Metodika práce s elementy prostoru, pohybu a času.

Kurz pořádá společnost: CHECK POINT ART, o.p.s.

kurz na míru

kurz na míru Kurz je možné organizovat pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.
Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.
Doporučený rozsah 25 hodin

Další údaje o kurzu

Kontaktní údaje na organizátora Maly
tel: +420 220 563 320
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Zařazení kurzu do kategorií
Cílová skupina, pro kterou je kurz určen

Učitelé MŠ, učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, pedagogové volného času, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů, speciální pedagogové, veřejnost

Hlavní cíl kurzu

Záměrem workshopu je pootevřít cestu k uvědomění si celistvosti umělce, vést účastníky k samotné tvorbě, organicky rozvíjet vlastní pohyb, vlastní kreativitu a hlas. Zaměření je na tělo v prostoru s možností vnímání a komponování prostoru ve spolupráci s partnerem, při tzv. „open space“ i v přesně daném repertoáru. Workshop je zaměřen na vysoce profesionální metodický přístup lektorů k intenzívní společné práci v rámci jednotlivých lekcí s tanečníky – pedagogy, kteří chtějí cíleně rozvíjet své schopnosti ve vlastní praxi.

Podrobný popis obsahové náplně
  1. Lekce zaměřena na interpretovo vnímání a práci s prostorem. Při zaměření na vnitřní prostor těla se budeme opírat na jedné straně o zážitky z experimentální anatomie, na straně druhé, využívajíc často práci s partnerem, se zaměříme na to, jaký prostor nabízí tělo zažívající svět fyzikálních jevů jako jsou tlak, tah a rezistence. Zajímat nás bude práce s jejich různými odstíny a intenzitami. Při zaměření se na tělo v prostoru budeme používat možnost vnímání a komponování prostoru ve spolupráci s partnerem/mi a zároveň formální prvky prostorové organizace a vztahů. Odhalíme, jak rozvíjet cit pro práci s oběma typy prostorů, jak pěstovat lehkost přechodů z jednoho do druheho a schopnost mít v pozornosti oba zároveň.
  2. Náplní lekce je zaměření se na všestranné a organické rozvíjení pohybu s ohledem na fyziologické dispozice našeho těla. V různých variacích na podlaze, ve stoje a v prostoru budeme vnímat a vědomě využívat základní principy – opěrné body, váha, pád, odraz, opozice, spirály, iniciace a postupnost v pohybu atd. Zaměříme se na propojování dechu s pohybem, efektivitu a ekonomičnost prováděného pohybu. Skrze vedenou improvizaci budeme hledat vlastní pohyb a objevovat různé kvality, využitím skupinových her rozvíjet smysl pro rytmus, prostor a prostorové vazby.
  3. Prázdný prostor definujeme pohybem. Do prostoru vyšleme zvuk, slovo. Hlasem rozezvučíme tělo. Intenzivní tvůrčí seminář nabízí techniky k propojení slova a pohybu. Co znamená být v prostoru a mluvit? Kde stát, sedět, ležet… A jak mluvit? Kdy promluvit? A co říci? Potřebujeme se hýbat a mluvit? Budeme otevírát cestu k samostatné tvorbě, k uvědomění si celistvosti umělce, a zároveň se hlouběji ponoříme do hlubin hlasu, tajemství psychologie pohybu probouzením kreativity v nás samotných. Našimi nástroji – tělem a hlasem vytvoříme osobní příběh prostředníctvím: prostor – hlas – zvuk – slovo – tělo – pohyb – gesto – příběh.
  4. Úvodní část workshopu bude zaměřena na rozvoj koordinace pohybu, práci s těžištěm a váhou těla. Poté se bude věnovat kompoziční práci v prostoru na vybraném repertoáru z prací 420PEOPLE a a Jiřího Kyliána po r.2000.
  5. Lekce současné taneční techniky a improvizace se bude věnovat upevnění vlastní cesty. Pokud víme, kam směřujeme a setrváme v přítomném okamžiku, koncentrujeme se na to, co máme, můžeme rozvíjet, jít do hloubky a můžeme se učit důvěřovat a nezabývat se množstvím rušivých otázek, které vyplňují naši mysl. Můžeme si užít radost z vlastní cesty. V rámci tohoto konceptu budeme pracovat přes prostor s funkčním otevřením kloubů, s prouděním energie, s uzemněním a funkční průchodností gravitace kosterní soustavou, s prodloužením a rozpohybováním celého těla do všech směrů. Budeme hledat a objevovat stabilitu a risk pádu, expanzi pohybu do prostoru a celkovou muzikálnost a svobodu vlastního pohybového projevu. V odpoledním bloku budeme pracovat na otevření smyslů pro prostor, zvuk, čas a pohyb ostatních a rozvíjet kompoziční principy na principu „open space“ – otevřeného prostoru.
Podmínky přijetí

Studium k rozšíření odborné kvalifikace.

Typ a platnost osvědčení Osvědčení

Informace o organizátorovi kurzu

Společnost CHECK POINT ART, o.p.s.
Adresa sídla společnosti Osadní 799/26, 17000, Praha 7 - Holešovice
Kontaktní údaje tel: +420 220 563 320
e-mail: ruzemala@email.cz
web: www.checkpointart.eu
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Popis činnosti

CHECK POINT ART, o.p.s. /CPA/ – Art Education Institute je nevládní nezisková vzdělávací instituce v oborech umění, akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Prioritou CPA je dlouhodobé profesní vzdělávání v uměleckých oborech (tanec, hudba, divadlo, pohybové umění) v rámci Certifikačního Programu Akreditovaného vzdělávání (CPA vzdělávání). CPA vzdělávání je systematické studium v oboru pod vedením profesionálního týmu lektorů a je dostupné pro všechny sociální skupiny ve všech regionech ČR. CPA jde transparetní decentralizaci vzdělávání v umění.

Zaujal Vás tento kurz?

 
 

Další aktivity společnosti:

CHECK POINT ART, o.p.s.

0 Kč
1. Základy choreografie
CHECK POINT ART, o.p.s.
Česko
0 Kč
3. Dramaturgie v práci s dětským tanečním souborem
CHECK POINT ART, o.p.s.
Česko
0 Kč
5. Základy kontaktní improvizace
CHECK POINT ART, o.p.s.
Česko

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozposlaná všem vzdělávacím společnostem na stránkách www.kurzy-vyuka.cz.

Zadejte poptávku >>>
© 2019 Všechna práva vyhrazena, 0.059s
design: widegrafik.