Nový občanský zákoník a zákoník práce - PRVNÍ ZKUŠENOSTI A PROBLÉMY

Kurz pořádá společnost: OTIDEA vzdělávání, s.r.o.

Kurz pro veřejnost

Cena bez DPH 2 790 Kč
Cena s 21% DPH 3 376 Kč
Místo konání kurzu Václavské náměstí 11, budova DAREX (Otidea - 7. patro), 110 00, Praha

kurz na míru

kurz na míru Kurz je možné organizovat pro uzavřené skupiny, kde obsah, termín a místo se dohodne podle požadavků zákazníka.
Cena bude vypočítána na základě přesné specifikace objednavatele.
Doporučený rozsah 1 den

Další údaje o kurzu

Kontaktní údaje na organizátora Karolina Havlíková
tel: +420295565124
mobil: +420733739290
e-mail: vzdelavani@otidea.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Zařazení kurzu do kategorií
Cílová skupina, pro kterou je kurz určen

Určeno HR útvarům, personalistům, personálním manažerům a vedoucím zaměstnancům.

Hlavní cíl kurzu

Od účinnosti nového občanského zákoníku, který od 1. ledna 2014 podstatně ovlivňuje pracovněprávní vztahy, uplynula poměrně krátká doba. To je důvodem, proč se jeho použití v personálních vztazích dostatečně nevžilo. Dochází k různým a nesprávným výkladům nebo i k chybám, které mají důsledky v právech a povinnostech zaměstnavatelů i zaměstnanců. Seminář bude zaměřen na výklad nejčastějších z nich s uvedením správného řešení. Výčet uvedených oblastí není taxativní, budou řešeny i otázky, které se objeví bezprostředně před konáním semináře nebo v jeho průběhu.

Podrobný popis obsahové náplně

Legislativní aktuality v době konání semináře Uplatnění zásady co není zakázáno je dovoleno – charakteristika nároků, které mohou být sjednány v pracovním poměru, zařazení těchto výdajů do nákladů zaměstnavatele Právní jednání a zastupování zaměstnavatele mzdovou účetní a vedoucím zaměstnancem, překročení plné moci a pověření Uplatnění občanského zákoníku, subsidiarita (podpůrnost), výčet a charakteristika ustanovení, výklad nových pojmů Právní jednání (právní úkony), platnost, neplatnost Právní jednání, k němuž se nepřihlíží Adhezní způsob uzavírání smluv a dohod Souběh funkcí statutárního orgánu podle zákona o obchodních korporacích a zákoníku práce Změny v právní ochraně majetku zaměstnavatele Ochrana osobnosti zaměstnance podle nového občanského zákoníku Dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce Nové výpovědní důvody, změny ve skončení pracovního poměru Srážky ze mzdy – nová úprava Otázky v souvislosti s nástupem do zaměstnání – úhrada vstupních lékařských prohlídek, uplatnění zásady rovnosti a zákazu diskriminace podle antidiskriminačního zákona, úprava zkušební doby (její počátek a konec) Návody na řešení pracovněprávních situaci Vznik pracovního poměru, kdo může být jmenován, kdy a jak sjednat odvolatelnost zaměstnance, platnost ústní pracovní smlouvy, místo výkonu práce ve vztahu k cestovním náhradám, sjednání dalších náležitostí při práci z domova, změna pracovní smlouvy ze zdravotních důvodů, možnost zápočtu příplatku za přesčasy do mzdy, problémy s pracovním poměrem na dobu určitou Skončení pracovního poměru, sjednání jiné délky výpovědní doby, možnost odchodného, neexistence pojmu „pracovní kázeň“ a vliv na skončení pracovního poměru, důvody pro zvýhodnění zaměstnanců v odstupném i v délce dovolené, individuelní přístup k zaměstnancům, rozdílný rozsah nároků u zaměstnanců Další problémové okruhy, překročení rozsahu pracovního úvazku u dohod konaných mimo pracovní poměr, rozvrh pracovní doby pro náhradu mzdy v době nemoci, posuzování pracovní pohotovosti Kontrola léčebného režimu zaměstnavatelem, zkušenosti Dotazy, diskuse

Odkaz na www stránku otideavzdelavani.cz/kurz/novy-obcansky-zakonik-a-zakonik-prace-prvni-zkusenosti-a-problemy/191/

Informace o organizátorovi kurzu

Společnost OTIDEA vzdělávání, s.r.o.
Adresa sídla společnosti Budova Meteor C (3. patro), Thámova 681/32, 18600, Praha 8
Kontaktní údaje tel: 295565126
e-mail: lucie.galuskova@otidea.cz
web: www.otideavzdelavani.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Popis činnosti

Poradenská a vzdělávací společnost se sídlem na Václavském náměstí 11. Organizujeme konference, V.I.P. akce, pracovní snídaně a školení pro řadu významných klientů.

Oblasti vzdělávání:

 • Veřejné zakázky
 • Elektronizace
 • Právo
 • Projekty a granty
 • Finance a ekonomika
 • Rozvoj manažerů
 • Rozvoj osobnosti
 • Personalistika a mzdy
 • HR management

Oblasti poradenství:

 • Veřejné zakázky
 • Elektronizace
 • Právo

Zaujal Vás tento kurz?

 
 

Další aktivity společnosti:

OTIDEA vzdělávání, s.r.o.

4 114 Kč
1. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Registr smluv
OTIDEA vzdělávání, s.r.o.
otvírá se podle zájmu
Praha 8
3 509 Kč
2. ROLE VEDOUCÍHO ZAMĚSTNANCE
OTIDEA vzdělávání, s.r.o.
otvírá se podle zájmu
Praha
3 025 Kč
3. Vliv nového občanského zákoníku a technické novely na uchazeče…
OTIDEA vzdělávání, s.r.o.
otvírá se podle zájmu
Praha
3 267 Kč
4. NÁHRADA ŠKODY PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
OTIDEA vzdělávání, s.r.o.
otevírá se ročně
Praha
4 417 Kč
5. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - NOVÝ ZÁKON
OTIDEA vzdělávání, s.r.o.
otvírá se podle zájmu
Praha 8

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozposlaná všem vzdělávacím společnostem na stránkách www.kurzy-vyuka.cz.

Zadejte poptávku >>>
© 2020 Všechna práva vyhrazena, 0.042s
design: widegrafik.