Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců

Kurz pořádá společnost: PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Kurz pro veřejnost

Cena bez DPH 30 000 Kč
Cena s 21% DPH 36 300 Kč
Poznámka k ceně Cena zahrnuje také zkoušku (cca 4000 Kč). Na další účastníky ze stejné firmy poskytujeme slevu 40%.
Místo konání kurzu Praha

Další údaje o kurzu

Kontaktní údaje na organizátora ing. Vladimír Pozdníček
tel: 495512582
mobil: 608114770
Fax: 495513584
e-mail: pozdnicek@profimen.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Zařazení kurzu do kategorií
Cílová skupina, pro kterou je kurz určen

Vzdělávací program je určen personalistům a HR specialistům. Předpokladem jsou základní znalosti a orientace v problematice hodnocení a odměňování zaměstnanců. Seminární forma výuky, řešení případových studií, týmová práce, trénik – vše ve spojení s e-learningovou podporou.

Ročně otevíráme v Hradci Králové.

Hlavní cíl kurzu

Odborný vzdělávací program pro specialisty HR, který umožňuje také získání profesní kvalifikace HR, dle hodnotícího standardu Národní soustavy kvalifikací – kód 62-R-12. Program je rozložen do 7 dvoudenních workshopů ke zvládnutí aktuálních témat v oblasti hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců. Osmý dvouden je vyhrazen na opakování, přípravu ke zkoušce a na provedení zkoušky autorizovanou osobou. Úspěšní absolventi a absolventky získají státní Osvědčení o získání profesní kvalifikace „Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců“ dle standardů NSK. PROFI-MEN, s.r.o. je autorizovanou osobou k provedení této zkoušky.

JAKÁ JE PŘIDANÁ HODNOTA? Nosným tématem tohoto vzdělávacího programu je hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců. Největší přidanou hodnotou pro účastníky je možnost propojit to co nejlépe funguje v české praxi s tím, co by sami mohli uplatnit. Celý program je plný příkladů z praxe, případových studií a vzájemného sdílení zkušeností. V úvodu programu se podělíme s účastníky o naše zkušenosti s tím, jaké mohou být cíle a jaký je hlavní smysl hodnocení v návaznosti na vizi a strategii společnosti. V dalších modulech si potom účastnící vyzkouší, jak prakticky využívat kompetence a kompetenční modely, jak účelně pracovat s popisy pracovních míst, tak aby přinášely skutečnou hodnotu pro HR procesy a především pak pro systémy hodnocení a odměňování. Umožníme jim proniknout do tajů motivace lidí a ukážeme řadu účinnějších motivátorů, než jsou peníze. Účastníci se přesvědčí, jak důležitou roli mohou hrát systémy hodnocení ve zvyšování výkonu a rozvoji lidí,naučíme je, jak celý systém hodnocení postavit, popřípadě redesignovat již existující (na co si dát pozor při jeho implementaci a jak ho provázat s dalšími procesy, především pak se systémem vzdělávání a rozvoje). Jednou z velkých výhod tohoto vzdělávacího programu je, že si účastníci sami na sobě vyzkoušejí jak na hodnotící rozhovor – tato zpětná vazba je velmi ceněná a kromě průběhu hodnotícího rozhovoru velmi vystihuje neverbální chování a řečové projevy. Účastníci s námi budou objevovat, jaké jsou možnosti v odměňování (co funguje na jaké lidi a profese, jak fungují systémy odměňování, jaká legislativa se k němu váže…). V závěru potom s námi účastníci poznají sílu HR controllingu, trendy a dobrou praxi v oblasti benefitů a připravíme je na zkoušku dle NSK.

Podrobný popis obsahové náplně

Struktura témat vzdělávacího programu:

