Vedúci / externý audítor ISMS podľa normy ISO/IEC 27001:2013

Kurz pořádá společnost: SNR Certification SK&CZ s.r.o.

Kurz pro veřejnost

Cena bez DPH 790 €
Cena s 20% DPH 948 €
Poznámka k ceně V cene je zahrnuté: občerstvenie, obedy, študijné materiály, osvedčenie
Místo konání kurzu miesto upresníme, 110 00, Praha

kurz na míru

kurz na míru Kurz je možné organizovat pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.
Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.
Doporučený rozsah 40 hodin

Další údaje o kurzu

Kontaktní údaje na organizátora Marianna Kuchárová
mobil: +421948034135
e-mail: info@snrcertification.sk
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Zařazení kurzu do kategorií
Cílová skupina, pro kterou je kurz určen

Kurz je vhodný pre všetkých skúsených interných audítorov, ktorí sa chcú stať vedúcimi audítormi pre systém manažérstva informačnej bezpečnosti.

Hlavní cíl kurzu

V súčasnej dobe je informácia hodnotou, ktorá je rozhodujúca pre potreby obchodu, pre fungovanie a dá sa povedať, že aj pre prežitie organizácie. ISO/IEC 27001 je uznávanou normou pre oblasť riadenia rizík. Posúdenie informačnej bezpečnosti čoraz viac využívajú zákazníci súkromného a verejného sektora. Cieľom tohto kurzu je pochopiť pojmy a princípy externého auditu Systému manažérstva informačnej bezpečnosti podľa požiadaviek normy ISO/IEC 27001:2013, vrátane úlohy a zodpovednosti audítora v súlade s normou ISO 19011. Naučiť sa plánovať a vykonať externý audit SMIB, pripraviť a predložiť správu o audite a nadväzujúce zistenia z auditu.

Podrobný popis obsahové náplně
 • Úvod kurzu – predstavenie
 • Systém, Manažérsky systém, Informácie, Informačná bezpečnosť
 • ISMS princípy, Proces riadenia informačných rizík
 • Preskúmavanie rizík, Vyhlásenie o aplikovateľnosti
 • Audit, koncepcia, terminológia, princípy auditovania podľa požiadaviek ISO 19011
 • Audítor/ Vedúci audítor – úloha a zodpovednosti
 • Audit – Stage 1
 • Audit – Stage 2
 • Audit – Zistenia
 • Audit – Nápravné opatrenia
 • Audit – Záverečné stretnutie
 • Audit – Folow up
 • Záverečný test
 • Vyhodnotenie
 • Záver kurzu
Odkaz na www stránku www.vincotte.sk
Typ a platnost osvědčení Certifikát o úspešnom absolvovaní.
Lektor Ing. Pavol Hudák

Informace o organizátorovi kurzu

Společnost SNR Certification SK&CZ s.r.o.
Adresa sídla společnosti Letná 27, 040 01, Košice
Kontaktní údaje tel: +421 948 034 135
e-mail: info@snrcertification.sk
web: www.snrcertification.sk
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Popis činnosti

Ponúkame komplexné služby v oblasti certifikácie manažérskych systémov. Certifikácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001, certifikácia systému enviromentálneho manažérstva podľa ISO 14001, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti práce podľa OHSAS 18001, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001, certifikácia systému manažérstva kvality pre automobilový priemysel podľa ISO/TS 16949, certifikácia systému manažérstva bezpečnosti potravín podľa ISO 22000. Spoločnosť vykonáva základné školenia o jednotlivých systémoch, školenia pre interných aj externých audítorov a školenia na zavádzanie týchto systémov. Naše služby zahŕňajú testy a merania v oblasti životného prostredia. Meranie emisií, overovanie správ CO2, optimalizácia spôsobu bilančného výpočtu množstva emisií skleníkových plynov, odhaľovanie azbestu, meranie hluku a nedeštruktívne skúšky zvarov.

Zaujal Vás tento kurz?

 
 

Další aktivity společnosti:

SNR Certification SK&CZ s.r.o.

948 €
1. Vedúci / externý audítor ISMS podľa normy ISO/IEC 27001:2013
SNR Certification SK&CZ s.r.o.
otvírá se podle zájmu
Praha

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozposlaná všem vzdělávacím společnostem na stránkách www.kurzy-vyuka.cz.

Zadejte poptávku >>>
© 2019 Všechna práva vyhrazena, 0.070s
design: widegrafik.