Lidové umění v současné taneční tvorbě

Kurz pořádá společnost: CHECK POINT ART, o.p.s.

kurz na míru

kurz na míru Kurz je možné organizovat pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.
Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.
Doporučený rozsah 25 hodin

Další údaje o kurzu

Kontaktní údaje na organizátora Maly
tel: +420 220 563 320
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Zařazení kurzu do kategorií
Cílová skupina, pro kterou je kurz určen

Učitelé MŠ, učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, pedagogové volného času, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů, speciální pedagogové, veřejnost

Hlavní cíl kurzu

Workshop je zaměřen na rozšiřování osobitého pohybového slovníku, rozvíjení tvůrčího potenciálu, objevování inspiračních momentů v oblasti lidového umění pro současného tanečníka a choreografa. Choreografická dílna bude zaměřena na hledání způsobů umělecké adaptace a přetlumočení dávných symbolů, prvků, znaků… do současného jazyka, zároveň však s pevnou vazbou na filosofii a etiku lidové kultury.

Podrobný popis obsahové náplně
  1. Lidový tanec a jeho přesahy do současného umění. Inspirace lidovým uměním v divadelní a taneční tvorbě, způsoby umělecké adaptace, stupně stylizace.
  2. Bohatá studnice pohybové inspirace vycházející z dětského folkloru. Objevování inspirace v bohatém prameni spontánní tvorby dětí. Využití pohybových, slovesných, tanečních, hudebních a dramatických prvků dětského folkloru pro výchovu současného tanečníka. Rozvíjení fantazie prostřednictvím všech složek pohybu.
  3. Rituál – tanec – divadlo. Objevování síly rituálu, jeho pohybového jazyka a funkce v historicko společenském kontextu s důrazem na jeho dramatické a pohybově taneční prvky jako podstaty a základu lidového divadla.
  4. Cesta k jevištnímu tvaru. Proces stylizace lidového tance, zvyku, obřadu. Jednota formy a obsahu, výběr hudební předlohy, dramaturgie, libreto, výběr výrazových prostředků.
  5. Hledání inspirace v hudbě skladatelů 20. století. Tvůrčí práce s díly našich předních hudebních skladatelů, kteří se ve své tvorbě inspirovali lidovým uměním (L. Janáček, B. Martinů, M. Kabeláč, Z. Lukáš, J. Krček a další).
Podmínky přijetí

Studium k rozšíření odborné kvalifikace.

Typ a platnost osvědčení Osvědčení
Lektor Ladislava Košíková

Informace o organizátorovi kurzu

Společnost CHECK POINT ART, o.p.s.
Adresa sídla společnosti Osadní 799/26, 17000, Praha 7 - Holešovice
Kontaktní údaje tel: +420 220 563 320
e-mail: ruzemala@email.cz
web: www.checkpointart.eu
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Popis činnosti

CHECK POINT ART, o.p.s. /CPA/ – Art Education Institute je nevládní nezisková vzdělávací instituce v oborech umění, akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Prioritou CPA je dlouhodobé profesní vzdělávání v uměleckých oborech (tanec, hudba, divadlo, pohybové umění) v rámci Certifikačního Programu Akreditovaného vzdělávání (CPA vzdělávání). CPA vzdělávání je systematické studium v oboru pod vedením profesionálního týmu lektorů a je dostupné pro všechny sociální skupiny ve všech regionech ČR. CPA jde transparetní decentralizaci vzdělávání v umění.

Zaujal Vás tento kurz?

 
 

Další aktivity společnosti:

CHECK POINT ART, o.p.s.

0 Kč
1. Základy choreografie
CHECK POINT ART, o.p.s.
Česko
0 Kč
3. Dramaturgie v práci s dětským tanečním souborem
CHECK POINT ART, o.p.s.
Česko
0 Kč
5. Základy kontaktní improvizace
CHECK POINT ART, o.p.s.
Česko

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozposlaná všem vzdělávacím společnostem na stránkách www.kurzy-vyuka.cz.

Zadejte poptávku >>>
© 2019 Všechna práva vyhrazena, 0.069s
design: widegrafik.