Základy podnikání - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT - místo dle konkrétního termínu

Kurz pořádá společnost: Počítačová služba s. r. o.

Kurz pro veřejnost

Cena (neplátce DPH) 15 000 Kč
Poznámka k ceně V ceně kurzu jsou zahrnuty výukové materiály.
Místo konání kurzu Místo konání dle konkrétního termínu

Další údaje o kurzu

Kontaktní údaje na organizátora Bc. Zuzana Menšíková
e-mail: ZMensikova@poc-sluzba.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Zařazení kurzu do kategorií
Cílová skupina, pro kterou je kurz určen

Všichni, kteří se chystají na svoji vlastní podnikatelskou činnost jako osoby samostatně výdělečně činné (fyzické osoby – OSVČ).

Pro uchazeče o zaměstnání registrované v evidenci Úřadu práce je rekvalifikační kurz zdarma.

Pro více informací nás, prosím, kontaktujte, pomůžeme Vás se zajištěním úhrady.

Hlavní cíl kurzu

Cílem kurzu je seznámit začínající podnikatele nebo zájemce o podnikání s jejich právy a povinnostmi vůči státu, jednotlivým institucím (Finanční úřad, Živnostenský úřad, Okresní správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, atd.) a vůči ostatním podnikatelským subjektům a zákazníkům. Uchazečům jsou vysvětleny základy marketingu a psychologie prodej. Účastníci kurzu se dále naučí vypracovat a obhájit vlastní podnikatelský záměr.

Podrobný popis obsahové náplně
 • Legislativní rámec podnikání
 • Ekonomika a účetnictví podnikatele
 • Výpočetní technika, práce s informačními zdroji
 • Marketing
 • Podnikatelský záměr
 • Základy komunikace
 • Management času

Absolvent umí:

 • orientovat se v oblasti pracovního práva, pravidel bezpečnosti a hygieny práce
 • používat při komunikaci efektivní komunikační techniky
 • zvládat negativní jednání na pracovišti – s kolegy nebo klienty
 • aplikovat v praxi psychologii jednání s klientem včetně využití pravidel společenského chování
 • založit novou firmu
 • aplikovat daňové a právní zákony a předpisy na podnikatelskou praxi
 • zpracovat a obhájit podnikatelský záměr
 • zpracovat základní ekonomické podklady včetně daňové evidence
 • vést efektivně obchodní jednání

Absolvent zná:

 • pojmy z oblasti pracovního práva, bezpečnosti a hygieny práce
 • legislativní rámec podnikání
 • principy a metody komunikačních technik včetně neverbální komunikace
 • základy a principy asertivity
 • zásady společenského chování
 • podmínky pro založení nové firmy
 • principy ekonomiky podnikání
 • marketingové principy
 • zásady psychologie prodeje
Podmínky přijetí
 • 18 let
 • základní vzdělání
Typ a platnost osvědčení Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností
Kurz je rekvalifikace ano

Informace o organizátorovi kurzu

Společnost Počítačová služba s. r. o.
Člen AIVD ČR
Adresa sídla společnosti Stupkova 413/1a, 779 00, Olomouc
Kontaktní údaje tel: 585226388
Fax: 585226388
e-mail: rekvalifikace@poc-sluzba.cz
web: http://www.centrum-vzdelavani.cz
(při kontaktování uveďte jako zdroj informací www.kurzy-vyuka.cz)
Popis činnosti

Na trhu jsme již od roku 1990 a od roku 1996 se věnujeme vzdělávání dospělých. Máme více než 29 tisíc spokojených klientů. Garantujeme vysokou kvalitu našich služeb a nabízíme širokou škálu vzdělávacích aktivit.

V současné době se zaměřujeme jak na firemní školení na zakázku, tak na realizaci kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů.

