Dramaturgie v práci s dětským tanečním souborem

Kurz pořádá společnost: CHECK POINT ART, o.p.s.

kurz na míru

kurz na míru Kurz je možné organizovat pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.
Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.
Doporučený rozsah 25 hodin

Další údaje o kurzu

Kontaktní údaje na organizátora Maly
tel: +420 220 563 320
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Zařazení kurzu do kategorií
Cílová skupina, pro kterou je kurz určen

Učitelé MŠ, učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, pedagogové volného času, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů, speciální pedagogové, veřejnost

Hlavní cíl kurzu

Otevřít uměleckou diskusi o vazbě mezi obory dramaturgie – choreografie, s důrazem na pedagogickou rovinu uplatnění jejich východisek v praxi. Umožnit konfrontaci mezi jednotlivými tvůrci/pedagogy. Obohatit se navzájem. Vytvořit zásobník praktických her a cvičení, vedoucích k základnímu pochopení toho, o čem dramaturgie je.

Podrobný popis obsahové náplně

1. – seznámení se, úvod do problematiky a vymezení základních pojmů, s nimiž se bude pracovat (např.: textura tance, tkanivo choreografie, téma, námět);

 • práce s konkrétními náměty, rozbor možností, které se nám pro práci nabízejí (jak přistupovat k námětu v přípravné části práce);
 • dramaturgie tvorby scénických obrazů – artikulace obrazu tancem;
 • skládání obrazů, chronologie, montáž, koláž, konstrukce, rekonstrukce; struktura – úskalí;
 • srozumitelnost;

Lekce je rozdělena na část teoretickou a praktickou.

2. – mizanscéna – vztahy mezi jednotlivými prvky na scéně (prostorové vztahy; postav na jevišti, významotvornost a obraznost rozmístění prvků na scéně; vztahy mezi částí a celkem, vědomá práce s
tělem v prostoru, vnímání sebe jako významotvorné součásti celku);

 • formy a žánry;
 • motorická potencionalita;

Lekce je rozdělena na část rekapitulující, diskusní, praktickou a shrnující.

3. Dramaturgie tance v dětském souboru.

 • děj = obraz rozvíjející se v čase, čas;
 • práce se zápletkou, pointou, hledání tečky;
 • srozumitelnost;

napětí, energie, motivace, motivovaný pohyb, rozhodnuté tělo

 • tempo,
 • rytmus;
 • dramaturgická linka;
 • komunikace, dialog, vzájemná komunikace a komunikace s publikem;

Lekce je rozdělena na část rekapitulující, diskusní, praktickou a shrnující.

4. Konflikt, hra a sen.- konflikt;

 • řešící jednání;
 • jednání v tanci – jednat tancem;
 • chtění jako motor řešícího jednání, cíl, fokus;
 • obraz, vyobrazení, popis, prožitek;
 • expresionalita, imprese, neutralita;
 • logika mýtů, inspirace hádankou;
 • herecké improvizace, pohybové improvizace.

5. – jak docílit toho, aby hotové postupy nekladly odpor úsilí o vlastní výpověď;

 • prázdný prostor a dětská fantazie;
 • vyprávění, sdělování, sdílení vs. předvádění a napodobování;
 • detaily, jak vést divákovo oko;
 • práce s kontrastem, intenzitou, iluzí, momentem překvapení;
 • chóry, sbory, synchronizace, dialog jedince a skupiny, hrdina, postava;
 • dialog, dialogické jednání v tanci;
 • osobnost tanečního pedagoga, choreografa a jeho dialog s osobnostmi dětí;
 • tvůrčí proces s dětmi;
 • gesto, getestika, stylizace;
 • umělecký obraz.
Podmínky přijetí

Studium k rozšíření odborné kvalifikace.

Typ a platnost osvědčení Osvědčení
Lektor Kateřina Molčíková

Informace o organizátorovi kurzu

Společnost CHECK POINT ART, o.p.s.
Adresa sídla společnosti Osadní 799/26, 17000, Praha 7 - Holešovice
Kontaktní údaje tel: +420 220 563 320
e-mail: ruzemala@email.cz
web: www.checkpointart.eu
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Popis činnosti

CHECK POINT ART, o.p.s. /CPA/ – Art Education Institute je nevládní nezisková vzdělávací instituce v oborech umění, akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Prioritou CPA je dlouhodobé profesní vzdělávání v uměleckých oborech (tanec, hudba, divadlo, pohybové umění) v rámci Certifikačního Programu Akreditovaného vzdělávání (CPA vzdělávání). CPA vzdělávání je systematické studium v oboru pod vedením profesionálního týmu lektorů a je dostupné pro všechny sociální skupiny ve všech regionech ČR. CPA jde transparetní decentralizaci vzdělávání v umění.

Zaujal Vás tento kurz?

 
 

Další aktivity společnosti:

CHECK POINT ART, o.p.s.

0 Kč
2. Interakce tanečních technik a hudební spolupráce
CHECK POINT ART, o.p.s.
Česko
0 Kč
3. Tanec – Hudba –Divadlo– Pohyb
CHECK POINT ART, o.p.s.
Česko
0 Kč
4. Lidové umění v současné taneční tvorbě
CHECK POINT ART, o.p.s.
Česko
4 687 Kč
5. Pohyb s předmětem a loutkou v práci s dětským tanečním souborem
CHECK POINT ART, o.p.s.
otvírá se podle zájmu
Jihlava

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozposlaná všem vzdělávacím společnostem na stránkách www.kurzy-vyuka.cz.

Zadejte poptávku >>>
© 2019 Všechna práva vyhrazena, 0.088s
design: widegrafik.