Praktikum pro průmyslové inženýry

Kurz pořádá společnost: Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Kurz pro veřejnost

Cena bez DPH 3 700 Kč
Cena s 21% DPH 4 477 Kč
Poznámka k ceně množstevní slevy, sleva pro studenty a absolventy FaME UTB ve Zlíně
Místo konání kurzu Mostní 5139, 760 01, Zlín

kurz na míru

kurz na míru Kurz je možné organizovat pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.
Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.
Doporučený rozsah 12 hodin

Další údaje o kurzu

Kontaktní údaje na organizátora Ing. Lucie Tomancová, Ph.D.
tel: +420576038009
mobil: +420724434564
e-mail: tomancova@fame.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Zařazení kurzu do kategorií
Cílová skupina, pro kterou je kurz určen

Kurz je určen pro posluchače, kteří mají zájem zlepšit své praktické znalosti metod a nástrojů průmyslového inženýrství a chtějí správně argumentovat o dosažené přidané hodnotě průmyslového inženýrství ve firmě.

Hlavní cíl kurzu

Cílem kurzu je skloubit teoretické a praktické znalosti vybraných metod a nástrojů průmyslového inženýrství cestou praktických tréninkových her, které umožní účastníkům pochopit, které metody a nástroje používat pro dosažení požadovaného efektu výstupu a jak zlepšit aktuální vlastní praxi průmyslového inženýra.

Podrobný popis obsahové náplně

1. den – 6 hodin

Aktuální problémy praxe průmyslového inženýra ve firmě

 • identifikace plýtvání a procesy zlepšování ve výrobních a administrativních procesech
 • procesní řízení orientované na maximalizaci přidané hodnoty
 • praktické ukázky

Mapování toku hodnot – základ práce průmyslového inženýra

 • podstata procesu, klíčové vstupní/výstupní parametry mapy toku hodnot
 • praktický příklad: vytvoření mapy toku hodnot + návrh zlepšení stávajícího stavu + ekonomické zhodnocení mapy toku hodnot

Zlepšování procesů

 • officeKAIZEN – zlepšování administrativních procesů
 • productionKAIZEN – zlepšování výrobních procesů
 • praktický příklad: návrh mapy toku hodnot budoucího stavu (navazuje na praktický příklad v předchozí části)

2. den – 6 hodin

Vybrané metody a nástroje

 • audit – klíčový nástroj v praxi průmyslového inženýra (výrobní audit, ekonomický audit, logistický audit), návrh jednoduchého procesního auditu, klíčové hodnotící metriky používané v auditech
 • vytvoření dobré procesní mapy – návrh pracovišť, popis pracovní pozice, návrh layoutu
 • analýza a měření práce ve výrobních a administrativních procesech

Ekonomika podnikových procesů z pohledu průmyslového inženýra

 • praktický příklad na dobrou ekonomickou kalkulaci ve vazbě na produkt, proces
 • možnosti optimalizace nákladové struktury
Odkaz na www stránku web.fame.utb.cz/?id=0_1&iid=939&lang=cs&type=0
Jednací jazyk a tlumočení čeština
Lektor prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD., doc. Ing. Rastislav Rajnoha, PhD.

Informace o organizátorovi kurzu

Společnost Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Adresa sídla společnosti Mostní 5139, 76001, Zlín
Kontaktní údaje tel: 576032312
e-mail: michlova@fame.utb.cz
web: fame.utb.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Popis činnosti

FaME je progresivně se rozvíjející fakultou zaměřenou na ekonomické a manažerské vzdělávání s vysokým zastoupením výuky zaměřené na praxi, nabídkou projektové výuky a širokým zázemím spolupracujících firem.

Zaujal Vás tento kurz?

 
 

Další aktivity společnosti:

Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

4 477 Kč
1. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS)
Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve…
otvírá se podle zájmu
Zlín
1 999 Kč
2. Baťův odkaz Evropě - Zodpovědné podnikání
Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve…
otevírá se ročně
Zlín
4 033 Kč
3. Baťova manažerská škola
Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve…
otevírá se pololetně
Zlín
4 477 Kč
4. Corporate Social Responsibility a Manažerská etika
Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve…
otvírá se podle zájmu
Zlín
4 477 Kč
5. Praktikum pro průmyslové inženýry
Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve…
otvírá se podle zájmu
Zlín

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozposlaná všem vzdělávacím společnostem na stránkách www.kurzy-vyuka.cz.

Zadejte poptávku >>>
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.044s
design: widegrafik.