Interpretační praxe osvojením si kompozičních zručností v rámci různých uměleckých pohledů.

Kurz pořádá společnost: CHECK POINT ART, o.p.s.

kurz na míru

kurz na míru Kurz je možné organizovat pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.
Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.
Doporučený rozsah 25 hodin

Další údaje o kurzu

Kontaktní údaje na organizátora Maly
tel: +420 220 563 320
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Zařazení kurzu do kategorií
Cílová skupina, pro kterou je kurz určen

Učitelé MŠ, učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, pedagogové volného času, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů, speciální pedagogové, veřejnost

Hlavní cíl kurzu

Workshop je zaměřen na rozvíjení pohybových kvalit ve vztahu k času, hudbě, prostoru, sobě samému, partnerovi a ke skupině, s cílem jednoty kompozice. Výuka je postavena na kombinaci práce s elementy pohybu podle Labana, rozlišováním akce – reakce a vytvářením kontrastu, somatickými cvičeními a aktivním pozorováním, schopností naslouchat, následovat a vést svůj nebo partnerův pohyb, schopnosti vytvářet taneční gesto v souhlase s obsahem taneční hry a hudební předlohou resp. přímé hudební improvizaci.

Podrobný popis obsahové náplně

1. Praktický seminář se bude zaměřovat na práci s elementy pohybu podle Labana, práci s prostorem. Prostřednictvím improvizace budeme rozvíjet především duetní a skupinovou improvizaci. Pozornost zaměříme na okamžitou kompozici, zvláště na jednotu i kontrast, a to z několika pohledů: prostor (vnější, vnitřní, osobní), čas (uvnitř a vně improvizace), kvalita pohybu, vztah k hudbě, tvar, pohybový detail.

2. Prostředkem pro časoprostorovou hru těla-mysli a hudby budou pohybové kvality. Nejdříve se detailněji zaměříme na uchopení konkrétní pohybové kvality pomocí vybraných somatických cvičení. Ty vyústí v taneční hraní si ve vnitřním prostoru nebo ve vztahu s prostorem venkovním. Dále budeme pozorovat schopnost komunikace jejich specifického času, dynamiky a rytmu s hudbou. Stejná důležitost bude kladena i na aktivní pozorování a rozvíjení schopnosti rozpoznávat pohybové kvality a sledovat emoce.

3. Lekce zaměřena na interpretovo vnímání a práci s prostorem. Při zaměření na vnitřní prostor těla se budeme opírat na jedné straně o zážitky z experimentální anatomie, na straně druhé, využívajíc často práci s partnerem, se zaměříme na to, jaký prostor nabízí tělo zažívající svět fyzikálních jevů jako jsou tlak, tah a rezistence. Zajímat nás bude práce s jejich různými odstíny a intenzitami. Při zaměření se na tělo v prostoru budeme používat možnost vnímání a komponování prostoru ve spolupráci s partnerem.

4. Praktický seminář bude o práci s konceptem otevřeného prostoru, který nabízí možnost zdokonalování dovenosti vstoupit do něj, setrvat a opustit ho. Tak jako v běžné komunikaci mezi lidmi, budeme posilovat schopnost rozlišit, zda vytváříme novou akci, obohacujeme dění v prostoru, nebo doplňujeme, popřípadě reagujeme kontrastně. Zaměříme se na rozvoj pozorovací schopnosti na základě intuice a vědomé analýzy propojení těla a mysli v okamžitém “tady a teď”. Budeme střídat aktivní pozorování a aktivní bytí v prostoru. Partnery komunikace budou druzí tanečníci a hudba.

5. Tančící tělo, ať už improvizující nebo komponující, by mělo mít schopnost vysoké kvality naslouchání. Naslouchání v širším slova smyslu, ne pouze jako naslouchání hudbě, ale naslouchání jemné, nevyslovitelné informaci, která je během tance předávána. Kvalita pohybu a tance souvisí rovněž se schopností následovat a vést pohyb nebo partnera. V tomto workshopu se budeme věnovat objevování kvality naslouchání vlastnímu tělu v pohybu prostřednictvím práce s partnerem. Budeme rozvíjet schopnost vést a následovat partnera, ale také pouze jednotlivé části těla. Různými cvičeními budeme zdokonalovat schopnost naslouchat naším tělem a všemi jeho smysly.

Podmínky přijetí

Studium pro rozšíření odborné kvalifikace.

Lektor Veronika Rinowski | Bohumíra Eliášová | Rena Milgrom | Zdenka Brungot Svíteková | Pavol Rinowski | Martina Hajdyla Lacová

Informace o organizátorovi kurzu

Společnost CHECK POINT ART, o.p.s.
Adresa sídla společnosti Osadní 799/26, 17000, Praha 7 - Holešovice
Kontaktní údaje tel: +420 220 563 320
e-mail: ruzemala@email.cz
web: www.checkpointart.eu
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Popis činnosti

CHECK POINT ART, o.p.s. /CPA/ – Art Education Institute je nevládní nezisková vzdělávací instituce v oborech umění, akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Prioritou CPA je dlouhodobé profesní vzdělávání v uměleckých oborech (tanec, hudba, divadlo, pohybové umění) v rámci Certifikačního Programu Akreditovaného vzdělávání (CPA vzdělávání). CPA vzdělávání je systematické studium v oboru pod vedením profesionálního týmu lektorů a je dostupné pro všechny sociální skupiny ve všech regionech ČR. CPA jde transparetní decentralizaci vzdělávání v umění.

Zaujal Vás tento kurz?

 
 

Další aktivity společnosti:

CHECK POINT ART, o.p.s.

0 Kč
2. Interakce tanečních technik a hudební spolupráce
CHECK POINT ART, o.p.s.
Česko
0 Kč
3. Tanec – Hudba –Divadlo– Pohyb
CHECK POINT ART, o.p.s.
Česko
0 Kč
4. Lidové umění v současné taneční tvorbě
CHECK POINT ART, o.p.s.
Česko
4 687 Kč
5. Pohyb s předmětem a loutkou v práci s dětským tanečním souborem
CHECK POINT ART, o.p.s.
otvírá se podle zájmu
Jihlava

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozposlaná všem vzdělávacím společnostem na stránkách www.kurzy-vyuka.cz.

Zadejte poptávku >>>
© 2019 Všechna práva vyhrazena, 0.074s
design: widegrafik.