Adresa sídla společnosti Osadní 799/26, 17000, Praha 7 - Holešovice
Kontaktní údaje tel: +420 220 563 320
e-mail: ruzemala@email.cz
web: www.checkpointart.eu
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Popis činnosti

CHECK POINT ART, o.p.s. /CPA/ – Art Education Institute je nevládní nezisková vzdělávací instituce v oborech umění, akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Prioritou CPA je dlouhodobé profesní vzdělávání v uměleckých oborech (tanec, hudba, divadlo, pohybové umění) v rámci Certifikačního Programu Akreditovaného vzdělávání (CPA vzdělávání). CPA vzdělávání je systematické studium v oboru pod vedením profesionálního týmu lektorů a je dostupné pro všechny sociální skupiny ve všech regionech ČR. CPA jde transparetní decentralizaci vzdělávání v umění.

Zaujal Vás tento kurz?

 
 

Další aktivity společnosti:

CHECK POINT ART, o.p.s.

0 Kč
1. Rytmus jako propojení se zdrojem života
CHECK POINT ART, o.p.s.
Česko
0 Kč
2. Základy kontaktní improvizace
CHECK POINT ART, o.p.s.
Česko
0 Kč
3. Metodika práce s elementy prostoru, pohybu a času.
CHECK POINT ART, o.p.s.
Česko
5 016 Kč
4. Rytmus jako propojení se zdrojem života
CHECK POINT ART, o.p.s.
otvírá se podle zájmu
Valašské Meziříčí

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozposlaná všem vzdělávacím společnostem na stránkách www.kurzy-vyuka.cz.

Zadejte poptávku >>>
© 2019 Všechna práva vyhrazena, 0.063s
design: widegrafik.