 1. Využívání hodnotících systémů
 • Představení celého vzdělávacího programu
 • Vize, personální strategie organizace
 • Smysl a cíl hodnocení zaměstnanců, trendy
 1. Využívání hodnotících systémů
 • Kompetence a kompetenční modely, využívání kompetencí pro systémy hodnocení
 • Metody hodnocení a proces tvorby hod. standardů a kritérií
 • Popisy pracovních pozic jako základ hodnocení
 • Řízení a měření pracovního výkonu
 1. Orientace v problematice hodnocení
 • Vytváření systémů hodnocení
 • Kritéria a metody hodnocení
 • Návazné činnosti na hodnocení
 • Hodnoticí rozhovor (školení hodnotitele, chyby atd.)
 • Komunikace pro sdělení výsledku hodnocení, opatření po provedeném hodnocení
 1. Orientace v problematice hodnocení
 • Implementace systémů hodnocení
 • Diference v přístupu k zaměstnancům & význam klíčových zaměstnanců
 • Důležitá úloha motivace zaměstnanců
 • Možnosti rozvíjení schopností a výkonu
 • Postup zjišťování a vyhodnocování pracovní spokojenosti zaměstnanců
 • Využívání alternativních možností hodnocení (360 ZV)
 • Trénink hodnotícího rozhovoru
 1. Vytváření systému odměňování
 • Systémy odměňování, koncept celkové odměny
 • Rozdíl mzda, plat, určení, způsob stanovení
 • Druhy příplatků ke mzdě
 • Vzájemný vztah a funkce pohyblivých složek, prémií a dalších odměn
 • Vliv změn v odměňování na organizaci a zaměstnance
 • Legislativa v návaznosti na odměňování
 1. Vytváření a udržování systémů zaměstnaneckých výhod
 • Pojem „zaměstnanecké výhody“
 • Typy benefitů, vymezení cílových skupin
 • Smysl a funkce benefitů, výhody a nevýhody
 • Poukázkový systém – součást benefitního systému
 • Rozdíl mezi pevným a volitelným systémem výhod
 • Pravidla administrace benefitního systému a legislativy
 1. Využívání moderních poznatků
 • Funkce benchmarku, zdroje, realizace, využití dat
 • Funkce HR controllingu
 • Vnější faktory působící na tvorbu odměňování podle oboru činnosti, skladby míst, kvality dostupných LZ
 • Trh práce – zdroje a možnosti sledování, výstupy
 • Objektivní hodnoty pracovních míst, základní kritéria pro její měření
 • Identifikace zdrojů informací a práce s nimi
 • Vliv různých trendů v odměňování na příkladu fiktivní organizace
 1. Zkouška u autorizované osoby – jsme autorizovanou osobou k získání profesní kvalifikace „Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců“, dle Národní soustavy kvalifikací (kód:62–012-R)
Odkaz na www stránku www.profimen.cz/vzdelavani-a-trenink/nsk-hodnoceni--zamestnancu/
Podmínky přijetí

Základní znalosti a orientace v hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců.

Typ a platnost osvědčení doba neurčitá - osvědčení o státní zkoušce dle kvalifikačního standardu NSK 62-012-R
Jednací jazyk a tlumočení český
Lektor hlavní lektor - Ing. Vladimír Pozdníček

Informace o organizátorovi kurzu

Společnost PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost
Adresa sídla společnosti Jižní 870, 500 03, Hradec Králové
Kontaktní údaje tel: 495512582
Fax: 495518023
e-mail: profimen@profimen.cz
web: www.profimen.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Popis činnosti

Personálně poradenská a vzdělávací společnost působící převážně v regionu východní Čechy a dle požadavků v celé ČR. Nabídka služeb v celém rozsahu moderního řízení lidských zdrojů a komplexní podpora pro menší a střední firmy, které nemají vlastní personální útvar. Podpora při budování managementu nové firmy a pro další rozvoj lidských zdrojů. Základní výčet služeb: Poradenské služby v oblasti personalistiky, projekty motivace, změny firemní kultury, efektivní komunikace, personální audity, audity efektivnosti systému řízení, návrhy odměňování, posouzení mzdové úrovně firmy v regionálním měřítku, tvorba systémů hodnocení pracovníků, adaptace a kvalifikační rozvoj, vzdělávání personalistů a HR specialistů, vzdělávání a trénink ve všech oblastech ( např. manažerské dovednosti, řízení týmů, asertivní jednání, prodejní dovednosti, vzdělávání vedoucích pracovníků první řídící linie, mistrů,…. Výběr řídících pracovníků, specialistů všech profesí, výběr kandidátů z vlastních databází, komplexní psychodiagnostika uchazečů.

Zaujal Vás tento kurz?

 
 

Další aktivity společnosti:

PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

top
3 618 Kč
1. ÚVOD DO HR MARKETINGU NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací…
otevírá se čtvrtletně
Hradec Králové
top
30 250 Kč
2. Akademie moderního personálního řízení - Akademie HR - Využijte…
PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací…
8.2 - 9.2.2018 (5)
Hradec Králové
top
36 300 Kč
3. Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců - Využijte…
PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací…
23.1 - 24.1.2018 (6)
Hradec Králové
top
22 990 Kč
4. Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců - pro pokročilé …
PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací…
otevírá se ročně
Hradec Králové
top
36 300 Kč
5. Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců - Využijte ještě…
PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací…
23.1 - 24.1.2018 (6)
Hradec Králové

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozposlaná všem vzdělávacím společnostem na stránkách www.kurzy-vyuka.cz.

Zadejte poptávku >>>
© 2018 Všechna práva vyhrazena, 0.071s
design: widegrafik.