Zákoník práce - PÍSEMNOSTI A PŘEDPISY, KTERÉ VYDÁVÁ ZAMĚSTNAVATEL 29. září 2014 08:30-15:30 hod

Kurz pořádá společnost: OTIDEA vzdělávání, s.r.o.

Kurz pro veřejnost

Cena bez DPH 2 790 Kč
Cena s 21% DPH 3 376 Kč
Místo konání kurzu Václavské náměstí 11, budova DAREX (Otidea - 7. patro), 110 00, Praha

kurz na míru

kurz na míru Kurz je možné organizovat pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.
Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.
Doporučený rozsah 1 den

Další údaje o kurzu

Kontaktní údaje na organizátora Karolina Havlíková
tel: +420295565124
mobil: +420733739290
e-mail: vzdelavani@otidea.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Zařazení kurzu do kategorií
Cílová skupina, pro kterou je kurz určen

Určeno HR útvarům, personalistům, personálním manažerům a vedoucím zaměstnancům.

Hlavní cíl kurzu

Seminář je zaměřen na metodickou pomoc zaměstnavatelům v oblasti nejčastějších písemností podle zákoníku práce. S ohledem na změny, které nastaly od 1.ledna 2014 přijetím nového občanského zákoníku a novelou zákoníku práce došlo k formálním i obsahovým úpravám v používání personálních písemností. Používají se i nové písemnosti, aby odpovídaly novým předpisům, zejména občanskému zákoníku. Ke každému vzoru bude proveden názorný výklad. Podle zákoníku práce může zaměstnavatel rovněž vydávat vlastní předpisy. Jejich význam je zdůrazněn zásadou „co není zakázáno, je dovoleno“, podle níž může ve vlastních předpisech zvyšovat práva zaměstnanců nad nároky uvedené v zákoníku práce.

Podrobný popis obsahové náplně

Legislativní aktuality ke dni konání semináře Vznik pracovněprávního vztahu Vzory pracovní smlouvy v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce Dohoda o příslibu zaměstnání Dohoda mezi zaměstnavatelem a zdravotnickým zařízením (lékařem) o poskytování pracovně-lékařské péče Změna a skončení pracovního poměru Oznámení o změně druhu práce, místa výkonu práce (přeložení) Dohoda o skončení pracovního poměru, výpověď z pracovního poměru Pronajímání a zapůjčování zaměstnanců Pracovní smlouva mezi agenturou a zaměstnancem Dohoda mezi agenturou a uživatelem Pokyn k práci pro zaměstnance Zapůjčení zaměstnance jinému zaměstnavateli Pracovní doba a dovolená Stanovení nerovnoměrného rozvrhu pracovní doby Konto pracovní doby Úprava pracovní doby Určení nástupu dovolené Písemnosti ke krácení dovolené Písemnosti v oblasti mezd a platů, mzdový výměr, osobní příplatky, určení platu, předpis pro odměny, osobní příplatek Smlouvy a dohody podle občanského zákoníku, započtení nároků, dohoda o srážkách ze mzdy podle občanského zákoníku, smluvní pokuta, promlčení nároků a jejich zánik, zastupování zaměstnavatele, překročení plné moci, bezdůvodné obohacení, zástavní smlouvy Úprava zaměstnaneckých výhod (benefit) v roce 2014 Dohoda o zvýšení kvalifikace Dohoda o odpovědnosti Dohoda o svěřených předmětech Vzory dalších písemností k jednotlivým oblastem nového zákoníku práce Vzory předpisů Vnitřní předpis (je vydáván jediný a zahrnuje i oblast mzdovou a platovou) Kolektivní smlouva Pracovní řád Organizační řád Předpisy k nerovnoměrnému rozvrhu pracovní doby, k používání vlastních vozidel k pracovním cestám, k vymezení důvodů pro sjednávání pracovního poměru na dobu určitou, k zařazení do platových tříd, ke zjišťování pravděpodobného výdělku, k hromadnému čerpání dovolené, k určování výše škody, k úpravě práce z domova, k poskytování odstupného, odchodného zaměstnavatele k poskytování ochranných pracovních pomůcek, k používání soukromé elektronické pošty Příklady vzorových smluv, dohod a písemností Písemnosti ze zákona o zaměstnanosti, vzory podání k úřadům práce Diskuse, odpovědi na dotazy účastníků

Odkaz na www stránku otideavzdelavani.cz/kurz/zakonik-prace-pisemnosti-a-predpisy-ktere-vydava-zamestnavatel/192/

Informace o organizátorovi kurzu

Společnost OTIDEA vzdělávání, s.r.o.
Adresa sídla společnosti Budova Meteor C (3. patro), Thámova 681/32, 18600, Praha 8
Kontaktní údaje tel: 295565126
e-mail: lucie.galuskova@otidea.cz
web: www.otideavzdelavani.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Popis činnosti

Poradenská a vzdělávací společnost se sídlem na Václavském náměstí 11. Organizujeme konference, V.I.P. akce, pracovní snídaně a školení pro řadu významných klientů.

Oblasti vzdělávání:

 • Veřejné zakázky
 • Elektronizace
 • Právo
 • Projekty a granty
 • Finance a ekonomika
 • Rozvoj manažerů
 • Rozvoj osobnosti
 • Personalistika a mzdy
 • HR management

Oblasti poradenství:

 • Veřejné zakázky
 • Elektronizace
 • Právo

Zaujal Vás tento kurz?

 
 

Další aktivity společnosti:

OTIDEA vzdělávání, s.r.o.

4 114 Kč
1. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Registr smluv
OTIDEA vzdělávání, s.r.o.
otvírá se podle zájmu
Praha 8
3 509 Kč
2. ROLE VEDOUCÍHO ZAMĚSTNANCE
OTIDEA vzdělávání, s.r.o.
otvírá se podle zájmu
Praha
3 025 Kč
3. Vliv nového občanského zákoníku a technické novely na uchazeče…
OTIDEA vzdělávání, s.r.o.
otvírá se podle zájmu
Praha
3 267 Kč
4. NÁHRADA ŠKODY PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
OTIDEA vzdělávání, s.r.o.
otevírá se ročně
Praha
4 417 Kč
5. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - NOVÝ ZÁKON
OTIDEA vzdělávání, s.r.o.
otvírá se podle zájmu
Praha 8

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozposlaná všem vzdělávacím společnostem na stránkách www.kurzy-vyuka.cz.

Zadejte poptávku >>>
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.041s
design: widegrafik.