Akademie moderního personálního řízení - Akademie HR

Kurz pořádá společnost: PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Kurz pro veřejnost

Cena bez DPH 25 000 Kč
Cena s 21% DPH 30 250 Kč
Poznámka k ceně na druhého účastníka ze stejné firmy dáváme 25% slevu, na třetího 30%,....atd.
Místo konání kurzu Jižní 870, 50003, Hradec Králové

Další údaje o kurzu

Kontaktní údaje na organizátora Ing. Vladimír Pozdníček
tel: +420 495512582
mobil: +420 602114770
Fax: +420 495513584
e-mail: kurzy@profimen.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Zařazení kurzu do kategorií
Cílová skupina, pro kterou je kurz určen

Vzdělávací program je určen:

 • personalistům a personálním manažerům, HR specialistům
 • majitelům firem, kteří sami řídí personalistiku,
 • absolventům, juniorům, kteří začínají v útvaru HR.

Základním předpokladem k účasti ve vzdělávacím programu je zájem o moderní personální řízení a alespoň základní orientace v HR.

Ročně otevíráme v Hradci Králové.

Hlavní cíl kurzu

Řešíte často otázky typu?

 • Jak se stát uznávaným partnerem vedení?
 • Jak efektivně využívat kompetence a kompetenční modely v hodnocení, rozvoji a náboru zaměstnanců?
 • Má pro nás aktuálně smysl využívat sociální sítě, budovat značku zaměstnavatele a věnovat se personálnímu marketingu?
 • Jak prokouknout kandidáta použitím behaviorálního interview, psychodiagnostiky a dalších metod?
 • Jak účinně motivovat lidi a mít loajální a angažované zaměstnance?
 • Jak efektivně vyhodnotit přínos vzdělávání a rozvoje?

„Pokud ano, pojďme si vyměnit zkušenosti v naší Akademii HR“

Kromě sdílení dobré praxe si však projdeme cesty jak se stát strategickým partnerem vedení, jak být v HR přínosem pro konkurenceschopnost.

⇒ Z tohoto pohledu budeme velkou pozornost věnovat praktickým způsobům, jak najít a zaujmout ty správné lidi, jak je motivovat a získat si srdce angažovaných zaměstnanců.

⇒ K tomu, aby naši zaměstnanci byli konkurenční výhodou, nestačí jen motivace uplatnit co umějí, musíme jim také vytvořit takové podmínky, aby to vše uplatnit mohli.

⇒ Potom budou plně kompetentní a budou nám odvádět nejlepší práci. Kompetencím se proto v Akademii prakticky věnujeme, jako důležitému základu pro optimální sestavení popisů pracovních pozic, vyjádření požadavků a očekávání vůči zaměstnancům. Podíváme se na kompetence jako stavební kámen pro hodnocení a rozvoj zaměstnanců.

⇒ Další klíčovou oblastí pro konkurenceschopnost, se kterou Vás naučíme pracovat, je v Akademii strategický přístup ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců, včetně dlouhodobého sledování a vyhodnocování očekávaného přínosu.

⇒ Celý program je rozdělen do pěti modulů s ohledem na současné aktuální potřeby HR v kontextu s komplexním a systematickým pohledem na moderní personální řízení.

Jde o komplexní a systematický pohled na celé moderní personální řízení, jako strategický základ pro plnění vize a úspěšný rozvoj organizace. Účastníci si odnášejí především ucelený pohled na HR, priority doby, nové trendy a příklady řešení. Významným prvkem je řešení případových studií, diskuse nad tématy s výměnou zkušeností, sdílení know-how navzájem a s lektory, trénink s využitím audiovizuální techniky a mnoho dalších aktivit. A samozřejmě si účastníci odnáší nové teoretické a praktické znalosti a dovednosti.

Jedná se o vzdělávací program s kombinací prezenční a distanční formy vzdělávání 10 dnů + cca 20–40 hodin), program je rozdělen do 5 modulů. Základní struktura bloků – témat vzdělávacího programu:

 • 1. Modul – Strategická role moderního personálního řízení (útvaru HR)
 • 2. Modul – Procesy, činnosti a kompetence
 • 3. Modul – Metody a nástroje výběru zaměstnanců
 • 4. Modul – Systematické hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců, hodnocení účinnosti HR
 • 5. Modul – Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, firemní kultura
Podrobný popis obsahové náplně

1. Modul – Strategická role moderního personálního řízení (útvaru HR)

 • personální vize a strategie,
 • útvar HR jako partner pro Top management,
 • role personalisty (strategická),
 • plánování LZ – v návaznosti na změny,
 • optimalizace organizační struktury,
 • management změny, plán, proces změny, aktéři změny.

