Daňové výdaje podnikatelských subjektů a jejich prokazování

Kurz pořádá společnost: Pragoecon Consulting, s.r.o.

kurz na míru

kurz na míru Kurz je možné organizovat pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.
Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.
Doporučený rozsah 1 den

Další údaje o kurzu

Kontaktní údaje na organizátora Karolína Rudová
tel: +420 226 802 718
Fax: +420 226 802 701
e-mail: skoleni@pragoecon-kurzy.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Zařazení kurzu do kategorií
Cílová skupina, pro kterou je kurz určen

Komu je seminář určen: Kurz je určen převážně pro začínající účetní, které vedou kompletně účetnictví, dále těm, kteří si chtějí ověřit, zda postupují v souladu s příslušnými právními předpisy, ale i samotným majitelů firem.

Hlavní cíl kurzu

Cílem semináře je seznámit posluchače s náklady daňově uznatelným i a naopak s vazbou na účtování.

Podrobný popis obsahové náplně

Osnova semináře: Vymezení nákladů daňově účinných. Vymezení nákladů daňově neúčinných, příklady správného sestavení nákladových a výnosových účtů podle Českých účetních standardů, účetní podklady a doklady pro správné posouzení a členění nákladů a výnosů, časové rozlišení, dohadné účty, zákonné a ostatní rezervy, odpisy, nejčastěji se vyskytující chyby a oprava chyb. Vazba na vnitropodnikové směrnice.

Lektor Hana Kovalíková, lektor, daňový poradce, jedntelka účetní a poradenské firmy

Informace o organizátorovi kurzu

Společnost Pragoecon Consulting, s.r.o.
Adresa sídla společnosti Strašínská 3205/11, 100 00, Praha
Kontaktní údaje tel: 226802700
Fax: 226802701
e-mail: jaroslav.michalek@pragoecon.cz
web: http://www.pragoecon.cz/odborne-seminare/
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Popis činnosti

Společnost PRAGOECON Consulting, s.r.o. se zabývá kompletním vedením účetnictví, outsourcingem mzdové a personální agendy, účetním a daňovým poradenstvím, ekonomickým poradenství , zprostředkováním auditu a zprostředkovatelskou činností. Úzce spolupracujeme s právníky, daňovými poradci, exekutory, auditory a notářskou kanceláří.

Pořádání odborných seminářů: Pořádáním odborných seminářů se snažíme zajistit přístup k novým informacím široké veřejnosti. Námi pořádané odborné semináře jsou vedeny v duchu nejen exaktních výkladů na daná témata, ale na základě zkušeností jsou přizpůsobeny praktickým potřebám jejich účastníků. Možnost využití variability našich seminářů zajišťujeme spoluprací s lektory, kteří jsou elitou ve svých oborech, a důrazem na to, že jsou to odborníci s mnohaletými zkušenostmi nejen v oblasti teoretické, ale s návazností na využití získaných znalostí v praxi. Naším cílem je, abychom byli přínosem pro všechny, kteří buď v rámci své profese, nebo v rámci svého podnikání chtějí prohlubovat a obnovovat své znalosti nejen v oblasti daňové, účetní, mzdové a personální problematiky, ale i dalších oblastech, které se běžné společnosti a jejího fungování dotýkají. Naše zkušenosti jsme přenesli i do celkové organizace seminářů, kdy základem jsou pro nás prostory v centru měst s dobrou dostupností, příjemné reprezentativní prostředí, a především maximální limit počtu účastníků 25 osob na seminář, pro zajištění individuálního přístupu k potřebám každého účastníka.

Zaujal Vás tento kurz?

 
 

Další aktivity společnosti:

Pragoecon Consulting, s.r.o.

1. Závěrkové operace v podvojném účetnictví
Pragoecon Consulting, s.r.o.
otvírá se podle zájmu
Praha 1
2. DPH při dovozu a vývozu zboží
Pragoecon Consulting, s.r.o.
otvírá se podle zájmu
Praha 1
2 408 Kč
3. Pohledávky z právního, účetního a daňového pohledu
Pragoecon Consulting, s.r.o.
otvírá se podle zájmu
Praha 1
0 Kč
4. Změny ve zdravotním pojištění k 1.1.2013
Pragoecon Consulting, s.r.o.
otvírá se podle zájmu
Praha
5. Zaměstnanecké benefity
Pragoecon Consulting, s.r.o.
otvírá se podle zájmu
Praha 1

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozposlaná všem vzdělávacím společnostem na stránkách www.kurzy-vyuka.cz.

Zadejte poptávku >>>
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.041s
design: widegrafik.