JAZYKOVÉ KURZY ANGLIČTINY A NĚMČINY - týdenní pobytové intenzivní kurz

Kurz pořádá společnost: Jazyková agentura RESYL – BRAIN-friendly SCHOOL

Kurz pro veřejnost

Cena bez DPH 7 500 Kč
Cena s 21% DPH 9 075 Kč
Poznámka k ceně 50 hod. výuky za týden + systém slev na www.resyl.cz, 10% sleva při objednávce on-line
Místo konání kurzu Znojmo-Hnanice, 66902, Hotel HAPPY STAR***, NP Podyjí, www.happystar.cz

Další údaje o kurzu

Kontaktní údaje na organizátora Jarmila Schmidtová
tel: +420 583 250280
mobil: +420 602 793867
Fax: +420 583 250280
e-mail: schmidtova@resyl.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Zařazení kurzu do kategorií
Cílová skupina, pro kterou je kurz určen
 • všem, kteří potřebují v krátké době zvládnout základy jazyka v mluveném a psaném projevu
 • všem, kteří už delší dobu navštěvují s neuspokojivým výsledkem docházkové jazykové kurzy a i po letech se stále cítí jako „chroničtí začátečníci“
 • všem, kteří pracují ve státní správě (kde je znalost cizího jazyka předpokladom pro výkon funkce)
 • a všem ostatním, kteří chtějí spolupracovat se zahraničím nebo pro zahraniční firmy pracovat
 • a samozřejmě také těm, kteří chtějí jen tak cestovat po světě
Hlavní cíl kurzu

Cílem čtyřstupňového základního kurzu ANGLIČTINY A NĚMČINY je vytvoření praktické slovní zásoby (cca 5000 slov) s důrazem na porozumění cizincům a komunikační schopnosti účastníků. Naučíme Vás:

 • sebejistě a efektivně komunikovat v cizím jazyce
 • disponovat nejužívanější slovní zásobou
 • porozumět gramatice a aktivně ji používat
 • pohotově reagovat v každodenních situacích

  a navíc…

naučíte se učit se jiným, velmi jednoduchým způsobem, který zdaleka není tak namáhavý jako klasický způsob výuky a hlavně, je rychlejší…

…a možná se sami brzy přesvědčíte, že to jde, a že to funguje!

VÝUKA JE CELOROČNÍ. Termíny jednotlivých kurzů najdete na http://www.resyl.cz/terminy.html.

Podrobný popis obsahové náplně

ROZVRH KURZU BĚHEM TÝDENNÍHO KURZU:

Začátek výuky v 9.00 hodin (první den v 8.30).

1. fáze výuky: MEMORIZE AND ANALYSE ULOŽENÍ DO PAMĚTI A ROZBOR

Probrání 3 lekcí (dopoledne 2 a odpoledne 1 lekce)

2. fáze výuky: REVISE AND CHECK ZOPAKOVÁNÍ UČIVA A OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ

Den je zakončen aktivačním blokem všech 3 probraných lekcí, který je zaměřen na procvičení všech jazykových dovedností – poslech, čtení, písemný projev, nácvik komunikativních aktivit + zopakování gramatiky.

Konec výuky nejpozději v 19.00 hodin.

3. fáze výuky: FIX AND PREPARE FIXACE JIŽ ZNÁMÝCH INFORMACÍ A PŘÍPRAVA NA VÝUKU

Samostudium 7.00 – 8.00 + min. 1 hod ve večerních hodinách

20 – 21 hodin – dle potřeby individuální konzultace s lektorem

Rozvrh během týdne:

7.30 – 8.30 snídaně

9.00 – 13.00 – dopolední výuka

13.00 – 15.00 – polední přestávka (oběd, odpočinek, sport, samostudium, …)

15.00 – 19.00 – odpolední výuka

19.00 večeře

Celkový rozsah denní výuky:

8 hod přímé výuky s lektorem 1,5–2 hod doporučeného samostudia konzultace s lektorem Skupinu tvoří obvykle 6 až 8 osob.

OBSAH AKTIVITY Z GRAMATICKÉHO HLEDISKA ANGLIČTINY I NĚMČINY NAJDETE NA http://www.resyl.cz/testy.html.

TERMÍNOVÁ NABÍDKA – výuka je celoroční http://www.resyl.cz/terminy.html.

Odkaz na www stránku www.resyl.cz
Podmínky přijetí

Orientační rozdělení učiva jednotlivých znalostních stupňů z gramatického hlediska najdete na najdete na http://www.resyl.cz/testy.html.

Typ a platnost osvědčení OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ
Studium spojené s pobytem ano
Jednací jazyk a tlumočení angličtina, němčina, čeština
Lektor Vysokoškolsky vzdělaný, dlouhodobá pedagogická i jazyková praxe.

Informace o organizátorovi kurzu

Společnost Jazyková agentura RESYL – BRAIN-friendly SCHOOL
Adresa sídla společnosti Bohdíkovská 6, 787 01, Šumperk
Kontaktní údaje tel: 00420/583250280
e-mail: schmidtova@resyl.cz
web: www.resyl.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Popis činnosti

Jazyková agentura RESYL – Brain-friendly School působí celoročně pro celou Českou a Slovenskou republiku od roku 1991. Od samého začátku se zabýváme výukou cizích jazyků. Hlavním krédem naší jazykové agentury je vysoká kvalita kurzů se spokojenými zákazníky. Pracovní tým tvoří zkušení a kvalifikovaní lektoři. Reference našich klientů + víc informací o kurzech najdete na www.resyl.cz, www.resyl.sk. Intenzivní výuku v České republice nabízíme v hotelu Happy Star, Znojmo-Hnanice, NP Podyjí a ve výukovém středisku na Slovensku v hotelu REPISKÁ, Demänovská dolina, Jasná, Nízké Tatry. V obou střediscích máme špičkově zařízenou učebnu s celým komfortním zázemím, kde je vše přizpůsobeno jak českým klientům, tak slovenským klientům.

