Interpretační praxe osvojením si kompozičních zručností v rámci různých uměleckých pohledů.

Kurz pořádá společnost: CHECK POINT ART, o.p.s.

kurz na míru

kurz na míru Kurz je možné organizovat pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.
Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.
Doporučený rozsah 25 hodin

Další údaje o kurzu

Kontaktní údaje na organizátora Maly
tel: +420 220 563 320
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Zařazení kurzu do kategorií
Cílová skupina, pro kterou je kurz určen

Učitelé MŠ, učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, pedagogové volného času, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů, speciální pedagogové, veřejnost

Hlavní cíl kurzu

Workshop je zaměřen na rozvíjení pohybových kvalit ve vztahu k času, hudbě, prostoru, sobě samému, partnerovi a ke skupině, s cílem jednoty kompozice. Výuka je postavena na kombinaci práce s elementy pohybu podle Labana, rozlišováním akce – reakce a vytvářením kontrastu, somatickými cvičeními a aktivním pozorováním, schopností naslouchat, následovat a vést svůj nebo partnerův pohyb, schopnosti vytvářet taneční gesto v souhlase s obsahem taneční hry a hudební předlohou resp. přímé hudební improvizaci.

Podrobný popis obsahové náplně

1. Praktický seminář se bude zaměřovat na práci s elementy pohybu podle Labana, práci s prostorem. Prostřednictvím improvizace budeme rozvíjet především duetní a skupinovou improvizaci. Pozornost zaměříme na okamžitou kompozici, zvláště na jednotu i kontrast, a to z několika pohledů: prostor (vnější, vnitřní, osobní), čas (uvnitř a vně improvizace), kvalita pohybu, vztah k hudbě, tvar, pohybový detail.

2. Prostředkem pro časoprostorovou hru těla-mysli a hudby budou pohybové kvality. Nejdříve se detailněji zaměříme na uchopení konkrétní pohybové kvality pomocí vybraných somatických cvičení. Ty vyústí v taneční hraní si ve vnitřním prostoru nebo ve vztahu s prostorem venkovním. Dále budeme pozorovat schopnost komunikace jejich specifického času, dynamiky a rytmu s hudbou. Stejná důležitost bude kladena i na aktivní pozorování a rozvíjení schopnosti rozpoznávat pohybové kvality a sledovat emoce.

3. Lekce zaměřena na interpretovo vnímání a práci s prostorem. Při zaměření na vnitřní prostor těla se budeme opírat na jedné straně o zážitky z experimentální anatomie, na straně druhé, využívajíc často práci s partnerem, se zaměříme na to, jaký prostor nabízí tělo zažívající svět fyzikálních jevů jako jsou tlak, tah a rezistence. Zajímat nás bude práce s jejich různými odstíny a intenzitami. Při zaměření se na tělo v prostoru budeme používat možnost vnímání a komponování prostoru ve spolupráci s partnerem.

4. Praktický seminář bude o práci s konceptem otevřeného prostoru, který nabízí možnost zdokonalování dovenosti vstoupit do něj, setrvat a opustit ho. Tak jako v běžné komunikaci mezi lidmi, budeme posilovat schopnost rozlišit, zda vytváříme novou akci, obohacujeme dění v prostoru, nebo doplňujeme, popřípadě reagujeme kontrastně. Zaměříme se na rozvoj pozorovací schopnosti na základě intuice a vědomé analýzy propojení těla a mysli v okamžitém “tady a teď”. Budeme střídat aktivní pozorování a aktivní bytí v prostoru. Partnery komunikace budou druzí tanečníci a hudba.

5. Tančící tělo, ať už improvizující nebo komponující, by mělo mít schopnost vysoké kvality naslouchání. Naslouchání v širším slova smyslu, ne pouze jako naslouchání hudbě, ale naslouchání jemné, nevyslovitelné informaci, která je během tance předávána. Kvalita pohybu a tance souvisí rovněž se schopností následovat a vést pohyb nebo partnera. V tomto workshopu se budeme věnovat objevování kvality naslouchání vlastnímu tělu v pohybu prostřednictvím práce s partnerem. Budeme rozvíjet schopnost vést a následovat partnera, ale také pouze jednotlivé části těla. Různými cvičeními budeme zdokonalovat schopnost naslouchat naším tělem a všemi jeho smysly.

Podmínky přijetí

Studium pro rozšíření odborné kvalifikace.

Lektor Veronika Rinowski | Bohumíra Eliášová | Rena Milgrom | Zdenka Brungot Svíteková | Pavol Rinowski | Martina Hajdyla Lacová

Informace o organizátorovi kurzu

Společnost CHECK POINT ART, o.p.s.
Adresa sídla společnosti Osadní 799/26, 17000, Praha 7 - Holešovice
Kontaktní údaje tel: +420 220 563 320
e-mail: ruzemala@email.cz
web: www.checkpointart.eu
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Popis činnosti

CHECK POINT ART, o.p.s. /CPA/ – Art Education Institute je nevládní nezisková vzdělávací instituce v oborech umění, akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Prioritou CPA je dlouhodobé profesní vzdělávání v uměleckých oborech (tanec, hudba, divadlo, pohybové umění) v rámci Certifikačního Programu Akreditovaného vzdělávání (CPA vzdělávání). CPA vzdělávání je systematické studium v oboru pod vedením profesionálního týmu lektorů a je dostupné pro všechny sociální skupiny ve všech regionech ČR. CPA jde transparetní decentralizaci vzdělávání v umění.

Zaujal Vás tento kurz?

 
 

Další aktivity společnosti:

CHECK POINT ART, o.p.s.

0 Kč
1. Základy choreografie
CHECK POINT ART, o.p.s.
Česko
0 Kč
3. Dramaturgie v práci s dětským tanečním souborem
CHECK POINT ART, o.p.s.
Česko
0 Kč
5. Základy kontaktní improvizace
CHECK POINT ART, o.p.s.
Česko

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozposlaná všem vzdělávacím společnostem na stránkách www.kurzy-vyuka.cz.

Zadejte poptávku >>>
© 2019 Všechna práva vyhrazena, 0.085s
design: widegrafik.