Dramaturgie v práci s dětským tanečním souborem

Kurz pořádá společnost: CHECK POINT ART, o.p.s.

kurz na míru

kurz na míru Kurz je možné organizovat pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.
Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.
Doporučený rozsah 25 hodin

Další údaje o kurzu

Kontaktní údaje na organizátora Maly
tel: +420 220 563 320
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Zařazení kurzu do kategorií
Cílová skupina, pro kterou je kurz určen

Učitelé MŠ, učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, pedagogové volného času, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů, speciální pedagogové, veřejnost

Hlavní cíl kurzu

Otevřít uměleckou diskusi o vazbě mezi obory dramaturgie – choreografie, s důrazem na pedagogickou rovinu uplatnění jejich východisek v praxi. Umožnit konfrontaci mezi jednotlivými tvůrci/pedagogy. Obohatit se navzájem. Vytvořit zásobník praktických her a cvičení, vedoucích k základnímu pochopení toho, o čem dramaturgie je.

Podrobný popis obsahové náplně

1. – seznámení se, úvod do problematiky a vymezení základních pojmů, s nimiž se bude pracovat (např.: textura tance, tkanivo choreografie, téma, námět);

 • práce s konkrétními náměty, rozbor možností, které se nám pro práci nabízejí (jak přistupovat k námětu v přípravné části práce);
 • dramaturgie tvorby scénických obrazů – artikulace obrazu tancem;
 • skládání obrazů, chronologie, montáž, koláž, konstrukce, rekonstrukce; struktura – úskalí;
 • srozumitelnost;

Lekce je rozdělena na část teoretickou a praktickou.

2. – mizanscéna – vztahy mezi jednotlivými prvky na scéně (prostorové vztahy; postav na jevišti, významotvornost a obraznost rozmístění prvků na scéně; vztahy mezi částí a celkem, vědomá práce s
tělem v prostoru, vnímání sebe jako významotvorné součásti celku);

 • formy a žánry;
 • motorická potencionalita;

Lekce je rozdělena na část rekapitulující, diskusní, praktickou a shrnující.

3. Dramaturgie tance v dětském souboru.

 • děj = obraz rozvíjející se v čase, čas;
 • práce se zápletkou, pointou, hledání tečky;
 • srozumitelnost;

napětí, energie, motivace, motivovaný pohyb, rozhodnuté tělo

 • tempo,
 • rytmus;
 • dramaturgická linka;
 • komunikace, dialog, vzájemná komunikace a komunikace s publikem;

Lekce je rozdělena na část rekapitulující, diskusní, praktickou a shrnující.

4. Konflikt, hra a sen.- konflikt;

 • řešící jednání;
 • jednání v tanci – jednat tancem;
 • chtění jako motor řešícího jednání, cíl, fokus;
 • obraz, vyobrazení, popis, prožitek;
 • expresionalita, imprese, neutralita;
 • logika mýtů, inspirace hádankou;
 • herecké improvizace, pohybové improvizace.

5. – jak docílit toho, aby hotové postupy nekladly odpor úsilí o vlastní výpověď;

 • prázdný prostor a dětská fantazie;
 • vyprávění, sdělování, sdílení vs. předvádění a napodobování;
 • detaily, jak vést divákovo oko;
 • práce s kontrastem, intenzitou, iluzí, momentem překvapení;
 • chóry, sbory, synchronizace, dialog jedince a skupiny, hrdina, postava;
 • dialog, dialogické jednání v tanci;
 • osobnost tanečního pedagoga, choreografa a jeho dialog s osobnostmi dětí;
 • tvůrčí proces s dětmi;
 • gesto, getestika, stylizace;
 • umělecký obraz.
Podmínky přijetí

Studium k rozšíření odborné kvalifikace.

Typ a platnost osvědčení Osvědčení
Lektor Kateřina Molčíková

Informace o organizátorovi kurzu

Společnost CHECK POINT ART, o.p.s.
Adresa sídla společnosti Osadní 799/26, 17000, Praha 7 - Holešovice
Kontaktní údaje tel: +420 220 563 320
e-mail: ruzemala@email.cz
web: www.checkpointart.eu
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Popis činnosti

CHECK POINT ART, o.p.s. /CPA/ – Art Education Institute je nevládní nezisková vzdělávací instituce v oborech umění, akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Prioritou CPA je dlouhodobé profesní vzdělávání v uměleckých oborech (tanec, hudba, divadlo, pohybové umění) v rámci Certifikačního Programu Akreditovaného vzdělávání (CPA vzdělávání). CPA vzdělávání je systematické studium v oboru pod vedením profesionálního týmu lektorů a je dostupné pro všechny sociální skupiny ve všech regionech ČR. CPA jde transparetní decentralizaci vzdělávání v umění.

Zaujal Vás tento kurz?

 
 

Další aktivity společnosti:

CHECK POINT ART, o.p.s.

0 Kč
1. Základy choreografie
CHECK POINT ART, o.p.s.
Česko
0 Kč
3. Dramaturgie v práci s dětským tanečním souborem
CHECK POINT ART, o.p.s.
Česko
0 Kč
5. Základy kontaktní improvizace
CHECK POINT ART, o.p.s.
Česko

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozposlaná všem vzdělávacím společnostem na stránkách www.kurzy-vyuka.cz.

Zadejte poptávku >>>
© 2019 Všechna práva vyhrazena, 0.069s
design: widegrafik.