Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT v kombinované formě se zkouškou profesní kvalifikace

Kurz pořádá společnost: Počítačová služba s. r. o.

Kurz pro veřejnost

Cena (neplátce DPH) 7 200 Kč
Poznámka k ceně V ceně kurzu jsou i speciální výukové texty, přístup na e-learning a zkoušky profesní kvalifikace.
Místo konání kurzu Šujanovo nám. 3, 602 00, Brno

Další údaje o kurzu

Kontaktní údaje na organizátora Ing. Lenka Podmolíková
e-mail: LPodmolikova@poc-sluzba.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Zařazení kurzu do kategorií
Cílová skupina, pro kterou je kurz určen
 • interní lektoři
 • lektoři ve vzdělávacích organizaích
 • osoby, které se zabývají vzdělávací činností
 • osoby, které potřebují doložit doklad ověřující jejich kompetence
 • zájemci z řad veřejnosti, kteří mají zájem pracovat v dané oblastí
Hlavní cíl kurzu

Rekvalifikační kurz je určen pro všechny, kteří chtějí získat schopnosti a dovednosti pro práci lektora dalšího vzdělávání. Kurz je vhodný také pro interní lektory ve firmách, pro osoby, které se již zabývají vzdělávací či poradenskou činností.

Obsahová náplň kurzu je dána kvalifikačním standardem „Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75–001-T)“ http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-581-Lektor_dalsiho_vzdelavani/revize-1057/hodnotici-standard a je současně přípravou na zkoušku profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání“.

Kurz je akreditován MŠMT ČR v kombinované formě

 • 40 prezenčně
 • 60 distančně
 • zkouška profesní kvalifikace 2 – 4 hodiny každý účastník

Výuka: vždy v pátek 8:00 – 14:45 hod

Podrobný popis obsahové náplně
 • Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí
 • Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky
 • Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu.
 • Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek.
 • Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou.
 • Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu.
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí.

Profil absolventa:

 • Absolvent umí vytvářet a samostatně realizovat jednodenní semináře i dlouhodobé vzdělávací programy. Je schopen vzdělávat zaměstnance firem, stejně jako veřejnost.
 • Umí vytvářet vzdělávací plány, časový harmonogram, strukturu kurzů i učební plány včetně přidělování kompetencí. Dovede stanovit vzdělávací potřeby účastníků a tomu přizpůsobit plánovanou akci.
 • Ovládá prezentaci učiva s využitím interaktivních přístupů a moderních metod výuky.
 • Absolvent získá také znalosti verbální a neverbální komunikace, zlepší svůj projev, bude umět řešit problémy ve výuce a naučí se, jak motivovat účastníky kurzů.
Podmínky přijetí
 • plnoletost
 • středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
 • základní znalost obsluhy osobního počítače
Typ a platnost osvědčení Osvědčení o získání profesní kvalifikace
Kurz je rekvalifikace ano

Informace o organizátorovi kurzu

Společnost Počítačová služba s. r. o.
Člen AIVD ČR
Adresa sídla společnosti Stupkova 413/1a, 779 00, Olomouc
Kontaktní údaje tel: 585226388
Fax: 585226388
e-mail: rekvalifikace@poc-sluzba.cz
web: http://www.centrum-vzdelavani.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Popis činnosti

Na trhu jsme již od roku 1990 a od roku 1996 se věnujeme vzdělávání dospělých. Máme více než 29 tisíc spokojených klientů. Garantujeme vysokou kvalitu našich služeb a nabízíme širokou škálu vzdělávacích aktivit.

V současné době se zaměřujeme jak na firemní školení na zakázku, tak na realizaci kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů.

Aktuálně jsme držiteli více než 240 akreditací MŠMT a MPSV pro různé typy rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů, např. v oblasti účetnictví, administrativy, personalistiky, projektového řízení, sociálních služeb, školení úředníků a kurzů zaměřených na oblast profesního vzdělávání (skladník, prodavač, strážný…) nebo výpočetní techniky.

Máme vlastní tým více než 50 autorizovaných osob pro profesní zkoušky dle standardů Národní soustavy kvalifikací. Jsme aktivními členy celé řady profesních komor – AIVD ČR, HK Olomouc, RHK Brno,…

Jsme držiteli certifikací – ISO 29990:2010, ISO 9001:2008, ISO 10006:2003 a dalších odborných certifikátů.

Současně jsme akreditovaným střediskem pro ECDL testování Core a Advanced, ECDL testování za ztížených podmínek Core a Advanced, testování E-Citizen (digitální začleňování osob s minimální znalostí počítačů a Internetu a s omezeným přístupem k informačním technologiím) a testování Digitální fotografie. Kromě stálých testovacích místností v Brně, Zlíně a v Olomouci máme akreditovánu také mobilní testovací učebnu umožňující testování některým z našich šesti interních testerů kdekoliv v ČR.

Samozřejmostí je pro nás poskytování poradenství v oblasti komunikačních dovedností nebo motivace, školení měkkých dovedností atd. Portfolio služeb doplňuje poradenství v oblasti psychologie – Bilanční diagnostika, která je určena jak pro dlouhodobé uchazeče o zaměstnání, tak i pro firmy jako pomůcka při hledání nových, případně k zefektivnění práce stávajících zaměstnanců.

Z pohledu realizovaných aktivit má firma Počítačová služba s.r.o. bohaté zkušenosti s realizací státních a firemních zakázek, např. školení zaměstnanců Krajského úřadu Olomouckého kraje, zaměstnanců Technických služeb v Přerově, zaměstnanců MPSV v oblasti projektového řízení a další. Realizovala také řadu grantových a národních projektů financovaných s podporou EU a státního rozpočtu České republiky. Například v roce 2015 jsme v Jihomoravském kraji úspěšně ukončili projekty Sladění práce a rodiny, Po roce do práce v Jihomoravském kraji a Vytvoření a ověření programu vzdělávání lektorů specializačního vzdělávání dospělých. Ve Zlínském kraji to byl projekt Zkušenost výhodou a v Olomouckém kraji Do práce i po padesátce. Na několika projektech jsme participovali v rámci sdružení s dalším partnerem. V předchozích letech jsme úspěšně realizovali více jak 20 dalších projektů.

Věříme, že i Vy se zařadíte mezi naše spokojené zákazníky.

Zaujal Vás tento kurz?

 
 

Další aktivity společnosti:

Počítačová služba s. r. o.

7 990 Kč
1. Manažer projektu (63-007-R) - zkouška profesní kvalifikace
Počítačová služba s. r. o.
otvírá se měsíčně
Místo dle konkrétního termínu
10 770 Kč
2. Obsluha motovozíku (vysokozdvižný volantový do 5 tun) - ŘP není…
Počítačová služba s. r. o.
otvírá se podle zájmu
Praha
4 990 Kč
3. Administrátor projektu (63-006-N) - zkouška profesní kvalifikace
Počítačová služba s. r. o.
otvírá se měsíčně
Místo dle konkrétního termínu
7 200 Kč
4. Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T) - rekvalifikační kurz…
Počítačová služba s. r. o.
otevírá se čtvrtletně
Brno
15 000 Kč
5. Organizačně technický pracovník
Počítačová služba s. r. o.
otvírá se podle zájmu
Místo konání dle konkrétního termínu

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozposlaná všem vzdělávacím společnostem na stránkách www.kurzy-vyuka.cz.

Zadejte poptávku >>>
© 2017 Všechna práva vyhrazena, 0.085s
design: widegrafik.