Účtování organizačních složek (záznam on-line)

Kurz pořádá společnost: 1. VOX a.s.

Další údaje o kurzu

Kontaktní údaje na organizátora Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Zařazení kurzu do kategorií
Cílová skupina, pro kterou je kurz určen

URČENO: Ekonomům, podnikatelům, účetním, daňovým poradcům, auditorům a dalším zájemcům o problematiku.

PŘÍNOS: Cílem webináře je podat komplexní informace o účetní závěrce organizačních složek včetně změn daně z příjmu právnických osob 2017/2018 a novely zákona o účetnictví platného od roku 2016. Součástí bude rovněž problematika optimalizace daně z příjmů právnických osob, schvalování a zveřejňování účetních závěrek, audit, komunikace s finančním úřadem, specifika stanovení daňového základu organizační složky, vedení účetnictví a daň z přidané hodnoty. Důraz bude kladen také na správnou inventarizaci majetku organizační složky a její praktické provedení.

Hlavní cíl kurzu

Neuvedeno

Podrobný popis obsahové náplně
 • legislativní rámec, změny v důsledku novely ZU, prováděcí vyhláška k ZU,
 • podnikání zahraničních osob v ČR, vznik stálé provozovny,
 • výhody a nevýhody tohoto typu podnikání, převodový můstek účetnictví – konto 395,
 • vznik a zánik organizační složky, vedoucí organizační složky,
 • daňově neuznatelné výdaje organizační složky, cestovní náhrady,
 • účetní a daňové odpisy HIM, převody majetku,
 • kursové přepočty organizační složky, zúčtovací vztahy,
 • změny při tvorbě opravných položek, dodanění závazku, pohledávky a závazky vůči matce,
 • rezervy a jejich daňový odpočet, zákon o rezervách a jeho využití u o.s.,
 • ocenění CP a podílu, přecenění k rozvažnému dni,
 • dohadné položky – nástroj pro daňovou optimalizaci,
 • časové rozlišení nákladů a výnosů,
 • inventarizace majetku a závazků organizačních složek,
 • DPH a organizační složka,
 • cena obvyklá a její dopad do základu daně, transferové ceny a jejich řešení,
 • uplatnění odčitatelných položek od základu daně,
 • slevy na dani, výpočet slevy za ZPS,
 • výpočet daňové povinnosti a záloh na daň, zápočet daně uhrazené v zahraničí,
 • uplatňování ztrát z minulých let, uplatňování darů,
 • odpočet na vědu a výzkum, praktický výcvik,
 • zpracování DPPO organizační složky,
 • zahrnutí zahraničních příjmů PO do DPPO,
 • audit účetní závěrky, zpráva o propojených osobách dle ZOK,
 • způsoby schvalování a zveřejňování účetní závěrky o.s., rozdělení HV,
 • organizační složka na Slovensku,
 • základní zásady daňového řízení – kontrola správce daně, novela DŘ 2017,
 • odpovědi na dotazy.
Lektor Ing. Lenka Kruntorádová, MBA

Informace o organizátorovi kurzu

Společnost 1. VOX a.s.
Člen AIVD ČR
Adresa sídla společnosti Senovážné náměstí 23, 110 00, Praha 1
Kontaktní údaje tel: 226539670
e-mail: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Popis činnosti

Vzdělávání v oblasti: účetnictví, daně, právo, mzdy, personalistika, finančnictví, bankovnictví, nezisková sféra, rekvalifikace, obchodní, prezentační a komunikační dovednosti, marketing. Vydávání, prodej odborných publikací. HR poradenství, assessment centra, outdoor, analýza vzdělávacích potřeb.

Zaujal Vás tento kurz?

 
 

Další aktivity společnosti:

1. VOX a.s.

2 287 Kč
1. Online seminář: Projít krizí s vizí
1. VOX a.s.
ON-LINE, virtuální třída
3 981 Kč
2. Neverbální komunikace – a její verbální projevy
1. VOX a.s.
8.12.2020
PRAHA 1 - Nové Město
4 707 Kč
3. Jak na kreativní psaní – nechte svoje texty dýchat
1. VOX a.s.
27.1.2021
PRAHA 1 - Nové Město
3 134 Kč
5. On-line vysílání: Právo nejen pro ekonomy a účetní
1. VOX a.s.
ON-LINE, virtuální třída

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozposlaná všem vzdělávacím společnostem na stránkách www.kurzy-vyuka.cz.

Zadejte poptávku >>>
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.077s
design: widegrafik.