Hlavní náplní naší činnosti jsou:

 • TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZY ANGLIČTINY A NĚMČINY ve 4 úrovních pokročilosti, cykly jsou návazné, metoda AVGS. Stejné kurzy nabízíme i ve víkendové formě. Výuka probíhá celoročně pro jednotlivce i firmy.

Rozšířit znalosti si můžete v doplňkových speciálních intenzivních kurzech. Tyto kurzy vyučují zahraniční lektoři nebo lektoři na úrovni rodilých mluvčích s odpovídajícím vzděláním:

 • RUŠTINA VŠEOBECNÁ 7denní(jen pro ucelené skupiny)
 • FACE TO FACE – individuální konverzační program (AJ, NJ, ŠP, IT, FR)
 • ENGLISH FOR MANAGERS, OBCHODNÍ RUŠTINA, NĚMČINA 5denní (jen pro ucelené skupiny)
 • KONVERZAČNÍ KURZ AJ, NJ, RJ 3denní (jen pro ucelené skupiny)

Nabízíme také rozšiřování znalostí v partnerských školách v Evropě, USA a Kanadě – AJ, NJ, ŠP, IT, FR.

Pro firmy máme tři typy jazykového vzdělávání:

 • OUTDOOR – výuka v našich pobytových intenzivních kurzech
 • INDOOR – lektoři vyučují přímo ve firmě
 • KOMBINOVANÝ – spojení outdooor a indoor + studium v zahraničí

Doplňková činnost naší jazykové agentury:

 • překlady-tlumočení-Au-pair programy s výukou jazyků

NEZKOUŠÍ SE, NEBIFLUJE, A PŘECE TO JDE… Systém výuky BRAIN-friendly SCHOOL je moderní způsob výuky jazyků, který respektuje přirozené funkce mozku, a tím několikanásobně urychluje celý učební proces. Metoda AVGS (Audio-Vizuální-Globálně-Strukturální) věnuje velkou pozornost udržení optimálního stavu mysli a má prokazatelné psychorelaxační účinky, což se rovná lepší efektivitě učení. Respektujeme všechny paměťové typy a jejich kombinace, proto prezentujeme učivo mnohotvárným způsobem. V našich intenzivních jazykových kurzech nejste konfrontováni se suchými gramatickými pravidly, které se musíte naučit zpaměti a potom je používat v nudných cvičeních. S cizím jazykem se sblížíte přímou cestou. Význam slov se naučíte ve větách, v kontextu příběhu, živým zábavným způsobem. Vychází se tedy z celku, ze kterého se postupně vybírají a procvičují důležité gramatické jevy. Gramatika je zpracovaná systematickým způsobem, provázaně s textem. V průběhu kurzu získáte tolik citu pro jazyk a osvojíte si tolik slovíček, že brzy můžete začít tvořit vlastní věty. Každým dnem se bude Vaše mistrovství zvyšovat. V cizině nebo v kontaktu s cizinci poznáte další silnou stránku tohoto způsobu výuky. Učíte se totiž hovorový jazyk, který je orientovaný na typické každodenní situace, a proto se můžete okamžitě zapojit do rozhovoru. A co je důležité, budete rozumět, protože se učíte posloucháním! Jeden stupeň jazyka celkově znamená měsíční program, tzn. týden intenzivní výuky s lektorem a následující 3 týdny práce doma. Můžeme zaručit, že posluchač celý rozsah učiva během týdne zvládne na 100% pasivne a na 50 – 80% i aktivně. Ale aby byl celý proces zvládnutý opravdu celkově, tzn., že posluchač nejen rozumí, mluví, ale i dobře chápe a dokáže používat gramatická pravidla, musí být celý proces dokončen doma. K tomu dostane spolu s výukovými pomůckami přesný program na domácí studium, které je velmi nenáročné na čas. Jednotlivé kroky celého programu jsou systematicky provázené a jejich logika se plně projeví až po jejich celkovém zpracování. Po uplynutí několika týdnů se k nám většina posluchačů vrací do vyššího stupně. Tímto způsobem výuky je možné dosáhnout během několika měsíců dost vysokého stupně znalosti cizího jazyka. Mnoho našich klientů u nás vystudovalo nejen jeden, ale více jazyků a mnozí také pokračovali nebo pokračují ve speciálních kurzech nebo ve studiu v cizině, což je pro návaznost na naše kurzy přímo ideální. Adresné reference našich absolventů najdete na www.resyl.cz, www.resyl.sk.

Zaujal Vás tento kurz?

 
 

Další aktivity společnosti:

Jazyková agentura RESYL – BRAIN-friendly SCHOOL

9 075 Kč
1. JAZYKOVÉ KURZY ANGLIČTINY A NĚMČINY - týdenní pobytové intenzivní kurz
Jazyková agentura RESYL – BRAIN-friendly SCHOOL
otvírá se podle zájmu
Hotel HAPPY STAR***, NP Podyjí, www.happystar.cz
303 Kč
2. SOUKROMÁ VÝUKA NĚMČINY A ANGLIČTINY V ŠUMPERKU
Jazyková agentura RESYL – BRAIN-friendly SCHOOL
otvírá se podle zájmu
ŠUMPERK - vybavená jazyková učebna v sídle firmy; PODROBNÉ INFORMACE NA http:/…

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozposlaná všem vzdělávacím společnostem na stránkách www.kurzy-vyuka.cz.

Zadejte poptávku >>>
© 2017 Všechna práva vyhrazena, 0.204s
design: widegrafik.