Metodika práce s elementy prostoru, pohybu a času.

Kurz pořádá společnost: CHECK POINT ART, o.p.s.

kurz na míru

kurz na míru Kurz je možné organizovat pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.
Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.
Doporučený rozsah 25 hodin

Další údaje o kurzu

Kontaktní údaje na organizátora Maly
tel: +420 220 563 320
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Zařazení kurzu do kategorií
Cílová skupina, pro kterou je kurz určen

Učitelé MŠ, učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, pedagogové volného času, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů, speciální pedagogové, veřejnost

Hlavní cíl kurzu

Záměrem workshopu je pootevřít cestu k uvědomění si celistvosti umělce, vést účastníky k samotné tvorbě, organicky rozvíjet vlastní pohyb, vlastní kreativitu a hlas. Zaměření je na tělo v prostoru s možností vnímání a komponování prostoru ve spolupráci s partnerem, při tzv. „open space“ i v přesně daném repertoáru. Workshop je zaměřen na vysoce profesionální metodický přístup lektorů k intenzívní společné práci v rámci jednotlivých lekcí s tanečníky – pedagogy, kteří chtějí cíleně rozvíjet své schopnosti ve vlastní praxi.

Podrobný popis obsahové náplně
  1. Lekce zaměřena na interpretovo vnímání a práci s prostorem. Při zaměření na vnitřní prostor těla se budeme opírat na jedné straně o zážitky z experimentální anatomie, na straně druhé, využívajíc často práci s partnerem, se zaměříme na to, jaký prostor nabízí tělo zažívající svět fyzikálních jevů jako jsou tlak, tah a rezistence. Zajímat nás bude práce s jejich různými odstíny a intenzitami. Při zaměření se na tělo v prostoru budeme používat možnost vnímání a komponování prostoru ve spolupráci s partnerem/mi a zároveň formální prvky prostorové organizace a vztahů. Odhalíme, jak rozvíjet cit pro práci s oběma typy prostorů, jak pěstovat lehkost přechodů z jednoho do druheho a schopnost mít v pozornosti oba zároveň.
  2. Náplní lekce je zaměření se na všestranné a organické rozvíjení pohybu s ohledem na fyziologické dispozice našeho těla. V různých variacích na podlaze, ve stoje a v prostoru budeme vnímat a vědomě využívat základní principy – opěrné body, váha, pád, odraz, opozice, spirály, iniciace a postupnost v pohybu atd. Zaměříme se na propojování dechu s pohybem, efektivitu a ekonomičnost prováděného pohybu. Skrze vedenou improvizaci budeme hledat vlastní pohyb a objevovat různé kvality, využitím skupinových her rozvíjet smysl pro rytmus, prostor a prostorové vazby.
  3. Prázdný prostor definujeme pohybem. Do prostoru vyšleme zvuk, slovo. Hlasem rozezvučíme tělo. Intenzivní tvůrčí seminář nabízí techniky k propojení slova a pohybu. Co znamená být v prostoru a mluvit? Kde stát, sedět, ležet… A jak mluvit? Kdy promluvit? A co říci? Potřebujeme se hýbat a mluvit? Budeme otevírát cestu k samostatné tvorbě, k uvědomění si celistvosti umělce, a zároveň se hlouběji ponoříme do hlubin hlasu, tajemství psychologie pohybu probouzením kreativity v nás samotných. Našimi nástroji – tělem a hlasem vytvoříme osobní příběh prostředníctvím: prostor – hlas – zvuk – slovo – tělo – pohyb – gesto – příběh.
  4. Úvodní část workshopu bude zaměřena na rozvoj koordinace pohybu, práci s těžištěm a váhou těla. Poté se bude věnovat kompoziční práci v prostoru na vybraném repertoáru z prací 420PEOPLE a a Jiřího Kyliána po r.2000.
  5. Lekce současné taneční techniky a improvizace se bude věnovat upevnění vlastní cesty. Pokud víme, kam směřujeme a setrváme v přítomném okamžiku, koncentrujeme se na to, co máme, můžeme rozvíjet, jít do hloubky a můžeme se učit důvěřovat a nezabývat se množstvím rušivých otázek, které vyplňují naši mysl. Můžeme si užít radost z vlastní cesty. V rámci tohoto konceptu budeme pracovat přes prostor s funkčním otevřením kloubů, s prouděním energie, s uzemněním a funkční průchodností gravitace kosterní soustavou, s prodloužením a rozpohybováním celého těla do všech směrů. Budeme hledat a objevovat stabilitu a risk pádu, expanzi pohybu do prostoru a celkovou muzikálnost a svobodu vlastního pohybového projevu. V odpoledním bloku budeme pracovat na otevření smyslů pro prostor, zvuk, čas a pohyb ostatních a rozvíjet kompoziční principy na principu „open space“ – otevřeného prostoru.
Podmínky přijetí

Studium k rozšíření odborné kvalifikace.

Typ a platnost osvědčení Osvědčení

Informace o organizátorovi kurzu

Společnost CHECK POINT ART, o.p.s.
Adresa sídla společnosti Osadní 799/26, 17000, Praha 7 - Holešovice
Kontaktní údaje tel: +420 220 563 320
e-mail: ruzemala@email.cz
web: www.checkpointart.eu
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Popis činnosti

CHECK POINT ART, o.p.s. /CPA/ – Art Education Institute je nevládní nezisková vzdělávací instituce v oborech umění, akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Prioritou CPA je dlouhodobé profesní vzdělávání v uměleckých oborech (tanec, hudba, divadlo, pohybové umění) v rámci Certifikačního Programu Akreditovaného vzdělávání (CPA vzdělávání). CPA vzdělávání je systematické studium v oboru pod vedením profesionálního týmu lektorů a je dostupné pro všechny sociální skupiny ve všech regionech ČR. CPA jde transparetní decentralizaci vzdělávání v umění.

Zaujal Vás tento kurz?

 
 

Další aktivity společnosti:

CHECK POINT ART, o.p.s.

0 Kč
1. Rytmus jako propojení se zdrojem života
CHECK POINT ART, o.p.s.
Česko
0 Kč
2. Základy kontaktní improvizace
CHECK POINT ART, o.p.s.
Česko
0 Kč
3. Metodika práce s elementy prostoru, pohybu a času.
CHECK POINT ART, o.p.s.
Česko
5 016 Kč
4. Rytmus jako propojení se zdrojem života
CHECK POINT ART, o.p.s.
otvírá se podle zájmu
Valašské Meziříčí

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozposlaná všem vzdělávacím společnostem na stránkách www.kurzy-vyuka.cz.

Zadejte poptávku >>>
© 2019 Všechna práva vyhrazena, 0.079s
design: widegrafik.