Lidové umění v současné taneční tvorbě

Kurz pořádá společnost: CHECK POINT ART, o.p.s.

kurz na míru

kurz na míru Kurz je možné organizovat pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.
Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.
Doporučený rozsah 25 hodin

Další údaje o kurzu

Kontaktní údaje na organizátora Maly
tel: +420 220 563 320
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Zařazení kurzu do kategorií
Cílová skupina, pro kterou je kurz určen

Učitelé MŠ, učitelé 1. a 2. stupně ZŠ, pedagogové volného času, učitelé SOŠ a SOU, učitelé ZUŠ a SUŠ, učitelé – vedoucí zájmových kroužků a klubů, speciální pedagogové, veřejnost

Hlavní cíl kurzu

Workshop je zaměřen na rozšiřování osobitého pohybového slovníku, rozvíjení tvůrčího potenciálu, objevování inspiračních momentů v oblasti lidového umění pro současného tanečníka a choreografa. Choreografická dílna bude zaměřena na hledání způsobů umělecké adaptace a přetlumočení dávných symbolů, prvků, znaků… do současného jazyka, zároveň však s pevnou vazbou na filosofii a etiku lidové kultury.

Podrobný popis obsahové náplně
  1. Lidový tanec a jeho přesahy do současného umění. Inspirace lidovým uměním v divadelní a taneční tvorbě, způsoby umělecké adaptace, stupně stylizace.
  2. Bohatá studnice pohybové inspirace vycházející z dětského folkloru. Objevování inspirace v bohatém prameni spontánní tvorby dětí. Využití pohybových, slovesných, tanečních, hudebních a dramatických prvků dětského folkloru pro výchovu současného tanečníka. Rozvíjení fantazie prostřednictvím všech složek pohybu.
  3. Rituál – tanec – divadlo. Objevování síly rituálu, jeho pohybového jazyka a funkce v historicko společenském kontextu s důrazem na jeho dramatické a pohybově taneční prvky jako podstaty a základu lidového divadla.
  4. Cesta k jevištnímu tvaru. Proces stylizace lidového tance, zvyku, obřadu. Jednota formy a obsahu, výběr hudební předlohy, dramaturgie, libreto, výběr výrazových prostředků.
  5. Hledání inspirace v hudbě skladatelů 20. století. Tvůrčí práce s díly našich předních hudebních skladatelů, kteří se ve své tvorbě inspirovali lidovým uměním (L. Janáček, B. Martinů, M. Kabeláč, Z. Lukáš, J. Krček a další).
Podmínky přijetí

Studium k rozšíření odborné kvalifikace.

Typ a platnost osvědčení Osvědčení
Lektor Ladislava Košíková

Informace o organizátorovi kurzu

Společnost CHECK POINT ART, o.p.s.
Adresa sídla společnosti Osadní 799/26, 17000, Praha 7 - Holešovice
Kontaktní údaje tel: +420 220 563 320
e-mail: ruzemala@email.cz
web: www.checkpointart.eu
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Popis činnosti

CHECK POINT ART, o.p.s. /CPA/ – Art Education Institute je nevládní nezisková vzdělávací instituce v oborech umění, akreditovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Prioritou CPA je dlouhodobé profesní vzdělávání v uměleckých oborech (tanec, hudba, divadlo, pohybové umění) v rámci Certifikačního Programu Akreditovaného vzdělávání (CPA vzdělávání). CPA vzdělávání je systematické studium v oboru pod vedením profesionálního týmu lektorů a je dostupné pro všechny sociální skupiny ve všech regionech ČR. CPA jde transparetní decentralizaci vzdělávání v umění.

Zaujal Vás tento kurz?

 
 

Další aktivity společnosti:

CHECK POINT ART, o.p.s.

0 Kč
2. Interakce tanečních technik a hudební spolupráce
CHECK POINT ART, o.p.s.
Česko
0 Kč
3. Tanec – Hudba –Divadlo– Pohyb
CHECK POINT ART, o.p.s.
Česko
0 Kč
4. Lidové umění v současné taneční tvorbě
CHECK POINT ART, o.p.s.
Česko
4 687 Kč
5. Pohyb s předmětem a loutkou v práci s dětským tanečním souborem
CHECK POINT ART, o.p.s.
otvírá se podle zájmu
Jihlava

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozposlaná všem vzdělávacím společnostem na stránkách www.kurzy-vyuka.cz.

Zadejte poptávku >>>
© 2019 Všechna práva vyhrazena, 0.093s
design: widegrafik.