Aktuálně jsme držiteli více než 240 akreditací MŠMT a MPSV pro různé typy rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů, např. v oblasti účetnictví, administrativy, personalistiky, projektového řízení, sociálních služeb, školení úředníků a kurzů zaměřených na oblast profesního vzdělávání (skladník, prodavač, strážný…) nebo výpočetní techniky.

Máme vlastní tým více než 50 autorizovaných osob pro profesní zkoušky dle standardů Národní soustavy kvalifikací. Jsme aktivními členy celé řady profesních komor – AIVD ČR, HK Olomouc, RHK Brno,…

Jsme držiteli certifikací – ISO 29990:2010, ISO 9001:2008, ISO 10006:2003 a dalších odborných certifikátů.

Současně jsme akreditovaným střediskem pro ECDL testování Core a Advanced, ECDL testování za ztížených podmínek Core a Advanced, testování E-Citizen (digitální začleňování osob s minimální znalostí počítačů a Internetu a s omezeným přístupem k informačním technologiím) a testování Digitální fotografie. Kromě stálých testovacích místností v Brně, Zlíně a v Olomouci máme akreditovánu také mobilní testovací učebnu umožňující testování některým z našich šesti interních testerů kdekoliv v ČR.

Samozřejmostí je pro nás poskytování poradenství v oblasti komunikačních dovedností nebo motivace, školení měkkých dovedností atd. Portfolio služeb doplňuje poradenství v oblasti psychologie – Bilanční diagnostika, která je určena jak pro dlouhodobé uchazeče o zaměstnání, tak i pro firmy jako pomůcka při hledání nových, případně k zefektivnění práce stávajících zaměstnanců.

Z pohledu realizovaných aktivit má firma Počítačová služba s.r.o. bohaté zkušenosti s realizací státních a firemních zakázek, např. školení zaměstnanců Krajského úřadu Olomouckého kraje, zaměstnanců Technických služeb v Přerově, zaměstnanců MPSV v oblasti projektového řízení a další. Realizovala také řadu grantových a národních projektů financovaných s podporou EU a státního rozpočtu České republiky. Například v roce 2015 jsme v Jihomoravském kraji úspěšně ukončili projekty Sladění práce a rodiny, Po roce do práce v Jihomoravském kraji a Vytvoření a ověření programu vzdělávání lektorů specializačního vzdělávání dospělých. Ve Zlínském kraji to byl projekt Zkušenost výhodou a v Olomouckém kraji Do práce i po padesátce. Na několika projektech jsme participovali v rámci sdružení s dalším partnerem. V předchozích letech jsme úspěšně realizovali více jak 20 dalších projektů.

Věříme, že i Vy se zařadíte mezi naše spokojené zákazníky.

Zaujal Vás tento kurz?

 
 

Další aktivity společnosti:

Počítačová služba s. r. o.

3 900 Kč
1. Základy obsluhy osobního počítače
Počítačová služba s. r. o.
otvírá se podle zájmu
Olomouc
10 880 Kč
2. Asistent/ka, Sekretářka (62-008-M) - rekvalifikační kurz akreditovaný…
Počítačová služba s. r. o.
otevírá se čtvrtletně
Místo dle konkrétního termínu
8 458 Kč
3. Efektivní elektronické prezentace pro střední management
Počítačová služba s. r. o.
otvírá se podle zájmu
Praha
5 500 Kč
4. Obsluha elektrovozíku a motovozíku s ŘP
Počítačová služba s. r. o.
otvírá se podle zájmu
Kroměříž
12 990 Kč
5. Personalista (62-007-N) - rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT se…
Počítačová služba s. r. o.
otevírá se čtvrtletně
Praha

Nenašli jste kurz, který jste hledali?

Zadejte poptávku na vzdělávací služby, která bude rozposlaná všem vzdělávacím společnostem na stránkách www.kurzy-vyuka.cz.

Zadejte poptávku >>>
© 2017 Všechna práva vyhrazena, 0.070s
design: widegrafik.