Personalista (62-007-N) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT se zkouškou profesní kvalifikace

Kurz pořádá společnost: Počítačová služba s. r. o.

Kurz pro veřejnost

Cena (neplátce DPH) 12 990 Kč
Poznámka k ceně V ceně kurzu jsou i speciální výukové textyl a profesní zkoušky.
Místo konání kurzu Křemencova 10, 100 00, Praha

Další údaje o kurzu

Kontaktní údaje na organizátora Ing. Hana Fidranská
e-mail: HFidranska@poc-sluzba.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Zařazení kurzu do kategorií
Cílová skupina, pro kterou je kurz určen

Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti, kteří mají zájem o uvedenou oblast, pracují nebo chtějí pracovat v personalistice, popř. si chtějí zvýšit šanci na uplatnění na trhu práce. Vhodný je také pro pracovníky z firem, kteří si chtějí nebo potřebují obnovit aktuální znalosti a dovednosti z dané oblasti a doplnit si či zvýšit odbornou kvalifikaci.

Pro uchazeče o zaměstnání registrované v evidenci Úřadu práce je rekvalifikační kurz zdarma.

Pro více informací nás, prosím, kontaktujte, pomůžeme Vás se zajištěním úhrady.

Hlavní cíl kurzu

Popis kurzu: Kurz Personalista (kód: 62–007-N) je profesním kurzem dle standardů Národní soustavy kvalifikací (NSK) a odpovídá tak i praktickým profesním požadavkům v soukromých firmách, ve státní správě a samosprávě. Personalista plánuje a provádí nábor, přijímání a uvolňování zaměstnanců. Plánuje a připravuje jejich vzdělávání, rozvoj a kariérní růst, hodnotí jejich činnosti, navrhuje způsoby odměňování a řeší problematiku pracovně právních vztahů.

Cíl: Profesní kvalifikace v oblasti personalistiky

Počet hodin výuky: 120 hodin

Počet hodin zkoušek: 3 hodiny každý (písemná a ústní část dle standardu)

Nabyté znalosti

 • orientace v pracovně právní legislativě – zákoník práce, předpisy upravující mzdy a platy, BOZP, PO, …
 • orientace v typech organizačních struktur, včetně pravomocích statutárních orgánů a vedoucích zaměstnanců
 • principy identifikace obsahu činnosti profesí ve firmě – zpracování profesiogramu
 • principy zajišťování normativního vzdělání a dalšího odborného a profesního vzdělávání
 • principy kariérového růstu zaměstnanců ve firmě
 • principy odměňování, vč. nastavení podmínek pro bonusy a prémie
 • orientace v Národní soustavě kvalifikací a Národní soustavě povolání
 • principy kolektivního vyjednávání a tvorby kolektivní smlouvy
Podrobný popis obsahové náplně

Obsah kurzu je dán NSK – Personalista

 • Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě
 • Orientace v oblasti personálního managementu.
 • Organizování vzdělávání zaměstnanců
 • Zajišťování náborových činností
 • Tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců
 • Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě
 • Organizování kolektivního vyjednávání
 • Tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti
 • Využívání prostředků výpočetní techniky

Získané dovednosti:

 • aplikovat znalosti z pracovněprávní legislativy – připravit a -aktualizovat pracovněprávní dokumentaci (pracovní smlouvy, mzdové výměry, vnitřní směrnice, pracovní řády, dokumentaci k pracovně lékařským prohlídkám, BOZP, …)
 • zajištění administrativy a pracovně právní dokumentace, vedení osobních složek zaměstnanců, archivace,
 • zpracování popisů pracovních míst (profesiogramů)
 • připravit podklady pro analýzu vzdělávacích potřeb včetně návrhu forem a metod výuky,
 • připravit a zorganizovat školení pro zaměstnance (normativní kurzy, kurzy a školení dalšího vzdělávání, …)
 • připravit podklady pro plánování lidských zdrojů a náborů nových zaměstnanců
 • využívat pro personální práci a činnosti výpočetní techniku – -vytvořit a upravit textový dokument, používat funkce a vzorce v tabulkovém kalkulátoru pro zpracování podkladů, včetně -vytvoření grafu z hodnot v tabulce, vytvořit a upravit prezentaci, vyhledat informace na internetu, pracovat s elektronickou poštou.