2. Modul – Procesy a činnosti HR, kompetence

 • personální procesy a činnosti – aktuální vymezení,
 • personalistika v systémech kvality,
 • kompetence, kompetenční modely,
 • popisy pracovních pozic, redesign pracovních pozic (základní stavební kámen).

3. Modul – Metody a nástroje výběru zaměstnanců

 • personální marketing – aktuální trendy
 • výběr zaměstnanců, kompetenční pohovor,
 • behaviorální interwiev (včetně nácviku),
 • assessment/development centrum (AC/DC),
 • psychodiagnostika, komplexní & typy testů,
 • využití různých typologií pro práci personalisty.

4. Modul – Systematické hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců, hodnocení účinnosti HR

 • systémy hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců,
 • hodnocení zaměstnanců jako manažerský nástroj,
 • vedení lidí, leadership,
 • personální audit – metodika provedení, přínosy,
 • personální (HR) controlling, benchmarking,
 • SW podpora personálních procesů a činností,

5. Modul – Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, firemní kultura

 • analýza potřeb, zdroje, tvorba plánu vzdělávání,
 • rozvoj lidských zdrojů & talent management,
 • metody a formy vzdělávání,
 • programy adaptace, kariérní plán,
 • hodnocení úspěšnosti vzdělávání (metody, přístupy)
 • podpora vedoucích a klíčových zaměstnanců (koučování, 360°ZV),
 • firemní kultura, její typy a prostředky, kodex chování zaměstnanců,
 • aktuální změny v pracovně právní oblasti.

Doplnění: Moduly zahrnují řešení případových studií, individuální zadání úkolů, týmové aktivity, tréning s využitím audiovizuální techniky, výměnu zkušeností a cca 20–40 hodin práce v e-learningovém prostředí MOODLE s podporou tutorů.

Odkaz na www stránku www.akademie-hr.cz

Video

Informace o organizátorovi kurzu

Společnost PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost
Adresa sídla společnosti Jižní 870, 500 03, Hradec Králové
Kontaktní údaje tel: 495512582
Fax: 495518023
e-mail: profimen@profimen.cz
web: www.profimen.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Popis činnosti

Personálně poradenská a vzdělávací společnost působící převážně v regionu východní Čechy a dle požadavků v celé ČR. Nabídka služeb v celém rozsahu moderního řízení lidských zdrojů a komplexní podpora pro menší a střední firmy, které nemají vlastní personální útvar. Podpora při budování managementu nové firmy a pro další rozvoj lidských zdrojů. Základní výčet služeb: Poradenské služby v oblasti personalistiky, projekty motivace, změny firemní kultury, efektivní komunikace, personální audity, audity efektivnosti systému řízení, návrhy odměňování, posouzení mzdové úrovně firmy v regionálním měřítku, tvorba systémů hodnocení pracovníků, adaptace a kvalifikační rozvoj, vzdělávání personalistů a HR specialistů, vzdělávání a trénink ve všech oblastech ( např. manažerské dovednosti, řízení týmů, asertivní jednání, prodejní dovednosti, vzdělávání vedoucích pracovníků první řídící linie, mistrů,…. Výběr řídících pracovníků, specialistů všech profesí, výběr kandidátů z vlastních databází, komplexní psychodiagnostika uchazečů.

Zaujal Vás tento kurz?

 
 

Další aktivity společnosti:

PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

top
3 618 Kč
1. ÚVOD DO HR MARKETINGU NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací…
otevírá se čtvrtletně
Hradec Králové
top
30 250 Kč
2. Akademie moderního personálního řízení - Akademie HR - Využijte…
PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací…
8.2 - 9.2.2018 (5)
Hradec Králové
top
36 300 Kč
3. Specialista náboru, přijímání a uvolňování zaměstnanců - Využijte…
PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací…
23.1 - 24.1.2018 (6)
Hradec Králové
top
22 990 Kč
4. Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců - pro pokročilé …
PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací…
otevírá se ročně
Hradec Králové
top
36 300 Kč
5. Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců - Využijte ještě…
PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací…
23.1 - 24.1.2018 (6)
Hradec Králové

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozposlaná všem vzdělávacím společnostem na stránkách www.kurzy-vyuka.cz.

Zadejte poptávku >>>
© 2018 Všechna práva vyhrazena, 0.107s
design: widegrafik.