Dary na straně dárce i příjemce daru - z pohledu daní a účetnictví + BONUS

Kurz pořádá společnost: Pragoecon Consulting, s.r.o.

kurz na míru

kurz na míru Kurz je možné organizovat pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.
Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.
Doporučený rozsah 1 den

Další údaje o kurzu

Kontaktní údaje na organizátora Karolína Rudová
tel: +420 226 802 718
Fax: +420 226 802 701
e-mail: skoleni@pragoecon-kurzy.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Zařazení kurzu do kategorií
Cílová skupina, pro kterou je kurz určen

Určen zejména pro společnosti, které chtějí darovat nejen peněžní částku (sponzorovat) a pro neziskové organizace a nadace, které vystupují jak na straně příjemce daru tak na straně dárce.

Hlavní cíl kurzu

Dary a dotace na straně donátora a příjemce daru, to vše z pohledu daní a účetnictví

Podrobný popis obsahové náplně

Osnova semináře:

1 LEGISLATIVNÍ RÁMEC, ZMĚNY V ROCE 2012,2013

2 DARY POSKYTOVATELE PO

3 DARY POSKYTOVATELE FO

4 DARY NA STRANĚ JEJICH PŘÍJEMCU-ÚČTOVÁNI, SPRÁVNÉ ZDANÉNÍ

5 SPONZORSTVÍ

6 REKLAMA A JEJÍ SPRÁVNÁ VÝŚE A DOLOŽENÍ

7 DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ U DARU

8 POJEM VEŘEJNÁ FINANČNÍ PODPORA, DOTACE, PŘÍSPĚVEK

9 PODMINKY POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ

10 SPRÁVNÉ ÚČTOVÁNÍ A ZDAŇOVÁNÍ DOTACÍ

11 KONTROLA U PŘÍJEMCE DOTACE NEBO PŔÍSPĚVKU

12 JAK SE VYHNOUT ODVODU ZA PORUŠENÍ ROZPOČTOVĚ KÁZNĚ

13 OZNÁMENÍ TRESTNÉHO ČINU

14 PRAKTICkÉ PŘÍKLADY

Lektor Ing. Lenka Kruntorádová, daňový poradce, auditor, lektor účetnictví a daní

Informace o organizátorovi kurzu

Společnost Pragoecon Consulting, s.r.o.
Adresa sídla společnosti Strašínská 3205/11, 100 00, Praha
Kontaktní údaje tel: 226802700
Fax: 226802701
e-mail: jaroslav.michalek@pragoecon.cz
web: http://www.pragoecon.cz/odborne-seminare/
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Popis činnosti

Společnost PRAGOECON Consulting, s.r.o. se zabývá kompletním vedením účetnictví, outsourcingem mzdové a personální agendy, účetním a daňovým poradenstvím, ekonomickým poradenství , zprostředkováním auditu a zprostředkovatelskou činností. Úzce spolupracujeme s právníky, daňovými poradci, exekutory, auditory a notářskou kanceláří.

Pořádání odborných seminářů: Pořádáním odborných seminářů se snažíme zajistit přístup k novým informacím široké veřejnosti. Námi pořádané odborné semináře jsou vedeny v duchu nejen exaktních výkladů na daná témata, ale na základě zkušeností jsou přizpůsobeny praktickým potřebám jejich účastníků. Možnost využití variability našich seminářů zajišťujeme spoluprací s lektory, kteří jsou elitou ve svých oborech, a důrazem na to, že jsou to odborníci s mnohaletými zkušenostmi nejen v oblasti teoretické, ale s návazností na využití získaných znalostí v praxi. Naším cílem je, abychom byli přínosem pro všechny, kteří buď v rámci své profese, nebo v rámci svého podnikání chtějí prohlubovat a obnovovat své znalosti nejen v oblasti daňové, účetní, mzdové a personální problematiky, ale i dalších oblastech, které se běžné společnosti a jejího fungování dotýkají. Naše zkušenosti jsme přenesli i do celkové organizace seminářů, kdy základem jsou pro nás prostory v centru měst s dobrou dostupností, příjemné reprezentativní prostředí, a především maximální limit počtu účastníků 25 osob na seminář, pro zajištění individuálního přístupu k potřebám každého účastníka.

Zaujal Vás tento kurz?

 
 

Další aktivity společnosti:

Pragoecon Consulting, s.r.o.

1. Daňový řád
Pragoecon Consulting, s.r.o.
otvírá se podle zájmu
Praha 1
2. Zákoník práce + Švarcsystém
Pragoecon Consulting, s.r.o.
otvírá se podle zájmu
Praha
2 529 Kč
3. Obchodní zákoník pro účetní a podnikatele včetně změn od 1.1.2013
Pragoecon Consulting, s.r.o.
otvírá se podle zájmu
Praha 1
0 Kč
4. Srážky ze mzdy, exekuce a osobní bankrot, oddlužení - práva a…
Pragoecon Consulting, s.r.o.
otvírá se podle zájmu
Praha 1
0 Kč
5. Problematické okruhy zákona o DPH po novele s účinností od 1.1.2013
Pragoecon Consulting, s.r.o.
otvírá se podle zájmu
Praha 1

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozposlaná všem vzdělávacím společnostem na stránkách www.kurzy-vyuka.cz.

Zadejte poptávku >>>
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.067s
design: widegrafik.