Získané kompetence:

 • Orientace v pracovněprávní problematice, dokumentaci, archivaci atd.
 • Tvorba personálních hodnotících systémů a nástrojů k utváření podnikové kultury.
 • Příprava a realizace přijímacích a propouštěcích procedur ve firmě.
 • Zpracování podkladů pro vedení firmy pro vytváření a naplňování systému odměňování a hodnocení zaměstnanců.
 • Vytváření programů kariérového růstu a vzdělávání zaměstnanců.
Odkaz na www stránku www.poc-sluzba.cz/rubriky/aktualni-kurzy/810:personalista-kod-62-007-n/
Podmínky přijetí
 • střední vzdělání s maturitou
Typ a platnost osvědčení Osvědčení o získání profesní kvalifikace
Kurz je rekvalifikace ano

Informace o organizátorovi kurzu

Společnost Počítačová služba s. r. o.
Člen AIVD ČR
Adresa sídla společnosti Stupkova 413/1a, 779 00, Olomouc
Kontaktní údaje tel: 585226388
Fax: 585226388
e-mail: rekvalifikace@poc-sluzba.cz
web: http://www.centrum-vzdelavani.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Popis činnosti

Na trhu jsme již od roku 1990 a od roku 1996 se věnujeme vzdělávání dospělých. Máme více než 29 tisíc spokojených klientů. Garantujeme vysokou kvalitu našich služeb a nabízíme širokou škálu vzdělávacích aktivit.

V současné době se zaměřujeme jak na firemní školení na zakázku, tak na realizaci kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů.

Aktuálně jsme držiteli více než 240 akreditací MŠMT a MPSV pro různé typy rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů, např. v oblasti účetnictví, administrativy, personalistiky, projektového řízení, sociálních služeb, školení úředníků a kurzů zaměřených na oblast profesního vzdělávání (skladník, prodavač, strážný…) nebo výpočetní techniky.

Máme vlastní tým více než 50 autorizovaných osob pro profesní zkoušky dle standardů Národní soustavy kvalifikací. Jsme aktivními členy celé řady profesních komor – AIVD ČR, HK Olomouc, RHK Brno,…

Jsme držiteli certifikací – ISO 29990:2010, ISO 9001:2008, ISO 10006:2003 a dalších odborných certifikátů.

Současně jsme akreditovaným střediskem pro ECDL testování Core a Advanced, ECDL testování za ztížených podmínek Core a Advanced, testování E-Citizen (digitální začleňování osob s minimální znalostí počítačů a Internetu a s omezeným přístupem k informačním technologiím) a testování Digitální fotografie. Kromě stálých testovacích místností v Brně, Zlíně a v Olomouci máme akreditovánu také mobilní testovací učebnu umožňující testování některým z našich šesti interních testerů kdekoliv v ČR.

Samozřejmostí je pro nás poskytování poradenství v oblasti komunikačních dovedností nebo motivace, školení měkkých dovedností atd. Portfolio služeb doplňuje poradenství v oblasti psychologie – Bilanční diagnostika, která je určena jak pro dlouhodobé uchazeče o zaměstnání, tak i pro firmy jako pomůcka při hledání nových, případně k zefektivnění práce stávajících zaměstnanců.

Z pohledu realizovaných aktivit má firma Počítačová služba s.r.o. bohaté zkušenosti s realizací státních a firemních zakázek, např. školení zaměstnanců Krajského úřadu Olomouckého kraje, zaměstnanců Technických služeb v Přerově, zaměstnanců MPSV v oblasti projektového řízení a další. Realizovala také řadu grantových a národních projektů financovaných s podporou EU a státního rozpočtu České republiky. Například v roce 2015 jsme v Jihomoravském kraji úspěšně ukončili projekty Sladění práce a rodiny, Po roce do práce v Jihomoravském kraji a Vytvoření a ověření programu vzdělávání lektorů specializačního vzdělávání dospělých. Ve Zlínském kraji to byl projekt Zkušenost výhodou a v Olomouckém kraji Do práce i po padesátce. Na několika projektech jsme participovali v rámci sdružení s dalším partnerem. V předchozích letech jsme úspěšně realizovali více jak 20 dalších projektů.

Věříme, že i Vy se zařadíte mezi naše spokojené zákazníky.

Zaujal Vás tento kurz?

 
 

Další aktivity společnosti:

Počítačová služba s. r. o.

3 500 Kč
1. Personalista (62-007-N) - zkouška profesní kvalifikace
Počítačová služba s. r. o.
otvírá se měsíčně
Místo dle konkrétního termínu
15 000 Kč
2. Organizačně technický pracovník
Počítačová služba s. r. o.
otvírá se podle zájmu
Místo konání dle konkrétního termínu
8 458 Kč
3. Efektivní elektronické prezentace pro střední management
Počítačová služba s. r. o.
otvírá se podle zájmu
Praha
7 200 Kč
4. Lektor dalšího vzdělávání (75-001-T) - rekvalifikační kurz…
Počítačová služba s. r. o.
otevírá se čtvrtletně
Brno
15 000 Kč
5. Základy podnikání - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT - místo dle…
Počítačová služba s. r. o.
otvírá se podle zájmu
Místo konání dle konkrétního termínu

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozposlaná všem vzdělávacím společnostem na stránkách www.kurzy-vyuka.cz.

Zadejte poptávku >>>
© 2017 Všechna práva vyhrazena, 0.081s
design: widegrafik.