CŽV - Andragogika a personální řízení

Kurz pořádá společnost: Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze

Kurz pro veřejnost

Cena bez DPH 24 000 Kč
Cena s 20% DPH 28 800 Kč
Místo konání kurzu Celetná 20, 116 42, Praha

Další údaje o kurzu

Kontaktní údaje na organizátora PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
tel: +420 221619608
e-mail: michal.serak@ff.cuni.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Zařazení kurzu do kategorií
Cílová skupina, pro kterou je kurz určen

Kurz je určen pro pracovníky z oblasti vzdělávání dospělých, personální práce, profesního a personálního poradenství. Požadavkem na zařazení do kurzu je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.

Hlavní cíl kurzu

Kurz CŽV – Andragogika a personální řízení je koncipován jako třísemestrální rozšiřující profesní studium. Absolventi získávají základní teoretické, odborné a metodické kvalifikace a kompetence k různorodé činnosti v oblasti vzdělávání dospělých, řízení lidí a personální práce. Disponují potřebnými znalostmi a dovednostmi z vybraných oblastí andragogiky a vzdělávání dospělých, personálního řízení, personálních činností a metod personální práce, organizačního chování, didaktiky dospělých, gerontagogiky, age managementu, vedení lidí – leadershipu, interkulturních aspektů řízení ad. poznatky z oblasti personálního řízení, personálních činností a metod personální práce, organizačního chování, pracovního práva, didaktiky dospělých, gerontagogiky, metodologie sociálních výzkumů, interkulturních aspektů řízení ad. Součástí programu jsou rovněž výcvikové moduly zahrnující tématiku sociálně-psychologických dovedností, prezentačních dovedností, řešení konfliktů, týmové práce, zvládání stresu a lektorských dovedností.

Studium je koncipováno jako kombinace přímé výuky, řízeného samostudia a individuálních konzultací. Přímá výuka probíhá formou přednášek, seminářů a výcvikových modulů v rozsahu 70 hodin. Frekvence setkávání je 1× měsíčně po 6 hodinách (pátek, příp. sobota), v každém semestru jsou zařazeny dva čtyřhodinové výcvikové moduly.

Odkaz na www stránku andragogika.ff.cuni.cz/node/184
Podmínky přijetí

Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.

Typ a platnost osvědčení Absolventi obdrží osvědčení vydané FF UK v Praze.

Informace o organizátorovi kurzu

Společnost Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze
Člen AIVD ČR
Adresa sídla společnosti Celetná 20, 11638, Praha 1
Kontaktní údaje tel: +420221619608
e-mail: michal.serak@ff.cuni.cz
web: http://andragogika.ff.cuni.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Popis činnosti

Katedry andragogiky a personálního řízení mají společný cíl – lidský rozvoj. Mezi andragogikou a personálním řízením proto existuje nemálo přesahů, které si vyžadují koexistenci řady disciplín, zachovávající nejen jejich svébytné charakteristiky, ale současně podněcující synergické efekty.

Zaujal Vás tento kurz?

 
 

Další aktivity společnosti:

Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze

28 800 Kč
1. CŽV - Andragogika a personální řízení
Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze
otevírá se ročně
Praha
26 620 Kč
2. Pracovní právo pro personalisty
Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze
otevírá se ročně
Praha
4 598 Kč
3. Příprava ke studiu oboru andragogika a personální řízení na FF UK v…
Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze
otevírá se ročně
Praha

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozposlaná všem vzdělávacím společnostem na stránkách www.kurzy-vyuka.cz.

Zadejte poptávku >>>
© 2017 Všechna práva vyhrazena, 0.052s
design: widegrafik.